Forbrugerne


Prioriteterne for EU's forbrugerpolitik omfatter:

 • beskyttelse af dit helbred, din sikkerhed og din økonomiske velfærd
 • forbedring af din ret til oplysning og uddannelse
 • beskyttelse af dine interesser og tilskyndelse til oprettelse af selvhjælpssammenslutninger.

Et europæisk marked for forbrugerne

I en effektiv, integreret EU-økonomi baseret på regler for hele EU bør du være i stand til at købe varer og tjenesteydelser i alle EU-lande uden at bekymre dig om, om dine forbrugerrettigheder er beskyttet, hvis noget går skævt.

EU's forbrugerbeskyttelsesprogram (2007-13) skal give dig et højt niveau af retlig beskyttelse og sikre, at loven håndhæves korrekt.

Handel på markedet © Shutterstock

Uanset om du handler i forretninger eller på internettet, beskytter EU dine rettigheder.

EU beskytter dine interesser

EU's politik sikrer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse på mange områder:

 • Der gælder særskilte sikkerhedskrav for legetøj, elektriske apparater, kosmetik, farmaceutiske produkter, fødevarer, lightere, personlige værnemidler, maskiner og fritidsfartøjer.
 • Strenge regler hjælper med at sikre, at manglefulde produkter tilbagekaldes. EU modtager over 2 000 indberetninger om farlige eller usikre produkter hvert år, særligt hvad angår legetøj, tøj og tekstiler (f.eks. løse tråde i børnetøj eller giftige kemikalier i fodtøj eller polstring)

EU beskytter også forbrugernes almene interesser på områder som:

 • fair forretningspraksis
 • vildledende og sammenlignende reklame
 • prisindikatorer og -mærkning
 • urimelige kontraktvilkår
 • fjern- og dørsalg
 • timeshareordninger og pakkerejser
 • rejsendes rettigheder
 • ernærings- og sundhedsanprisninger
 • nye fødevarer
 • fødevareingredienser og emballage.
Legetøj © Bilderbox

Alt legetøj skal overholde EU's sikkerhedsnormer.

Fair forretningspraksis

På baggrund af væksten inden for finansielle tjenesteydelser og e-handel har Kommissionen foreslået et sæt retningslinjer for loyale online-forretningsmetoder og en række regler, der omfatter alle aspekter af forbrugerkredit og andre betalingsmidler end kontanter.

Der er i lovgivningen allerede taget højde for forbrugernes interesser ved at liberalisere centrale offentlige serviceydelser som f.eks. transport, el og gas, telekommunikation og posttjenester. Du har derfor adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet til rimelige priser over alt.

Håndhævelse af reglerne

Du skal have mulighed for at klage, hvis EU-reglerne ikke anvendes korrekt. Det forudsætter et bedre samarbejde mellem EU-landene. Det kan være dyrt og tidskrævende at anlægge sag ved retten, særligt hvis det ikke er i dit eget land. For at fremme udenretslige forlig har Europa-Kommissionen udviklet alternative tvistbilæggelsesordninger, som er billige eller helt gratis.

Urimelig handelspraksis såsom vildledende reklame og aggressive salgsmetoder som chikane, tvang og utilbørlig påvirkning er nu ulovligt i hele EU.

Mange folk er bange for grænseoverskridende handel, fordi de er usikre på deres rettigheder og bange for svindel. Nye EU-regler giver dig den samme beskyttelse mod aggressiv handelspraksis og uhæderlige sælgere, uanset om du handler i den lokale butik eller på et websted fra et andet EU-land.

Du kan desuden klage ved at kontakte Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-nettet). Find dit nærmeste center.

Til toppen

Forbrugere

Udgivet i januar 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Sundhed og forbrugerpolitikEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?