Konkurrens


EU:s konkurrensregler ska se till att företagen har rättvisa och lika villkor och att det finns utrymme för innovation, enhetliga standarder och näringslivsutveckling, särskilt för småföretagen.

Konkurrensen måste vara rättvis

Män som lastar av en lastbild© Imageselect

Några internationella flyttfirmor fick böter för att de hade kommit överens om sina priser.

Enligt EU-reglerna får företag inte

 • komma överens om priser eller dela upp marknader sinsemellan
 • missbruka sin dominerande ställning på en viss marknad för att tränga ut mindre konkurrenter
 • gå samman om sammanslagningen skulle ge dem möjlighet att kontrollera marknaden. I praktiken är det bara ett fåtal sammanslagningar som stoppas av den här regeln. Större företag med omfattande verksamhet i EU får inte gå samman utan EU-kommissionens godkännande, oavsett var de har sitt huvudkontor.

Kommissionen kan under vissa förhållanden tillåta att ett företag har en monopolställning. Det gäller t.ex. om en verksamhet kräver en kostsam infrastruktur (s.k. naturliga monopol) eller om det är viktigt att kunna garantera offentlig service. Då gäller emellertid följande:

 • Monopolföretag måste alltid behandla andra företag rättvist.
 • Naturliga monopol måste ge alla användare tillträde till sin infrastruktur.
 • Ett monopolföretag får inte använda vinsten från de offentliga tjänsterna till att subventionera kommersiell verksamhet och på så sätt bjuda under konkurrenterna.

De stora får inte utnyttja de små

När storföretag gör affärer med småföretag får de inte använda sin förhandlingsstyrka och ställa villkor som gör det svårt för det mindre företaget att göra affärer med det stora företagets konkurrenter. Kommissionen kan bötfälla företag för sådana metoder, vilket den också gör.

Kommissionens undersökningar av konkurrensbegränsande metoder gäller inte bara varor. De omfattar också fria yrken och tjänster, t.ex. finansiella tjänster som kreditkort och banktjänster för privatkunder.

Bilreparatör © Carofoto

Tack vare EU råder det nu hårdare konkurrens för bilverkstäderna.

Ingen konstgjord andning

EU-kommissionen kontrollerar också hur mycket statligt stöd EU-länderna ger företagen. Det statliga stödet kan ges i form av

 • lån och bidrag
 • skattelättnader
 • varor och tjänster till förmånliga priser
 • statliga garantier som höjer företagets kreditvärdering jämfört med konkurrenternas.

Länderna får under inga omständigheter ge stöd till konkurshotade företag som inte har någon chans att bli lönsamma igen.

Undantag

Det finns några undantag från de allmänna reglerna:

 • Företag kan få samarbeta om utveckling av en gemensam teknisk standard för hela marknaden.
 • Småföretag kan få samarbeta om det ökar deras möjligheter att konkurrera med större företag.
 • Länderna kan få ge statligt stöd om det verkligen finns en chans att ett företag i svårigheter – eller ett nystartat företag – kan bli lönsamt igen eller om det ligger i EU:s intresse (t.ex. genom att jobb bevaras eller skapas).

De avgörande faktorerna är att konsumenterna gynnas eller att andra företag inte skadas. Kommissionen tillåter oftast stöd till forskning och innovation, regional utveckling och småföretag eftersom sådant stöd tjänar övergripande EU-mål.

Fördelarna i praktiken

Ett av EU-kommissionens mest uppmärksammade konkurrensärenden gäller den amerikanska datorjätten Microsoft. Kommissionen bötfällde Microsoft för att företaget buntade ihop olika typer av programvara i ett enda paket. I sitt beslut konstaterade kommissionen att Microsoft hade behandlat konsumenterna orättvist genom att frånta dem deras valmöjligheter, hålla priserna på en konstgjort hög nivå och hämma innovationen inom programvaruindustrin.

Inom bilindustrin har kommissionen ingripit för att öka insynen i prissättningen och det har lett till mindre skillnader i priserna före skatt i EU.

Kommissionen har också sett till att det numera är tillåtet för bilförsäljare att sälja flera olika märken och vara verksamma i mer än ett EU-land. De behöver inte heller vara auktoriserade för att få sälja reservdelar och göra auktoriserade reparationer.

Kontrollmekanismer

Kommissionens omfattande befogenheter att undersöka och stoppa överträdelser av EU:s konkurrensregler kan prövas rättsligt i EU-domstolen. Företag och medlemsländer väcker regelbundet talan vid EU-domstolen mot kommissionens beslut, och ibland vinner de målen.

Till början

Konkurrens

Publicerad i juli 2013

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?