Tomhaltóirí


Tá beartas tomhaltóirí an AE ceaptha

 • daoine a chosaint ar bhaol agus ar bhagairtí móra nach féidir leis an duine aonair dul i ngleic leo
 • cabhrú le daoine roghanna a dhéanamh de réir eolais atá soiléir, cruinn agus leanúnach
 • cearta tomhaltóirí a chosaint, ionas gur féidir le daoine aighneas le trádálaithe a réiteach go sciobtha agus go héifeachtach
 • a chinntiú go bhfuil cearta tomhaltóirí ag coinneáil cab ar chab leis an athrú ar chúrsaí geilleagair agus sóisialta – go háirithe sna margaí bia, fuinnimh, airgeadais, iompair agus digiteacha.

Margadh an AE do thomhaltóirí

Agus geilleagar éifeachtach comhtháite ag an AE a bhfuil rialacha uile-AE mar bhuntaca leis, ba cheart go mbeifeá in ann earraí agus seirbhísí a cheannach i dtíortha eile san AE agus muinín agat go gcosnófar do chearta tomhaltóirí má théann cúrsaí in aimhréidh.

Tá clár an AE um chosaint tomhaltóirí (2014-2020), nach bhfuil ach costas 5 cent in aghaidh an duine in aghaidh na bliana air, ceaptha ardleibhéal cosanta dlí a thabhairt do thomhaltóirí agus a chinntiú go gcuirtear an dlí maidir le cearta tomhaltóirí i bhfeidhm ar fud an mhargaidh aonair.

Ag siopadóireacht sa mhargadh © Shutterstock

Is cuma más ag siopadóireacht i margadh nó ar líne atá tú, cosnaíonn an AE do chearta.

Aire a thabhairt do leasanna tomhaltóirí

Cinntíonn beartais an AE go mbíonn tomhaltóirí faoi ardleibhéal cosanta i gcuid mhór réimsí. Tá riachtanais shonracha sábháilteachta i bhfeidhm maidir le bréagáin, fearais leictreacha, cosmaidí, cógaisíocht, bia, lastóirí, trealamh cosanta pearsanta, innealra agus báid áineasa.

Lena chois sin, tá rialacha diana ann chun a chinntiú go ndéantar táirgí lochtacha a aisghairm. Faigheann an AE breis agus 2,000 fógra gach bliain faoi tháirgí contúirteacha nó neamhshábháilte. Baineann na fógraí sin le bréagáin, le héadaí agus le teicstílí den chuid is mó (m.sh. cordaí scaoilte ar éadaí páistí nó ceimiceáin thocsaineacha i gcumhdaigh throscáin).

Ina theannta sin, cosnaíonn an AE leasanna tomhaltóirí i gcoitinne sna réimsí seo mar shampla:

 • cleachtais chóra ghnó
 • fógraíocht mhíthreorach agus fógraíocht ina gcaitear anuas ar bhrandaí a bhfuiltear in iomaíocht leo (fógraíocht chomparáideach)
 • táscairí agus lipéadú praghsanna
 • téarmaí éagóracha conartha
 • ciandíol agus díol ó dhoras go doras
 • saoirí láneagraithe agus comhroinnt ama
 • cearta na ndaoine a théann ag taisteal mar chaitheamh aimsire nó i ngeall ar chúrsaí gnó
 • maíomh maidir le sláinte nó cothú
 • bianna núíosacha (m.sh. bia géinmhodhnaithe nó bia ó ainmhithe clónáilte)
 • pacáistíocht agus comhábhair bia.
bean ag breathnú ar tháirge cosmaideach i siopa, © AE

Caithfidh cosmaidí caighdeáin sábháilteachta an AE a chomhlíonadh.

Cleachtais chóra ghnó

Mar gheall ar an mborradh atá tagtha faoi sheirbhísí airgeadais agus faoi dhíol ar líne, tá cearta bunaithe ag an gCoimisiún le haghaidh tomhaltóirí a fhaigheann iasachtaí nó a úsáideann áiseanna creidmheasa eile. Tá treoirlínte molta aige freisin maidir le dea-chleachtais ghnó ar líne agus maidir le rialacha a bhaineann le gach gné d'íocaíochtaí neamhairgid, an ceart cuntas bainc a bheith ag duine ina measc.

Cuirtear leasanna tomhaltóirí san áireamh i ndlíthe lena léirscaoiltear príomhsheirbhísí poiblí, iompar poiblí, leictreachas agus gás, teileachumarsáid agus an tseirbhís phoist, mar shampla. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh fáil ag an bpobal ar sheirbhísí d'ardchaighdeán ar phraghsanna réasúnta i ngach áit san AE.

Na rialacha a chur i bhfeidhm

Ní mór bheith in ann sásamh a fháil mura gcuirtear rialacha an AE i bhfeidhm mar is ceart. Teastaíonn comhoibriú níos fearr idir tíortha an AE chuige sin. Is féidir le himeachtaí cúirte a bheith costasach agus go leor ama a bheith i gceist leo, go háirithe más i dtír eile atá siad. Chun daoine a spreagadh le socruithe a dhéanamh lasmuigh den chúirt, tá bealaí nach gcosnaíonn dada nó nach gcosnaíonn mórán cruthaithe ag an gCoimisiún chun easaontais a réiteach; ina measc tá seirbhís ar líne chun easaontais a réiteach a bhfuiltear ag súil tús a chur léi in 2016.

Cleachtais éagóracha tráchtála: tá na cleachtais seo, ar nós fógraíochta míthreoraí agus cleachtas ionsaitheach díola amhail ciapadh, comhéigean agus tionchar míchuí a úsáid, mídhleachtach anois ar fud an AE.

Bíonn cuid mhór daoine amhrasach faoi earraí nó seirbhísí a cheannach ó thíortha eile san AE toisc nach mbíonn siad cinnte faoina gcearta agus toisc go mbíonn siad buartha faoi chalaois. Tugann rialacha nua an AE cosaint don tomhaltóir ar chleachtais ionsaitheacha ghnó agus ar thrádálaithe bradacha, áfach, is cuma más ag ceannach sa siopa áitiúil atá sé nó ó shuíomh gréasáin i dtír eile san AE.

Bealach eile chun sásamh a fháil is ea dul i dteagmháil le Líonra Eorpach na Lárionad Tomhaltóirí (ECC-Net). Tá liosta na lárionad le fáil anseo češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Barr

Tomhaltóirí

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Sláinte agus Gnóthaí TomhaltóiríEnglish (en)
 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint TomhaltóiríEnglish (en)
 • An an tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí - an Fhoireann um ChothúEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?