Navigācijas ceļš

Konkurence


ES konkurences noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu taisnīgus un vienlīdzīgus uzņēmējdarbības apstākļus, tajā pašā laikā atstājot vietu inovācijai, vienotiem standartiem un mazo uzņēmumu attīstībai.

Konkurencei jābūt godīgai

Kravas automašīnas izkraušana © Imageselect

Dažiem starptautiskajiem iedzīves pārvadājumu uzņēmumiem tika uzlikts sods, jo tie bija savstarpēji vienojušies par cenām.

Saskaņā ar ES noteikumiem uzņēmumi nedrīkst:

 • kopīgi noteikt cenas un sadalīt tirgu savā starpā,
 • ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli, lai no tirgus izstumtu mazākos konkurentus, 
 • apvienoties, ja rezultātā tie pārņems kontroli tirgū.
  Praksē šis noteikums gan novērš tikai nelielu apvienošanās gadījumu skaitu. Lieli uzņēmumi, kas darbojas Eiropas Savienībā, nedrīkst apvienoties, iepriekš nesaņemot Eiropas Komisijas atļauju, pat ja tie ir reģistrēti ārpus ES. 

Mazo uzņēmumu aizsardzība

Lielie uzņēmumi, sadarbojoties ar mazajiem, nedrīkst izmantot savu ietekmi, lai uzspiestu nosacījumus, kas apgrūtinātu piegādātāju vai klientu komercsadarbību ar lielo uzņēmumu konkurentiem. Uzņēmumus, kas piekopj šādas metodes, Eiropas Komisija var sodīt (un bieži vien to dara), jo tās noved pie augstākām cenām un/vai šaurākas izvēles patērētājiem.

ES veic izmeklēšanu par konkurences noteikumu pārkāpumiem ne tikai preču tirdzniecībā, bet arī brīvajās profesijās un pakalpojumu jomā, ieskaitot finanšu pakalpojumus, piemēram, banku mazumtirdzniecības un kredītkaršu pakalpojumus.

Nekādu atbalstu neperspektīviem uzņēmumiem

Komisija uzrauga arī to, cik lielu palīdzību uzņēmumiem sniedz ES dalībvalstu valdības. Valsts atbalsts var izpausties, piemēram, tā:

 • aizdevumi un dotācijas,
 • nodokļu atlaides,
 • preces un pakalpojumi par atvieglotiem tarifiem,
 • valsts garantijas, kas uzlabo uzņēmuma kredītreitingu salīdzinājumā ar tā konkurentiem.

Pastāv risks, ka šādu palīdzību var saņemt priviliģētas aprindas, kurām ir labi sakari un ka ta tas notiek uz to uzņēmumu rēķina, kuri konkurē godīgi, kā arī uz nodokļu maksātāju rēķina. Šādu nepelnītu subsīdiju izbeigšana ir lēts un efektīvs veids, kā Eiropā panākt godīgāku konkurenci un veicināt ekonomikas izaugsmi.

Elastīgi noteikumi 

Šos noteikumus piemēro elastīgi un nezaudējot veselo saprātu. Galvenais jautājums ir tāds, vai no tā iegūs patērētāji un vai netiks nodarīts kaitējums citiem uzņēmumiem. Piemēram, valdībām ir atļauts palīdzēt grūtībās nonākušiem vai jauniem uzņēmumiem, ja pastāv reāla iespēja, ka tie beigās nesīs peļņu, un ja šādi tiek izglābtas vai pat radītas jaunas darbvietas. Toties nav atļauts palīdzēt neveiksmīgiem uzņēmumiem, par kuriem nav cerību, ka tie varētu būt dzīvotspējīgi.

Ir iespējami vēl daži izņēmumi, piemēram:

 • uzņēmumi, kas kopīgi izstrādā vienotu tehnisko standartu visam tirgum,
 • mazāki uzņēmumi, kas sadarbojas, lai varētu konkurēt ar lieliem uzņēmumiem,
 • pētniecības un inovācijas iniciatīvas,
 • reģionālās attīstības projekti.

Nesen izskatītas lietas

Viena no Eiropas Komisijas slavenākajām konkurences lietām bija saistīta ar ASV datorgigantu “Microsoft”. Komisija uzlika “Microsoft” naudassodu, jo uzņēmums bija ieradis tirgot vairākas programmas kopā, nevis atsevišķi. Tika atzīts, ka “Microsoft” nav godīgi izturējies pret patērētājiem, liedzot tiem izvēli, mākslīgi uzturot augstas cenas un kavējot inovāciju datorprogrammu nozarē.

Automašīnas trīsdimensiju modelis ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Karteļu apkarošana autodetaļu nozarē nāk par labu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem.

Nesen Komisija sodīja vairākus autodetaļu ražotājus, kuri bija slepeni vienojušies autoražotājiem pieprasīt paaugstinātu maksu par vieglo un smago automašīnu gultņiem un kabeļiem. Tās dēļ patērētājiem nācās maksāt vairāk. 

Kontroles mehānisms

Komisijas plašās pilnvaras izmeklēt un pārtraukt ES konkurences noteikumu pārkāpumus pilnībā uzrauga Eiropas Savienības Tiesa, turklāt pastāv arī vairāku veidu iekšējās pārbaudes un kontroles mehānismi. Uzņēmumi un ES dalībvalstu valdības regulāri pārsūdz Komisijas lēmumus un dažreiz arī gūst panākumus.

Uz augšu

Konkurence

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?