Cosán nascleanúna

Iomaíocht


Ceapadh rialacha iomaíochta an AE chun dálaí cothroma a chinntiú do ghnólachtaí, ach deis a bheith ann i gcónaí nuáil a dhéanamh, caighdeáin chomhaontaithe a leagan síos, agus gnólachtaí beaga a fhorbairt.

Caithfidh an iomaíocht a bheith níos cothroime

Leoraí á dhíluchtú © Imageselect

Gearradh fíneálacha ar roinnt gnólachtaí idirnáisiúnta aistrithe troscáin mar go raibh praghas-socrú ar siúl acu.

Faoi rialacha an AE, níl sé de cheart ag gnólachtaí:

 • praghsanna a shocrú ná margaí a roinnt eatarthu féin
 • mí-úsáid a bhaint as ceannasacht atá acu i margadh ar leith chun iomaitheoirí atá níos lú a bhrú amach 
 • cumasc a dhéanamh – dá bhfágfadh an cumasc sin go mbeidís in ann an margadh a rialú.
  I bhfírinne, ní chuireann an riail seo cosc ach ar líon beag cumasc. Ní féidir le cuideachtaí móra a dhéanann an-chuid gnó san AE cumasc a dhéanamh gan cead a fháil ón gCoimisiún Eorpach roimh ré – fiú má tá siad lonnaithe lasmuigh den AE. 

Gnólachtaí beaga a chosaint

Níl cead ag gnólachtaí móra leas a bhaint as an acmhainn margála atá acu chun coinníollacha a leagan síos a d’fhágfadh go mbeadh sé ní ba dheacra dá soláthraithe nó dá gcustaiméirí gnó a dhéanamh lena n-iomaitheoirí. Má théann cuideachtaí i mbun an chleachtais sin is féidir leis an gCoimisiún fíneáil a ghearradh orthu (agus go deimhin, déanann sé amhlaidh), mar fágann cleachtais dá shórt gurb airde na praghsanna a íocann tomhaltóirí agus gur lú an rogha atá acu.

Ní earraí amháin a chlúdaítear sna fiosrúcháin a dhéanann an AE faoi chleachtais frith-iomaíochais – clúdaítear na gairmeacha beatha liobrálacha agus seirbhísí, seirbhísí airgeadais san áireamh e.g. baincéireacht mhiondíola agus cártaí creidmheasa.

Cosc ar thacaí do chuideachtaí bacacha

Déanann an Coimisiún faireachán freisin ar an méid cúnaimh a thugann rialtais an AE do ghnólachtaí ('státchabhair'), mar shampla:

 • iasachtaí agus deontais
 • buntáistí cánach
 • earraí agus seirbhísí á soláthar ag rátaí fabhracha
 • ráthaíochtaí rialtais a fheabhsaíonn rátáil chreidmheasa cuideachta amháin i gcomparáid le cuideachtaí eile.

Is é an baol a bhaineann le cúnamh den sórt sin go bhféadfadh sé go bhfabhródh sé do dhreamanna a bhfuil leas dílsithe agus cairde céimiúla acu seachas dreamanna a bhraitheann ar a gcumas féin – agus is é an cáiníocóir a bhíonn thíos lena leithéid. Dóigh neamhchostasach éifeachtach leis an Eoraip a dhéanamh níos cothroime agus le fás eacnamaíoch a chothú is ea srian a chur ar fhóirdheontais neamhthuillte den sórt sin.

Rialacha solúbtha 

Is le siosmaid agus solúbthacht a chuirtear na rialacha seo i bhfeidhm. Is iad na ceisteanna is mó a chuirtear sa mheá an le leas na dtomhaltóirí an cúnamh agus an ndéanfaidh sé díobháil do ghnólachtaí eile. Mar shampla, is ceadmhach do rialtas cabhair a thabhairt do ghnólachtaí atá i ngábh – nó d'fhiontar nua – má tá seans dáiríre ann go mbeidh sé brabúsach amach anseo sa dóigh go sábhálfar poist, nó gó gcruthófar poist fiú. Ach ní ceadmhach cabhair a thabhairt do ghnólachtaí anásta nach bhfuil aon dóchas ann go mbeidh siad inmharthana choíche.

Ar na heisceachtaí eile ó na rialacha ginearálta tá:

 • cuideachtaí a bheith ag obair le chéile chun caighdeán teicniúil aonair a chur ar fáil don mhargadh ina iomláine
 • comhar idir chuideachtaí beaga ionas gur féidir leo dul san iomaíocht le cuideachtaí móra
 • tionscnaimh taighde agus nuálaíochta
 • tionscadail forbartha réigiúnaí

Cásanna a bhí ann le déanaí

Is leis an ollchuideachta Mheirceánach Microsoft a bhain ceann de na cásanna iomaíochta is mó iomrá dár thionscain an Coimisiún. Ghearr an Coimisiún fíneáil ar Microsoft as an gcleachtas a bhí aige cineálacha éagsúla bogearraí a chuachadh i bpacáiste amháin. Chinn sé go raibh Microsoft ag caitheamh go héagórach le tomhaltóirí toisc nach raibh rogha á tabhairt dóibh, go raibh praghsanna á gcoinneáil ard gan chúis agus go raibh an nuálaíocht san earnáil bogearraí á plúchadh.

Léaráid de charr tríthoiseach ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Is le leas gnólachtaí agus tomhaltóirí araon cosc a chur ar chairtéil páirteanna gluaisteán.

Ghearr an Coimisiún fíneáil le déanaí ar roinnt monaróirí páirteanna gluaisteán a raibh comhaontú rúnda eatarthu praghas ró-ard a ghearradh ar mhonaróirí carr agus trucailí i gcomhair imthacaí agus úmacha sreinge – cleachtas a d'fhág go raibh ar thomhaltóirí praghsanna ní b'airde a íoc ar charranna. 

Córas srianta agus ceartúchán

Tá cumhachtaí fairsinge ag an gCoimisiún imscrúduithe a dhéanamh agus stop a chur le sáruithe ar rialacha iomaíochta an AE. Tá na cumhachtaí sin faoi réir córais inmheánaigh srianta agus ceartúchán agus athbhreithniú breithiúnach Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa. Is minic a chuireann rialtais an AE agus cuideachtaí achomhairc isteach i leith chinntí an Choimisiúin, agus éiríonn leo ó am go ham.

Barr

Iomaíocht

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?