Потребители


Приоритетите на политиката на ЕС за потребителите са:

 • защита на вашето здраве, безопасност и икономическо благополучие
 • поддържане на вашите права на информация и образование
 • защита на вашите интереси и насърчаване на асоциациите за самопомощ.

Потребителски пазар в ЕС

В една ефективна и интегрирана икономика на ЕС, основана на важащи в целия Съюз правила, вие можете да купувате стоки и услуги в други страни от ЕС с увереността, че потребителските ви права ще бъдат защитени, ако нещата се объркат.

Програмата на ЕС за защита на потребителите (2007—2013 г.) има за цел да осигури висока степен на правна защита и да гарантира, че правото се прилага правилно.

На пазара © Shutterstock

ЕС защитава правата ви, независимо дали пазарувате на пазара или по интернет.

Грижа за вашите интереси

Политиката на ЕС гарантира високо ниво на безопасност на потребителите в много области:

 • в момента съществуват конкретни изисквания за безопасност за играчките, електрическите уреди, козметичните изделия, фармацевтичните изделия, храните, запалките, личните предпазни средства, машините и плавателните съдове за отдих,
 • строги правила помагат да се гарантира, че дефектните продукти се изтеглят от пазара. ЕС получава по над 2000 сигнала за опасни или необезопасени продукти годишно, като те основно се отнасят до играчки, дрехи и текстилни изделия (например разхлабени нишки на детски облекла, токсични химикали в обувки и тапицерии).

ЕС защитава и интересите на потребителите в по-широк смисъл в области като:

 • лоялни търговски практики;
 • заблуждаваща и сравнителна реклама;
 • указване на цените и етикетиране;
 • некоректни договорни условия;
 • продажба от разстояние и по домовете;
 • временно ползване на недвижима собственост и пакетни туристически ваканции;
 • права на пътуващите;
 • хранителни и здравни твърдения върху опаковките на лекарства и храни;
 • нови храни;
 • хранителни съставки и опаковане.
Играчка © Bilderbox

Всички играчки трябва да отговарят на стандартите за безопасност на ЕС.

Лоялни търговски практики

С нарастването на финансовите услуги и електронната търговия Комисията предложи насоки за добри онлайн бизнес практики и правила за обхващане на всички аспекти на потребителските кредити и непарични плащания.

Интересите на потребителите вече са отчетени в законите за либерализиране на важни публични услуги като транспорт, електричество и газ, телекомуникации и пощи. В резултат на това би следвало всички ние да ползваме висококачествени услуги на достъпни цени.

Прилагане на правилата

Трябва да можете да получите обезщетение, ако правилата на ЕС не се прилагат правилно. Това изисква по-добро сътрудничество между страните от ЕС. Съдебните процедури могат да бъдат скъпи и отнемащи много време, особено ако не се водят във вашата страна. За да окуражи извънсъдебните споразумения, Комисията разработи алтернативни механизми за уреждане на спорове с нулеви или минимални разходи.

Нелоялни търговски практики като подвеждаща реклама и агресивни търговски практики като тормоз, принуда и неправомерна злоупотреба с влияние вече са незаконни в ЕС.

Много хора са недоверчиви към трансграничното пазаруване, тъй като не са сигурни какви са правата им и се боят от измама. Нови правила на ЕС ви осигуряват еднаква защита от агресивни бизнес практики и търговци мошеници независимо дали купувате от магазина на ъгъла или от уебсайт в друга страна от Съюза.

Друг начин да потърсите обезщетение е да се свържете с мрежата от европейски потребителски центрове (ECC-Net). Намерете най-близкия до вас център .

Нагоре

Потребители

Публикувано през януари 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Twitter

 • Европейска комисия – Здравеопазване и потребителиEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителитеEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителите – Екип по хранEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?