Navigatsioonitee

Tarbijad


ELi tarbijapoliitika eesmärk on:

 • kaitsta tarbijaid tõsiste riskide ja ohtude eest, millega nad ise ei suuda tegeleda;
 • võimaldada tarbijatel teha valikuid, tuginedes selgele, täpsele ja terviklikule teabele;
 • kaitsta tarbijaõigusi, võimaldades lahendada vaidlused kauplejatega kiiresti ja tõhusalt;
 • tagada tarbijate õiguste vastavuse majanduslike ja sotsiaalsete muutustega – konkreetselt toiduainete-, energeetika-, finants-, transpordi- ja digitaalturul.

ELi turg tarbijatele

Tõhusa ja integreeritud ELi majanduse tingimustes, mida toetavad kogu ELis kehtivad eeskirjad, peab tarbija saama olla kindel oma õiguste tagamisele mis tahes probleemide korral, mis tekivad teises liikmesriigid kaupu ja teenuseid ostes.

ELi tarbijakaitseprogrammi 2014–2020 (mille kulud aastas on ainult viis eurosenti inimese kohta) eesmärk on jõustada tarbijakaitse eeskirju kogu ühtsel turul, tagades niimoodi õiguskaitse kõrge taseme.

Sisseostude tegemine turul © Shutterstock

Kas ostate turult või Internetist – EL kaitseb teie õigusi.

Teie huvide eest seismine

ELi poliitika tagab tarbijaohutuse kõrge taseme paljudes valdkondades. Konkreetsed ohutusnõuded on kehtestatud mänguasjade, elektriseadmete, kosmeetika- ja farmaatsiatoodete, toiduainete, tulemasinate, enesekaitsevahendite, masinate ning väikelaevade puhul.

Rangete eeskirjadega aidatakse tagada defektsete toodete kõrvaldamine turult. ELis laekub igal aastal üle 2000 teate ohtlike toodete kohta. Enamik neist on seotud mänguasjade ning rõivaste ja tekstiilitoodetega (nt lahtised nöörid lasteriietel või mürgised kemikaalid polstrites).

EL kaitseb tarbijate huve laiemalt järgmistes valdkondades:

 • ausad kauplemistavad;
 • eksitav reklaam ja konkureerivaid tootemarke halvustav reklaam (võrdlev reklaam);
 • hindade avaldamine ja toodete märgistamine;
 • ebaõiglased lepingutingimused;
 • kaug- ja lävemüük;
 • puhkuseosakud ja reisipaketid;
 • puhkuse- või ärireisidel viibijate õigused;
 • tervislikkust ja toiteväärtust hõlmavad kaebused;
 • uuendtoidud (nt geneetiliselt muundatud või kloonitud loomadest toodetud toit);
 • toidu koostisosad ja pakendamine.
Naine uurib kosmeetikatoodet © EL

Kosmeetikatooted peavad vastama ELi ohutusstandarditele.

Ausad kauplemistavad

Euroopa Komisjon on vastuseks finantsteenuste ja e-kaubanduse ulatuslikule levikule kehtestanud õigused tarbijate jaoks, kes võtavad laenu või kasutavad muid krediidivahendeid. Ta on samuti teinud ettepaneku seoses internetikaubanduse heade tavade suunistega ja mitterahaliste maksete kõikehõlmavate eeskirjadega, sealhulgas õigusega omada pangakontot.

Tarbijate huve on võetud arvesse õigusaktide koostamisel, millega liberaliseeritakse olulisi avalikke teenuseid, nagu ühistransport, elektri- ja gaasivarustus ning posti- ja telekommunikatsiooniteenused. See tähendab, et inimestel peaks olema kõikjal ELis juurdepääs kvaliteetsetele teenustele taskukohase hinnaga.

Eeskirjade rakendamine

Teil on õigus saada hüvitist, kui ELi eeskirju ei kohaldata nõuetekohaselt. Selleks on vaja ELi liikmesriikide vahel paremat koostööd. Kohtumenetlused võivad olla kulukad ja aeganõudvad, eriti juhul, kui need ei toimu teie koduriigis. Vaidluste kohtuvälise lahendamise soodustamiseks on komisjon välja töötanud konfliktide lahendamise meetodid, mis maksavad vähe või on tasuta, sealhulgas veebipõhine vaidluste lahendamise teenus, mis peaks käivituma 2016. aastal.

Ebaausad kauplemistavad, nagu eksitav reklaam ning agressiivne müük (ahistamine, sundimine ja lubamatu mõjutamine), on nüüd kogu ELis keelatud.

Paljud inimesed kõhklevad teistest liikmesriikidest kaupade või teenuste ostmisel, kuna nad ei ole oma õigustes kindlad ning kardavad pettusi. ELi eeskirjadega kaitstatkse teid agressiivsete kaubandustavade ja petturitest kauplejate eest sõltumata sellest, kas teete ostu oma nurgapealses poes või interneti vahendusel teisest liikmesriigist.

Üks võimalus hüvitise taotlemiseks on võtta ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga ECC-Net. Leidke endale kõige lähemal asuv keskus češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Üles

Tarbijad

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?