Spotřebitelé


Mezi priority EU v oblasti spotřebitelské politiky patří:

 • ochrana zdraví, bezpečnosti a hospodářského blahobytu
 • prosazování práva na informacevzdělávání
 • ochrana zájmů spotřebitelů a podpora svépomocných sdružení.

Celoevropský trh z pohledu spotřebitele

Efektivní, integrovaná ekonomika EU založená na pravidlech platných v celé Unii vám umožňuje nakupovat zboží a služby v jiných zemích EU s klidným vědomím toho, že vaše spotřebitelská práva budou v případě problému zabezpečena.

Evropský program na ochranu spotřebitele (2007–2013) má za cíl poskytovat vysokou úroveň právní ochrany a zajišťovat řádné prosazování souvisejících právních předpisů.

Nákup na tržišti © Shutterstock

Ať už nakupujete na tržišti nebo přes internet, EU chrání vaše práva.

Jednat v zájmu spotřebitelů

Politika EU zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v mnoha oblastech:

 • existují zvláštní bezpečnostní požadavky pro hračky, elektrické spotřebiče, kosmetiku, léčiva, potraviny, zapalovače, osobní ochranné prostředky, stroje a rekreační plavidla
 • přísná pravidla zajišťují stažení vadných výrobků z oběhu. Každoročně obdrží EU více než 2 000 hlášení o nebezpečných nebo škodlivých výrobcích. Týká se to zejména hraček, oblečení a textilních výrobků (např. uvolněné šňůrky na dětském oblečení, toxické chemikálie v obuvi či čalounění apod.).

EU také brání zájmy spotřebitelů v širším slova smyslu, a to v těchto oblastech:

 • poctivé obchodní praktiky
 • klamavá a srovnávací reklama
 • cenové ukazatele a etikety
 • nekalé smluvní podmínky
 • prodej na dálku a podomní prodej
 • časově omezené využívání rekreačních objektů (tzv. „timeshare“) a souborné služby pro zájezdy
 • práva cestujících
 • výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin
 • nové potraviny
 • složení potravin a jejich balení.
Hračka © Bilderbox

Všechny hračky musí splňovat bezpečnostní normy EU.

Poctivé obchodní praktiky

V návaznosti na rozvoj finančních služeb a elektronického obchodu navrhla Komise pokyny, jak správně postupovat v elektronickém podnikání, a pravidla zahrnující všechny aspekty spotřebitelských úvěrů a bezhotovostních plateb.

Zájmy spotřebitelů jsou již zakomponovány do právních předpisů, které mají liberalizovat klíčová odvětví veřejných služeb, jakými jsou např. doprava, dodávky elektrické energie a plynu, telekomunikace a poštovní služby. Díky tomu by vám měly být k dispozici vysoce kvalitní služby za dostupné ceny.

Prosazování předpisů

Pokud nejsou předpisy EU řádně prováděny, musíte mít možnost domoci se nápravy. To se neobejde bez dobré spolupráce mezi zeměmi Unie. Soudní řízení může být nákladné a časově náročné, zvláště probíhá-li v zahraničí. S cílem podpořit mimosoudní urovnávání sporů proto Evropská komise zavedla alternativní řešení sporů s nízkými nebo žádnými náklady.

Nekalé obchodní praktiky, jako je třeba klamavá reklama a agresivní obchodní praktiky (např. obtěžování, donucování a nepatřičné ovlivňování), jsou nyní v celé Unii nelegální.

Nejistota v otázce vlastních práv a strach z podvodů vyvolaly u mnoha lidí nedůvěru k přeshraničním nákupům. Nové předpisy EU vám poskytují ochranu před agresivními obchodními praktikami i nepoctivými obchodníky, ať už nakupujete v obchodě ve své obci nebo přes internet v jiné zemi EU.

Pomoc s vyřizováním stížností a reklamací spotřebitelům také poskytuje síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Podívejte se na jejich seznam.

Začátek stránky

Spotřebitelé

Vydáno v lednu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Zdraví a ochrana spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?