Forbrugere


EU's forbrugerpolitik er til for at

 • beskytte dig mod alvorlige risici og farer, som du ikke kan klare på egen hånd
 • give dig mulighed for at træffe valg ud fra klare, nøjagtige og sammenhængende oplysninger
 • beskytte dine forbrugerrettigheder, så du hurtigt og effektivt kan løse tvister med erhvervsdrivende
 • sikre, at dine rettigheder holder trit med de økonomiske og sociale forandringer – især med hensyn til fødevare-, energi-, finans- og transportmarkedet og de digitale markeder.

Et europæisk marked for forbrugere

I en effektiv, integreret EU-økonomi baseret på regler for hele EU skal du kunne have tillid til, at dine forbrugerrettigheder bliver beskyttet, hvis der opstår problemer, når du køber varer og tjenesteydelser i andre EU-lande.

Med en årlig udgift på blot 5 cent (ca. 40 øre) pr. person har EU’s forbrugerbeskyttelsesprogram for 2014-2020 til formål at håndhæve forbrugerlovgivning i hele det indre marked ved at give dig et højt niveau af retlig beskyttelse.

Shopping på markedet © Shutterstock

Uanset om du handler i forretninger eller på internettet, beskytter EU dine rettigheder.

EU beskytter dine interesser

EU's politik sikrer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse på mange områder. Der gælder særskilte sikkerhedskrav for legetøj, elektriske apparater, kosmetik, farmaceutiske produkter, fødevarer, lightere, personligt sikkerhedsudstyr, maskiner og fritidsfartøjer.

Strenge regler hjælper desuden med at sikre, at mangelfulde produkter tilbagekaldes. EU modtager hvert år over 2000 indberetninger af usikre produkter. De fleste af disse vedrører legetøj, tøj og tekstiler (f.eks. løse tråde i børnetøj eller giftige kemikalier i polstring).

EU beskytter også forbrugernes almene interesser på områder som:

 • fair forretningspraksis
 • vildledende markedsføring og markedsføring, der nedgør konkurrerende mærker (sammenlignende reklame)
 • prisindikatorer og -mærkning
 • urimelige kontraktvilkår
 • fjern- og dørsalg
 • timeshareordninger og pakkerejser
 • rettigheder for ferie- og forretningsrejsende
 • anprisninger om sundhed og næringsværdi
 • nye fødevarer (f.eks. genetisk modificerede fødevarer eller fødevarer fra klonede dyr)
 • fødevareingredienser og emballage.
kvinde undersøger kosmetikflaske i butik © EU

Kosmetik skal overholde EU's sikkerhedsnormer.

Fair forretningspraksis

Som reaktion på den voldsomme stigning i antallet af finansielle tjenesteydelser og onlinesalg har Europa-Kommissionen fastlagt rettigheder for forbrugere, der optager lån eller benytter andre kreditfaciliteter. Den har også foreslået retningslinjer for god forretningspraksis på nettet og regler om alle aspekter af kontantløs betaling - bl.a. retten til at have en bankkonto.

I lovgivningen om liberalisering af centrale offentlige tjenesteydelser såsom offentlig transport, el og gas, telekommunikation og posttjenester er der taget højde for forbrugernes interesser. Derfor bør du have adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet til rimelige priser i hele EU.

Håndhævelse af reglerne

Du skal have mulighed for at klage, hvis EU-reglerne ikke gennemføres korrekt. Det kræver et bedre samarbejde mellem EU-landene. Det kan være dyrt og tidskrævende at anlægge sag ved retten, særligt hvis det ikke er i dit eget land. For at fremme udenretslige forlig har Kommissionen udviklet metoder til løsning af tvister, der koster meget lidt, eller som er helt gratis, bl.a. en onlinetjeneste til løsning af tvister, som det er planlagt skal starte i 2016.

Urimelig handelspraksis – f.eks. vildledende markedsføring og aggressive salgsmetoder som chikane, tvang og utilbørlig påvirkning – er nu ulovligt i hele EU.

Mange er tilbageholdende med at købe varer eller tjenesteydelser fra andre EU-lande, fordi de er usikre på deres rettigheder og bange for svindel. Men med de nye EU-regler får du den samme beskyttelse mod aggressiv handelspraksis og uhæderlige sælgere, uanset om du handler i den lokale butik eller på et websted i et andet EU-land.

Du kan desuden klage ved at kontakte Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-nettet). Find det nærmeste center her.

Til toppen

Forbrugere

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Sundhed og forbrugerpolitikEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?