Kuluttajat


EU:n kuluttajapolitiikan tarkoituksena on

 • suojella kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • edistää kuluttajien oikeuksia saada tietoa ja valistusta
 • suojata kuluttajien etuja ja edistää kuluttajayhdistysten toimintaa.

Kuluttajien EU-markkinat

Tehokkaat ja yhdentyneet, yhteisiin sääntöihin perustuvat EU-markkinat antavat kuluttajille mahdollisuuden ostaa tavaroita ja palveluita muista EU-maista ja takaavat heille kuluttajansuojan, jos kauppatapahtumissa tulee ongelmia.

EU:n nykyisen kuluttajansuojaohjelman (2007–2013) tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja ja kuluttajansuojasäännösten tehokas soveltaminen.

Ostoksilla torilla © Shutterstock

EU suojaa kuluttajan oikeuksia niin torikaupassa kuin nettikaupassakin.

EU kuluttajan asialla

EU:n kuluttajapolitiikalla varmistetaan kattava turva kuluttajille monilla aloilla:

 • Muun muassa lelujen, sähkölaitteiden, kosmetiikan, lääkkeiden, elintarvikkeiden, sytyttimien, henkilösuojaimien, koneiden ja huviveneiden turvallisuuden takaamiseksi on hyväksytty tuoteryhmäkohtaisia turvallisuusvaatimuksia.
 • EU:lla on tiukat viallisten tuotteiden markkinoilta vetämistä koskevat säännöt. Se saa vuosittain yli 2 000 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Eniten ongelmia aiheuttavia tuotteita ovat lelut sekä vaatteet ja muut tekstiilit (esim. lastenvaatteiden nyörit ja myrkylliset kemikaalit kengissä ja huonekalujen verhoilumateriaaleissa).

EU suojaa myös kuluttajien yleisiä etuja esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • hyvän kauppatavan mukaiset menettelyt
 • harhaanjohtava ja vertaileva mainonta
 • hintamerkinnät sekä pakkaus- ja tuotemerkinnät
 • kohtuuttomat sopimusehdot
 • etämyynti ja kotimyynti
 • lomaosakkeet ja pakettilomat
 • matkustajien oikeudet
 • ravitsemus- ja terveysväitteet
 • uuselintarvikkeet
 • elintarvikkeiden ainesosat ja pakkaukset.
Lelu © Bilderbox

Kaikkien lelujen on oltava EU:n turvastandardien mukaisia.

Hyvän kauppatavan mukaiset menettelyt

Koska erilaisten rahoituspalveluiden tarjonta ja sähköinen kaupankäynti ovat lisääntyneet, komissio on tehnyt ehdotuksen sähköisen kaupankäynnin hyviä kauppatapoja koskevista ohjeista sekä kuluttajaluottoihin ja muihin maksutapoihin kuin käteismaksuihin liittyvistä säännöistä.

Kuluttajien edut on jo sisällytetty lainsäädäntöön, jolla pyritään vapauttamaan markkinoita keskeisillä julkisen palvelun aloilla, kuten liikenne-, sähkö- ja kaasu-, televiestintä- ja postipalveluissa. Tarkoituksena on taata korkealaatuiset palvelut kaikille kansalaisille kohtuuhintaan.

Sääntöjen valvonta

Kuluttajilla on oltava käytössään oikeussuojakeinoja, jos EU-sääntöjä ei noudateta. Tämä edellyttää entistä parempaa yhteistyötä EU-maiden välillä. Oikeudenkäynnit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä varsinkin kuluttajan kotimaan ulkopuolella. Tuomioistuinten ulkopuolisen kiistojenratkaisun edistämiseksi komissio on kehittänyt maksuttomia tai huokeita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä.

EU on kieltänyt sopimattomat kaupalliset menettelyt, esimerkiksi harhaanjohtavan mainonnan ja aggressiiviset myyntikeinot kuten häirinnän, pakottamisen ja sopimattoman vaikuttamisen.

Monet kuluttajat varovat ostosten tekemistä muista maista, koska he eivät tunne oikeuksiaan ja pelkäävät huijareita. Uusi EU-lainsäädäntö tarjoaa kuluttajille samanlaisen suojan sumeilemattomia menettelyitä ja huijareita vastaan riippumatta siitä, tehdäänkö ostokset lähikaupasta vai netin kautta toisesta EU-maasta.

Kuluttajilla on käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, kuten EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkko (ECC-Net). Eri maiden keskusten yhteystiedot löytyvät tästä linkistä .

Sivun alkuun

Kuluttajat

Käsikirjoitus valmis tammikuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

 • Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asiatEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitosEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos – RavitsemustyöryhmäEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.