Tomhaltóirí


Ar thosaíochtaí an AE maidir le beartas tomhaltóirí tá:

 • do shláinte, slándáil agus leas eacnamaíoch a chosaint
 • do chearta eolas agus oideachas a fháil a chur chun cinn
 • do leasanna a chosaint agus bunú cumann féinchabhrach a spreagadh.

Margadh AE do thomhaltóirí

Agus geilleagar éifeachtach comhtháite ag an AE atá bunaithe ar rialacha uile-AE, ba cheart go mbeifeá in ann earraí agus seirbhísí a cheannach i dtíortha eile san AE agus muinín agat go gcosnófar do chearta tomhaltóirí má théann rud éigin in earráid.

Tá sé d'aidhm ag clár an AE um chosaint tomhaltóirí (2007-13) ardleibhéal cosanta dlí a thabhairt do thomhaltóirí agus a chinntiú go gcuirtear an dlí i bhfeidhm i gceart.

Ag siopadóireacht sa mhargadh © Shutterstock

Is cuma más ag siopadóireacht i margadh nó ar líne atá tú, cosnaíonn an AE do chearta.

Ag tabhairt aire do do leasanna

Áirithíonn beartas an AE go bhfuil ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí i gcuid mhór réimsí:

 • riachtanais shonracha sábháilteachta i bhfeidhm do bhréagáin, d'fhearais leictreacha, do chosmaidí, do chógaisíocht, do bhia, do lastóirí, do threalamh cosanta pearsanta, d'innealra agus d'árthach áineasa.
 • Tá rialacha déine ann chun athghairm táirgí lochtacha a chinntiú. Faigheann an AE breis agus 2,000 fógra faoi tháirgí contúirteacha nó neamhshábháilte gach bliain, ar fógraí iad a bhaineann le bréagáin agus le héadach agus teicstílí den chuid is mó (e.g. cordaí scaoilte ar éadaí páistí, ceimiceáin thocsaineacha i mbróga agus i gcumhdaigh throscáin).

Ina theannta sin, cosnaíonn an AE leasanna níos forleithne tomhaltóirí i réimsí ar nós iad seo:

 • cleachtais chóra ghnó
 • fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach
 • táscairí agus lipéadú praghais
 • téarmaí éagóracha conartha
 • ciandíol agus díol ó dhoras go doras
 • saoirí láneagraithe agus amroinnte
 • cearta taistealaithe
 • éilimh chothaitheacha agus sláinte
 • bianna núíosacha
 • pacáistiú agus comhábhair bia.
Bréagán © Bilderbox

Ní mór do gach bréagán caighdeáin sábháilteachta an AE a chomhlíonadh.

cleachtais chóra ghnó

Mar gheall ar an bhfás atá tagtha ar sheirbhísí airgeadais agus ar thráchtáil leictreonach, tá treoirlínte molta ag an gCoimisiún maidir le dea-chleachtais ghnó ar líne agus maidir le rialacha do gach gné d'íocaíochtaí creidmheasa agus neamhairgid tomhaltóirí.

Cuirtear leasanna tomhaltóirí san áireamh cheana féin i ndlíthe lena léirscaoiltear príomhsheirbhísí poiblí amhail iompar, leictreachas agus gás, teileachumarsáid agus post. Dá bhrín sin, ba cheart rochtain ar sheirbhísí d'ardchaighdeán a bheith ag an bpobal ar phraghsanna inacmhainne.

Cur chun feidhme na rialacha

Ní mór duit a bheith in ann sásamh a fháil mura gcuirtear rialacha an AE chun feidhme i gceart. Teastaíonn comhar níos fearr idir tíortha an AE chuige sin. Féadfaidh imeachtaí cúirte a bheith costasach agus am-íditheach, go háirithe más i dtír eile atá siad. Chun socruithe lasmuigh den chúirt a spreagadh, tá bealaí nach gcosnaíonn aon rud nó nach gcosnaíonn mórán forbartha ag an gCoimisiún chun díospóidí a réiteach.

Cleachtais éagóracha tráchtála: tá na cleachtais seo, ar nós fógraíochta míthreoraí agus cleachtas ionsaitheach díola amhail ciapadh, comhéigean agus tionchar míchuí a úsáid, mídhleachtach anois ar fud an AE.

Bíonn cuid mhór daoine amhrasach faoi shiopadóireacht trasteorann toisc nach mbíonn siad cinnte faoina gcearta agus toisc faitíos orthu roimh chalaois. Tugann rialacha nua an AE an chosaint chéanna duit ar chleachtais ionsaitheacha ghnó agus ar thrádálaithe bradacha, is cuma más ag ceannach sa siopa ar an gcoirnéal atá tú nó ó shuíomh gréasáin i dtír eile san AE.

Bealach eile chun sásamh a fháil is ea dul i dteagmháil le Líonra Eorpach na Lárionad Tomhaltóirí (ECC-Net). Aimsigh an t-ionad is gaire duit .

Barr

Tomhaltóirí

Arna fhoilsiú i Eanáir 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Sláinte agus Gnóthaí TomhaltóiríEnglish (en)
 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint TomhaltóiríEnglish (en)
 • An an tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí - an Fhoireann um ChothúEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?