Spotřebitelé


Cílem spotřebitelské politiky EU je:

 • chránit občany před závažnými riziky a hrozbami, které nemohou řešit sami
 • umožnit spotřebitelům rozhodovat se na základě jasných, přesných a ucelených informací
 • chránit práva spotřebitelů a umožnit jim řešit spory s obchodníky rychle a efektivně
 • zajistit, aby práva spotřebitelů odpovídala ekonomickým a společenským změnám, zejména pokud jde o potraviny, energetiku, finančnictví, dopravu a digitální trh.

Evropský trh z pohledu spotřebitele

Efektivní, integrovaná ekonomika EU založená na pravidlech platných v celé Unii vám umožňuje nakupovat zboží a služby v jiných členských zemích s klidným vědomím toho, že vám budou v případě problému zaručena vaše spotřebitelská práva.

Cílem programu ochrany spotřebitele na období 2014–2020, jenž každého občana Unie stojí ročně pouze 5 centů, je prosazovat právní předpisy v rámci jednotného trhu a poskytovat spotřebitelům vysokou úroveň právní ochrany.

Nákup na tržišti © Shutterstock

Ať už nakupujete na tržišti, v kamenném obchodě nebo přes internet, EU se postará o ochranu vašich práv.

Jednat v zájmu spotřebitelů

Politika EU zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v mnoha oblastech. Existují zvláštní bezpečnostní požadavky pro hračky, elektrické spotřebiče, kosmetiku, léčiva, potraviny, zapalovače, osobní ochranné prostředky, stroje a rekreační plavidla.

Přísná pravidla navíc zajišťují stažení vadných výrobků z oběhu. Každoročně obdrží EU více než 2 000 hlášení o nebezpečných nebo škodlivých výrobcích. Týká se to zejména hraček, oblečení a textilních výrobků (např. uvolněné šňůrky na dětském oblečení či toxické chemikálie v čalounických výrobcích).

EU také hájí zájmy spotřebitelů v širším slova smyslu, a to v těchto oblastech:

 • poctivé obchodní praktiky
 • klamavá reklama a hanobení konkurenční značky (srovnávací reklamy)
 • cenové ukazatele a etikety
 • nekalé smluvní podmínky
 • prodej na dálku a podomní prodej
 • časově omezené využívání rekreačních objektů (tzv. „timeshare“) a souborné služby cestovního ruchu (tj. zájezdy)
 • práva cestujících, ať již za rekreačními či služebními účely
 • výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin
 • nové potraviny (např. geneticky modifikované potraviny nebo potraviny z klonovaných zvířat)
 • složení potravin a jejich balení.
Žena si v obchodě prohlíží kosmetický výrobek © EU

Kosmetické výrobky musí splňovat bezpečnostní normy EU.

Poctivé obchodní praktiky

V návaznosti na rozvoj finančních služeb a elektronického obchodu stanovila Komise práva pro spotřebitele, kteří si sjednávají půjčky nebo využívají jiných úvěrových nástrojů. Navrhla rovněž pokyny, jak správně postupovat při podnikání online, a pravidla zahrnující všechny aspekty bezhotovostních plateb – včetně práva na bankovní účet.

Zájmy spotřebitelů jsou již zakomponovány do právních předpisů, jež mají liberalizovat klíčová odvětví veřejných služeb, kterými jsou např. doprava, dodávky elektrické energie a plynu, telekomunikace a poštovní služby. Díky tomu by vám měly být k dispozici kvalitní služby za dostupné ceny – a to v celé EU.

Prosazování předpisů

Pokud nejsou předpisy EU řádně prováděny, musíte mít možnost domoci se nápravy. To se neobejde bez dobré spolupráce mezi zeměmi Unie. Soudní řízení může být nákladné a časově náročné, zvláště probíhá-li v zahraničí. S cílem podpořit mimosoudní urovnávání sporů proto Evropská komise zavedla alternativní řešení sporů s nízkými nebo žádnými náklady, včetně služby online, která má začít fungovat v roce 2016.

Nekalé obchodní praktiky, jako třeba klamavá reklama a agresivní obchodní praktiky (např. obtěžování, donucování a nepatřičné ovlivňování), jsou nyní v celé Unii nelegální.

V důsledku nejistoty v otázce vlastních práv a strachu z podvodů se mnoho lidí zdráhá nakupovat zboží či služby ze zahraničí. Nové předpisy EU vám však poskytují ochranu před agresivními obchodními praktikami i nepoctivými obchodníky, ať už nakupujete v kamenném obchodě u vás doma nebo přes internet v jiné zemi EU.

Pomoc s vyřizováním stížností a reklamací také poskytuje síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Jejich seznam naleznete zde.

Začátek stránky

Spotřebitelé

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Zdraví a ochrana spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?