Navigointipolku

Kilpailu


EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena on taata yrityksille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset. Samalla sillä halutaan edistää innovointia, yhtenäisiä standardeja ja pk-yritysten kehittämistä.

Oikeudenmukaisen kilpailun varmistaminen

Rekan lastia puretaan © Imageselect

Jotkin kansainväliset muuttofirmat ovat saaneet sakkoja hintakartelleista.

EU-sääntöjen mukaan yritykset eivät saa

 • sopia keskenään hinnoista tai markkinoiden jakamisesta
 • käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin karkottaakseen kilpailijoita markkinoilta 
 • sulautua yhteen, jos ne sulautuman ansiosta saavat hallitsevan aseman markkinoilla.
  Käytännössä kuitenkin vain pieni osa sulautumista jää toteutumatta tämän säännön vuoksi. Suurempien EU:ssa toimivien yritysten on saatava yhdistymissuunnitelmilleen Euroopan komission hyväksyntä, vaikka ne olisivat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle. 

Pk-yritysten suojelu

Suuryritykset eivät saa käyttää neuvotteluvoimaansa sellaisten ehtojen asettamiseen, jotka vaikeuttaisivat suuryritysten alihankkijoiden tai asiakkaiden asiointia niiden kilpailijoiden kanssa. Komissio voi sakottaa yrityksiä tällaisista käytännöistä, koska ne nostavat hintoja ja/tai vähentävät kuluttajien valinnanvaraa.

EU tutkii kilpailua rajoittavia käytäntöjä paitsi tavarakaupassa myös vapaiden ammattien harjoittamisen ja palvelujen suhteen. Se valvoo esimerkiksi vähittäispankkitoimintaa, luottokorttipalveluja ja muita rahoituspalveluja.

Valtiontuen valvonta

Komissio valvoo myös EU-maiden yrityksille myöntämän valtiontuen määrää. Valtiontukea voivat olla esimerkiksi:

 • lainat ja avustukset
 • verohelpotukset
 • alennuksella tarjotut tavarat ja palvelut
 • julkiset lainatakaukset, joiden ansiosta lainansaajayrityksen luottokelpoisuusluokitus paranee kilpailijoihin verrattuna

Tällaisen tuen vaarana on, että se voi suosia esimerkiksi vakiintuneiden suhteidensa avulla tukea saaneita yrityksiä omilla ansioillaan kilpailevien yritysten kustannuksella, mistä lopullinen lasku lankeaa aina kuluttajalle. Ansaitsemattoman tuen estäminen on edullinen ja tehokas keino tehdä yritysten toiminnasta tasapuolisempaa ja edistää talouskasvua EU:ssa.

Joustavat säännöt 

Kilpailusääntöjä sovelletaan käytännönläheisesti ja joustavasti. Ensisijaisesti tarkastellaan sitä, hyötyykö kuluttaja tai aiheutuuko muille yrityksille vahinkoa. Valtiontukea voidaan esimerkiksi antaa vaikeuksissa oleville yrityksille tai uusille yrityshankkeille, jos niillä on todelliset mahdollisuudet tulla kannattaviksi ja säästää tai jopa luoda uusia työpaikkoja. Tukea ei saa antaa heikoissa kantimissa oleville yrityksille, joilla ei ole tulevaisuudennäkymiä.

Poikkeuksia voidaan sallia myös seuraavissa tapauksissa:

 • yritykset kehittävät yhteistyössä yhteistä teknistä standardia koko markkinoille
 • pienet yritykset tekevät yhteistyötä voidakseen kilpailla isompien kanssa
 • tutkimus- ja innovointihankkeet
 • alueelliset kehittämishankkeet

Viimeaikaisia tapauksia

Yksi komission tärkeimmistä ja julkisuudessa eniten huomiota saaneista kilpailuasioista koski amerikkalaista tietokonealan jättiyritystä Microsoftia. Komissio määräsi Microsoftille sakkoja kilpailunvastaisesta toiminnasta: yritys niputti erityyppisiä tietokoneohjelmia yhteen eikä niitä myyty erikseen. Komission mukaan Microsoft kohteli kuluttajia epäreilusti. Yrityksen toiminta oli johtanut siihen, että kuluttajat eivät voineet valita haluamiaan tuotteita, hinnat pysyivät keinotekoisen korkeina ja ohjelmistoalan tuoteinnovointi hidastui.

Kolmiulotteinen piirros automallista ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Kartellien torjuminen autonosien kaupassa hyödyttää niin yrityksiä kuin kuluttajiakin.

Komissio on myös hiljattain sakottanut autonosien valmistajia, jotka keskinäisellä salaisella sopimuksella laskuttivat autonvalmistajilta ylihintaa laakereista ja johdinsarjoista, mikä viime kädessä nosti autojen vähittäishintoja. 

Päätösten valvonta

Komissiolla on laajat valtuudet tutkia EU:n kilpailusääntöjen mahdollisia loukkauksia sekä ryhtyä toimenpiteisiin rikkojia vastaan. Unionin tuomioistuin valvoo päätösten laillisuutta. Yritykset ja jäsenmaat hakevat tuomioistuimelta usein muutoksia komission päätöksiin, ja toisinaan tuomioita myös muutetaan.

Sivun alkuun

Kilpailu

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.