Navigatsioonitee

Tarbijakaitse


ELi tarbijakaitsepoliitika prioriteedid on järgmised:

 • kaitsta teie tervist, ohutust ja majanduslikku heaolu;
 • edendada teie õigust olla informeeritud ja haritud;
 • kaitsta teie huve ja julgustada abi osutavate tarbijaühenduste loomist.

ELi turg tarbijatele

Tõhusa ning integreeritud ELi majanduse puhul, mille aluseks on kogu ELi hõlmavad eeskirjad, peaksite saama osta kaupu ja teenuseid teistest ELi liikmesriikidest kindla teadmisega, et probleemide korral on teie tarbijaõigused kaitstud.

ELi tarbijakaitseprogrammi (2007–2013) eesmärk on pakkuda teile kõrgetasemelist õiguskaitset ning tagada õigusaktide nõuetekohane jõustamine.

Sisseostude tegemine turul © Shutterstock

Kas ostate turult või Internetist – EL kaitseb teie õigusi.

Teie huvide eest seismine

ELi poliitika tagab tarbijaohutuse kõrge taseme paljudes valdkondades:

 • konkreetsed ohutusnõuded on kehtestatud mänguasjade, elektriseadmete, kosmeetika- ja farmaatsiatoodete, toidu, sigaretisüütajate, enesekaitsevahendite, masinate ning väikelaevade puhul;
 • ranged eeskirjad aitavad tagada praaktoodete kõrvaldamise turult. ELi teavitatakse igal aastal rohkem kui 2000 ohtlikust tootest. Enamjaolt on tegemist mänguasjade ning rõivaste ja tekstiilitoodetega (nt lahtised nöörid lasteriietel, jalatsite valmistamisel ja polstrites kasutatud mürkkemikaalid).

EL kaitseb tarbijate huve laiemalt järgmistes valdkondades:

 • ausad äritavad;
 • eksitav ja võrdlev reklaam;
 • hindade avaldamine ja toodete märgistamine;
 • ebaõiglased lepingutingimused;
 • rändmüük ja lävemüük;
 • puhkuseosakud ja reisipaketid;
 • reisijate õigused;
 • toitumis- ja tervisealased väited;
 • uuendtoit;
 • toidu koostisosad ja pakendamine.
Mänguasi © Bilderbox

Kõik mänguasjad peavad vastama ELi ohutusnõuetele.

Ausad äritavad

Finantsteenuste ja elektroonilise kaubanduse kasvades on komisjon teinud ettepaneku internetipõhise ettevõtluse heade tavade suuniste kohta ning eeskirjade kohta, mis hõlmaksid tarbimislaenude- ja mittesularahaliste maksete kõiki tahke.

Tarbijate huve on juba võetud arvesse õigusaktides, millega liberaliseeritakse olulisi avalikke teenuseid, nagu transport, elektri- ja gaasivarustus ning side- ja postiteenused. Selle tulemusena on taskukohased kõrgekvaliteedilised teenused teile üldiselt kättesaadavad.

Eeskirjade rakendamine

Teil on õigus saada hüvitist, kui ELi eeskirju ei kohaldata nõuetekohaselt. Selleks on vaja ELi liikmesriikide paremat koostööd. Kohtumenetlused võivad olla kulukad ja aeganõudvad, eriti juhul, kui need ei toimu teie koduriigis. Asjade kohtuvälise lahendamise soodustamiseks on komisjon loonud vaidluste lahendamise mehhanismid, mis ei tekita kulusid või mille puhul kulud on väikesed.

Ebaausad äritavad, nagu eksitav reklaam ning agressiivne müük (ahistamine, sundimine ja mõjutamine), on nüüd kogu ELis keelatud.

Paljud inimesed kõhklevad piiriüleste ostude tegemisel, kuna nad ei ole oma õigustest teadlikud ning kardavad pettust. Uute ELi eeskirjadega tagatakse teile samasugune kaitse agressiivsete äritavade ja petturitest kaupmeeste eest, olenemata sellest, kas ostate nurgapealses poes või teises ELi riigis asuva ettevõtte veebisaidilt.

Üks võimalus hüvitise taotlemiseks on võtta ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga ECC-Net. Leidke teile lähim keskus .

Üles

Tarbijad

Välja antud jaanuaris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?