Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-kompetizzjoni


Ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni huma mfasslin biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti u ugwali għan-negozji, filwaqt li jħallu l-ispazju għall-innovazzjoni, l-istandards unifikati, u l-iżvilupp tan-negozji ż-żgħar.

Il-kompetizzjoni trid tkun ġusta

Vann qed jinħatt © Imageselect

Uħud mill-kumpaniji internazzjonali tal-ġarr tal-għamara ġew immultati minħabba l-iffissar tal-prezzijiet.

Skont ir-regoli tal-UE, in-negozji ma jistgħux:

 • jiffissaw il-prezzijiet jew jaqsmu s-swieq bejniethom
 • jabbużaw minn pożizzjoni dominanti f'suq partikulari biex jeliminaw kompetituri iżgħar 
 • jamalgamaw - jekk dan iqegħdhom f'pożizzjoni li jikkontrollaw is-suq.
  Fil-prattika din ir-regola żżomm biss milli jseħħu għadd żgħir ta' amalgamazzjonijiet. Kumpaniji ikbar li jagħmlu ħafna negozju fl-UE ma jistgħux jamalgamaw mingħajr ma jiksbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea - anke jekk l-uffiċċju tagħhom ikun ibbażat barra l-UE. 

Il-protezzjoni għal kumpaniji żgħar

Il-kumpaniji l-kbar ma jistgħux jużaw is-setgħa ta' negozjar tagħhom sabiex jimponu kundizzjonijiet li jagħmluha diffiċli għall-fornituri jew il-klijenti tagħhom li jinnegozjaw mal-kompetituri tagħhom. Il-Kummissjoni tista’ (u fil-fatt) timmulta lill-kumpaniji għal dawn il-prattiki, għaliex iwasslu għal prezzijiet ogħla u/jew inqas għażla għall-konsumaturi.

L-investigazzjonijiet tal-UE fil-prattiki li jmorru kontra l-kompetittività jinvolvu mhux biss il-prodotti iżda wkoll il-professjonijiet u s-servizzi liberali, fosthom is-servizzi finanzjarji, bħall-operazzjonijiet bankarji għall-konsumaturi u l-kards ta' kreditu.

Ebda għajnuna lill-kumpaniji falluti

Il-Kummissjoni tissorvelja wkoll kemm tingħata għajnuna mill-gvernijiet tal-UE lin-negozji ("għajnuna mill-istat"), pereżempju:

 • self u għotjiet ta' flus
 • eżenzjonijiet mit-taxxi
 • prodotti u servizzi pprovduti b'rati preferenzjali
 • garanziji tal-gvern li jtejbu l-klassifikazzjoni tal-kreditu ta' kumpanija meta mqabbla mal-kompetituri tagħha.

Ir-riskju ta' tali għajnuna hija li din tista’ tiffavorixxi l-interessi personali konnessi tajjeb, għad-detriment ta’ dawk li jikkompetu fuq il-merti tagħhom stess – bil-kont imħallas mill-kontribwenti. It-trażżin ta' sussidji mhux mistħoqqa bħal dawn huwa mod irħis u effettiv sabiex l-Ewropa tkun aktar ġusta u jkun promoss it-tkabbir ekonomiku.

Regoli flessibbli 

Dawn ir-regoli huma applikati b’sens komun u b'flessibilità. Il-kunsiderazzjoni ewlenija hija jekk il-konsumaturi hux se jibbenefikaw jew jekk issirx ħsara lil negozji oħrajn. Pereżempju, il-gvernijiet għandhom il-permess li jgħinu lill-impriżi f’diffikultà – jew impriżi ġodda – jekk huma jkollhom ċans veru li eventwalment ikunu profittabbli, u b’hekk jiġu salvati, saħansitra jinħolqu, l-impjiegi. Li mhux permess huwa li tingħata għajnuna lil negozji li jinsabu f’diffikultajiet li ma għandhomx tama li jkunu vijabbli.

Eċċezzjonijiet oħra għar-regoli ġenerali huma possibbli:

 • kumpaniji li jaħdmu flimkien fuq standard tekniku uniku għas-suq kollu
 • kumpaniji iżgħar li jikkooperaw, sabiex ikunu jistgħu jikkompetu aħjar ma’ dawk akbar
 • inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni
 • proġetti ta' żvilupp reġjonali

Każijiet reċenti

Wieħed mill-każijiet l-aktar klamorużi tal-Kummissjoni Ewropea involva l-ġgant Amerikan fil-qasam tal-kompjuters, Microsoft. Il-Kummissjoni immultat lil Microsoft minħabba l-prattika tagħha li tpoġġi tipi differenti ta' softwer f'pakkett wieħed. Hi ddeċidiet li l-Microsoft kienet qed tkun inġusta mal-konsumaturi peress li ċaħħditilhom l-għażla, biex b'hekk il-prezzijiet inżammew għoljin b'mod artifiċjali u l-innovazzjoni fl-industrija tas-softwer inħanqet.

Skeċċ ta' disinn ta' karozza 3D ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Il-ġlieda kontra l-kartelli fil-partijiet tal-karozzi jibbenefikaw minnha kemm in-negozji kif ukoll il-konsumaturi.

U dan l-aħħar il-Kummissjoni immultat għadd ta' manifatturi tal-partijiet tal-karozzi li b'mod sigriet kienu ftehmu li jiċċarġjaw aktar milli suppost lill-manifattur għall-berings tal-karozzi u t-trakkijiet u għall-apparat ta' trażżin bil-wajers - li fl-aħħar mill-aħħar wassal għal prezzijiet ogħla tal-karozzi għall-konsumaturi. 

Verifiki u bilanċi

Is-setgħat estensivi tal-Kummissjoni li tinvestiga u twaqqaf ksur tar-regoli ta’ kompetizzjoni tal-UE huma suġġetti għal għadd ta' verifiki u bilanċi, kif ukoll għal reviżjoni ġudizzjali sħiħa mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Il-kumpaniji u l-gvernijiet tal-UE regolarment iressqu appelli kontra deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u kultant ikollhom riżultat pożittiv.

Fuq

Kompetizzjoni

Ippubblikat f'Ġunju 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?