Naršymo kelias

Konkurencija


ES konkurencijos taisyklių paskirtis – užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas įmonėms, kartu pasirūpinant, kad būtų skatinamos naujovės, taikomi vienodi standartai ir plėtojama mažųjų įmonių veikla.

Konkurencija privalo būti sąžininga

Iškraunamas sunkvežimis © Imageselect

Kai kurios tarptautinės kraustymosi paslaugas teikiančios įmonės buvo nubaustos dėl kainų susitarimo.

Pagal ES taisykles:

 • įmonės negali susitarti dėl kainų arba pasidalyti rinkomis;
 • tam tikroje rinkoje dominuojančios bendrovės negali piktnaudžiauti savo padėtimi ir iš rinkos išstumti smulkesnių konkurenčių;
 • įmonės negali susijungti, jeigu dėl to jos galėtų kontroliuoti rinką, bet praktiškai dėl šios taisyklės neįvyksta tik maža susijungimų dalis. Didesnių bendrovių, aktyviai užsiimančių verslu ES, planams susijungti turi pritarti Europos Komisija – net jei jų buveinė ne ES.

Komisija gali leisti bendrovei būti monopolija ypatingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, dėl brangios infrastruktūros (vadinamosios natūralios monopolijos) arba tokiu atveju, kai svarbu užtikrinti viešosios paslaugos teikimą. Tačiau:

 • monopolinės bendrovės privalo galėti įrodyti, kad jos sąžiningai elgiasi su kitomis bendrovėmis;
 • natūralios monopolijos savo infrastruktūra turi leisti naudotis visiems;
 • iš teikiant viešąją paslaugą gauto pelno negalima finansuoti savo komercinės veiklos, nes tai sudarytų galimybę nustatyti mažesnes nei konkurentų kainas.

Didžiosios įmonės neturi teisės išnaudoti mažųjų

Užsiimdamos verslu su mažesnėmis įmonėmis, didžiosios įmonės negali naudotis savo stipresnėmis derybų pozicijomis, dėl kurių jų tiekėjams ar klientams taptų sudėtinga bendradarbiauti su didžiosios įmonės konkurentais. Už tokią neteisėtą veiklą Komisija bendrovėms gali skirti (ir skiria) baudas.

ES tiria ne tik prekių rinkoje konkurenciją varžančius veiksmus. Taip pat tiriamos laisvosios profesijos ir paslaugos, įskaitant finansines paslaugas, kaip antai mažmeninės bankininkystės ir kredito kortelių.

Remontuojamas automobilis © Carofoto

Dėl ES veiksmų konkurencija automobilių remonto sektoriuje išaugo.

Nesėkmingam verslui pagalba neteikiama

Komisija taip pat stebi, kokią pagalbą (vadinamąją valstybės pagalbą) ES vyriausybės teikia verslui. Ši pagalba gali būti įvairi:

 • paskolos ir subsidijos;
 • mokesčių lengvatos;
 • kai kurioms prekėms ir paslaugoms taikomi lengvatiniai tarifai;
 • paskolų garantijos, dėl kurių padidėja bendrovės kredito reitingas, palyginti su jos konkurentėmis.

Vyriausybės jokiomis aplinkybėmis negali teikti jokios rūšies pagalbos žlungančiam verslui, kuriam nėra galimybių tapti ekonomiškai sėkmingu.

Išimtys

Tačiau įmanomos ir bendrųjų taisyklių išimtys:

 • bendrovėms gali būti leidžiama bendradarbiauti kuriant visai rinkai bendrą techninį standartą;
 • mažesnėms bendrovėms gali būti leidžiama bendradarbiauti, jeigu taip joms lengviau konkuruoti su didesnėmis įmonėmis;
 • vyriausybėms gali būti leista teikti pagalbą, jeigu yra realių galimybių, kad sunkumų patirianti ar nauja įmonė ilgainiui taps pelninga, ir jeigu tai atitinka ES interesus (pvz., išsaugomos arba sukuriamos darbo vietos).

Svarbiausia užtikrinti, kad tai būtų naudinga vartotojams ir nekenktų kitoms įmonėms. Komisija dažnai leidžia remti mokslinius tyrimus ir naujoves, regionų vystymąsi ir mažąsias įmones, nes tai padeda siekti bendrų ES tikslų.

Praktinė nauda

Viena reikšmingiausių Europos Komisijos konkurencijos bylų – byla prieš JAV kompiuterių milžinę „Microsoft“. Jai Komisija skyrė baudą už įvairių rūšių programinės įrangos pardavinėjimą viename pakete. Nuspręsta, kad „Microsoft“ nesąžiningai elgėsi su vartotojais, suvaržydama jų pasirinkimo laisvę, dirbtinai pakeldama kainas ir stabdydama programinės įrangos sektoriaus naujoves.

Komisija ėmėsi priemonių ir automobilių pramonės sektoriuje, siekdama užtikrinti, kad kainos būtų nustatomos skaidriau. Dėl to labai sumažėjo ikimokestinių kainų skirtumai ES.

Komisija taip pat ėmėsi veiksmų, kad atvertų kelią automobilių prekybos atstovams pardavinėti kelių markių automobilius, kad automobilių prekiautojai galėtų veikti daugiau kaip vienoje ES šalyje, o norint pardavinėti automobilių dalis ir juos remontuoti nebereikėtų būti įgaliotu prekybos atstovu.

Kontrolės mechanizmas

Komisijos didelių įgaliojimų tirti ES konkurencijos taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią teisminę priežiūrą atlieka Europos Teisingumo Teismas. Bendrovės ir ES valstybių narių vyriausybės dėl Komisijos sprendimų reguliariai teikia apeliacinius skundus. Jie kartais būna patenkinami.

Į puslapio pradžią

Konkurencija

Paskelbta 2013 m. liepą

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?