Konkurrens


EU:s konkurrensregler ska se till att företagen har rättvisa och lika villkor och att det finns utrymme för innovation, enhetliga standarder och näringslivsutveckling, särskilt för småföretagen.

Konkurrensen måste vara rättvis

Män som lastar av en lastbil © Imageselect

Några internationella flyttfirmor fick böter för att de hade kommit överens om sina priser.

Enligt EU-reglerna får företag inte

 • komma överens om priser eller dela upp marknader sinsemellan
 • missbruka sin dominerande ställning på en viss marknad för att tränga ut mindre konkurrenter 
 • gå samman om sammanslagningen skulle ge dem möjlighet att kontrollera marknaden. I praktiken är det bara ett fåtal sammanslagningar som stoppas av den här regeln. Större företag med omfattande verksamhet i EU får inte gå samman utan EU-kommissionens godkännande, oavsett var de har sitt huvudkontor. 

Skydd för småföretagen

Storföretagen får inte använda sin förhandlingsstyrka och ställa villkor som gör det svårt för deras leverantörer eller kunder att göra affärer med storföretagens konkurrenter. Kommissionen får utdöma böter – och gör det också – till företag som utnyttjar sin ställning, eftersom det leder till högre priser och ett mindre utbud för konsumenterna.

Kommissionens undersökningar av konkurrensbegränsande metoder gäller inte bara varor. De omfattar också fria yrken och tjänster, t.ex. finansiella tjänster som kreditkort och banktjänster för privatkunder.

Inga kryckor till konkurshotade företag

EU-kommissionen kontrollerar också hur mycket statligt stöd EU-länderna ger företagen. Det statliga stödet kan ges i form av

 • lån och bidrag
 • skattelättnader
 • varor och tjänster till förmånliga priser
 • statliga garantier som höjer företagets kreditvärdighet jämfört med konkurrenternas.

Risken med sådan hjälp är att den gynnar de som har rätt kontakter på bekostnad av företag som konkurrerar på egna meriter. I slutändan är det dessutom skattebetalarna som står för notan. Att hålla koll på sådana oförtjänta subventioner är ett billigt och effektivt sätt att göra EU mer rättvist och främja ekonomisk tillväxt.

Flexibla regler 

Reglerna tillämpas med sunt förnuft och flexibilitet. Det viktigaste är att konsumenterna ska gynnas och att andra företag inte skadas. Länderna får till exempel hjälpa företag i svårigheter – och nystartade företag – om de har en realistisk chans att så småningom bli lönsamma. På så sätt räddar man eller till och med skapar jobb. Det är däremot inte tillåtet att ge stöd till problemdrabbade företag utan möjlighet att överleva.

Andra undantag från de allmänna reglerna gäller

 • företag som samarbetar om en enhetlig teknisk standard för hela marknaden
 • småföretag som samarbetar för att kunna konkurrera med större
 • forskning och innovation
 • regionala utvecklingsprojekt.

Aktuella ärenden

Ett av EU-kommissionens mest uppmärksammade konkurrensärenden gäller den amerikanska datorjätten Microsoft. Kommissionen bötfällde Microsoft för att företaget buntade ihop olika typer av programvara i ett enda paket. I sitt beslut konstaterade kommissionen att Microsoft hade behandlat konsumenterna orättvist genom att frånta dem deras valmöjligheter, hålla priserna på en konstgjort hög nivå och hämma innovationen inom programvaruindustrin.

3D-ritning av en bil ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Det är bra för både företag och konsumenter att karteller stoppas.

Nyligen dömde kommissionen ut böter till flera bildelstillverkare. De hade i hemlighet kommit överens om att ta ut överpriser av biltillverkarna för kullager och kabelnät till bilar och lastbilar – vilket i förlängningen ledde till högre priser för konsumenterna. 

Kontrollmekanismer

Kommissionens omfattande befogenheter att undersöka och stoppa överträdelser av EU:s konkurrensregler omfattas av en flera interna kontrollmekanismer. Kommissionens beslut kan dessutom prövas rättsligt i EU-domstolen. Företag och medlemsländer väcker regelbundet talan vid EU-domstolen mot kommissionens beslut, och ibland vinner de målen.

Till början

Konkurrens

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?