Naršymo kelias

Konkurencija


ES konkurencijos taisyklių paskirtis – užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas įmonėms, kartu pasirūpinant, kad būtų skatinamos naujovės, taikomi vienodi standartai ir plėtojama mažųjų įmonių veikla.

Konkurencija privalo būti sąžininga

Iškraunamas sunkvežimis © Imageselect

Kai kurios tarptautinės kraustymosi paslaugas teikiančios įmonės buvo nubaustos dėl kainų nustatymo susitarimo.

Pagal ES taisykles įmonės negali:

 • susitarti nustatyti kainų arba pasidalyti rinkomis;
 • piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi tam tikroje rinkoje ir išstumti smulkesnių konkurenčių; 
 • susijungti, jeigu dėl to jos galėtų kontroliuoti rinką,
  bet praktiškai dėl šios taisyklės neįvyksta tik maža susijungimų dalis. Didesnių bendrovių, intensyviai užsiimančių verslu ES, planams susijungti turi pritarti Europos Komisija – net jei jų buveinė ne ES. 

Mažųjų įmonių apsauga

Didelėms įmonėms draudžiama naudotis savo stipresnėmis derybų pozicijomis, dėl kurių jų tiekėjams ar klientams taptų sudėtinga bendradarbiauti su didžiosios įmonės konkurentais. Už šią praktiką įmonėms Komisija gali skirti (ir skiria) baudas, nes dėl jos didinamos kainos ir (arba) mažėja pasirinkimas vartotojams.

ES tiria ne tik prekių rinkoje konkurenciją varžančius veiksmus. Taip pat tiriamos laisvosios profesijos ir paslaugos, įskaitant finansines paslaugas, kaip antai mažmeninės bankininkystės ir kredito kortelių.

Nesėkmingoms įmonėms pagalba neteikiama

Komisija taip pat stebi, kokią pagalbą (vadinamąją valstybės pagalbą) ES vyriausybės teikia verslui. Ši pagalba gali būti įvairi:

 • paskolos ir dotacijos;
 • mokesčių lengvatos;
 • lengvatiniai tarifai kai kurioms prekėms ir paslaugoms;
 • paskolų garantijos, dėl kurių padidėja bendrovės kredito reitingas, palyginti su jos konkurentėmis.

Dėl tokios pagalbos yra rizika, kad ji gali būti naudinga tiems, kurie turi savų interesų, tų, kurie konkuruoja dėl savo pačių nuopelnų, sąskaita, o už tai mokėtų mokesčių mokėtojas. Sustabdyti tokių nepelnytų subsidijų teikimą yra pigus ir veiksmingas būdas Europai tapti teisingesnei ir skatinti ekonomikos augimą.

Lanksčios taisyklės 

Šios taisyklės yra taikomos protingai ir lanksčiai. Svarbiausia užtikrinti, kad tai būtų naudinga vartotojams ir nekenktų kitoms įmonėms. Pavyzdžiui, valdžios institucijos gali padėti sunkumų patiriančioms ir naujoms įmonėms, jei jos turi realią galimybę ilgainiui būti pelningos, ir taip išsaugoti ar net kurti darbo vietas. Bet neleidžiama teikti pagalbą žlungančiam verslui, kuriam nėra galimybių tapti ekonomiškai sėkmingam.

Kitos bendrųjų taisyklių išimtys taikomos:

 • bendrovėms, kartu rengiančioms bendrą techninį standartą visai rinkai;
 • mažesnėms bendrovėms, bendradarbiaujančioms, kad galėtų geriau konkuruoti su didesnėmis bendrovėmis;
 • moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
 • regioninės plėtros projektams.

Naujausi atvejai

Viena reikšmingiausių Komisijos konkurencijos bylų – byla prieš JAV kompiuterių milžinę „Microsoft“. Jai Komisija skyrė baudą už įvairių rūšių programinės įrangos pardavinėjimą viename pakete. Nuspręsta, kad „Microsoft“ nesąžiningai elgėsi su vartotojais, suvaržydama jų pasirinkimo laisvę, dirbtinai pakeldama kainas ir stabdydama programinės įrangos sektoriaus naujoves.

Trimatis automobilio brėžinys ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Kova su karteliais automobilių dalių srityje naudinga ir įmonėms, ir vartotojams.

Be to, neseniai Komisija skyrė baudas keliems automobilių dalių gamintojams, kurie slapta susitarė nustatyti padidintą lengvųjų automobilių ir sunkvežimių guolių bei elektros laidų rinkinių kainą, dėl ko galiausiai padidėjo ir automobilių kainos vartotojams. 

Kontrolės mechanizmai

Kaip Komisija naudojasi plačiais įgaliojimais tirti ES konkurencijos taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią, tikrinama pasitelkus įvairius vidaus kontrolės mechanizmus. Be to, Europos Teisingumo Teismas atlieka visapusišką teisminę priežiūrą. Bendrovės ir ES valstybių narių vyriausybės dėl Komisijos sprendimų reguliariai teikia apeliacinius skundus. Jie kartais būna patenkinami.

Į puslapio pradžią

Konkurencija

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?