Navigointipolku

Kilpailu


EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena on taata oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset yrityksille. Samalla halutaan edistää innovointia, yhtenäisten standardien soveltamista ja pienyritysten kehittämistä.

Oikeudenmukaisen kilpailun varmistaminen

Rekan lastia puretaan © Imageselect

Jotkin kansainväliset muuttofirmat ovat saaneet sakkoja hintakartelleista.

EU-sääntöjen mukaan yritykset eivät saa

 • sopia keskenään hinnoista tai markkinoiden jakamisesta
 • käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin kilpailijoiden karkottamiseksi markkinoilta
 • sulautua yhteen, jos ne sulautuman ansiosta saavat hallitsevan aseman markkinoilla. Käytännössä kuitenkin vain pieni osa sulautumista jää toteutumatta tämän säännön vuoksi. Suurempien yritysten on saatava suunnittelemalleen fuusiolle Euroopan komission hyväksyntä, vaikka ne olisivat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle.

Komissio voi tietyissä erityistilanteissa hyväksyä sen, että yrityksellä on monopoliasema. Näin on esimerkiksi silloin, kun on kysymys kalliista infrastruktuurista (nk. luonnolliset monopolit) tai kun on tärkeää taata julkisen palvelun saatavuus. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että

 • monopoliyhtiön on osoitettava, että se kohtelee muita yrityksiä oikeudenmukaisesti
 • luonnollisten monopolien on asetettava infrastruktuurinsa kaikkien toimijoiden käyttöön
 • julkisen palvelun tarjoamisesta saatuja tuloja ei saa käyttää kaupallisten toimien rahoittamiseen, koska se voi heikentää kilpailijoiden hintakilpailuasemaa.

Pienyritysten suojelu

Kun suuryritys on liikesuhteessa pienempään yritykseen, se ei saa käyttää neuvotteluvoimaansa sellaisten ehtojen asettamiseen, jotka vaikeuttaisivat toimittaja- tai asiakasyritysten liikesuhteita suuryrityksen kilpailijoiden kanssa. Komissio voi sakottaa yrityksiä tällaisista käytännöistä.

EU:n tekemät kilpailua rajoittavien käytäntöjen tutkinnat eivät koske ainoastaan tavarakauppaa vaan myös vapaiden ammattien harjoittamista ja palveluja, esimerkiksi rahoituspalveluja kuten vähittäispankkitoimintaa ja luottokorttipalveluja.

Autoa korjataan © Carofoto

Autokorjaamojen kilpailu on lisääntynyt EU:n myötä.

Valtiontuen valvonta

Komissio valvoo myös jäsenmaiden yrityksille myöntämän tuen (valtiontuen) määrää. Valtiontukea voivat olla esimerkiksi

 • lainat ja avustukset
 • verohelpotukset
 • edullisesti tarjotut tavarat ja palvelut
 • julkiset lainatakaukset, joiden ansiosta lainansaajayrityksen luottokelpoisuusluokitus paranee kilpailijoihin verrattuna.

Valtiontukea ei missään olosuhteissa saa myöntää taloudellisesti heikossa asemassa olevalle yritykselle, joka ei ole enää elinkelpoinen.

Poikkeukset

Poikkeuksellisesti voidaan sallia:

 • yritysten yhteistyö yhteisen teknisen standardin kehittämiseksi tietyille markkinoille
 • yhteistyö pienten yritysten välillä, jos se lisää niiden kykyä kilpailla suurempien yritysten kanssa
 • valtiontuki, jos on selviä merkkejä siitä, että vaikeuksissa olevasta yrityksestä tai sitä seuraavasta uudesta yrityksestä tulee tuen ansiosta kannattava, ja jos tuki on EU:n yhteisen edun mukaista (sillä esim. säilytetään tai luodaan työpaikkoja).

Ensisijaisesti tarkastellaan sitä, hyötyykö kuluttaja tai aiheutuuko muille yrityksille vahinkoa. Komissio sallii usein tutkimukseen ja innovointiin, alueelliseen kehitykseen sekä pienyrityksille tarkoitetun tuen, sillä se on EU:n yleisten tavoitteiden mukaista.

Käytännön hyödyt

Yksi Euroopan komission tärkeimmistä ja julkisuudessa eniten huomiota saaneista kilpailuasioista koski amerikkalaista tietokonealan jättiyritystä Microsoftia. Komissio määräsi Microsoftille sakkoja kilpailunvastaisesta toiminnasta: yritys niputti erityyppiset tietokoneohjelmat yhteen eikä niitä myyty erikseen. Komission mukaan Microsoft kohteli kuluttajia epäreilusti. Yrityksen toiminta oli johtanut siihen, että kuluttajat eivät voineet valita haluamiaan tuotteita, hinnat pysyivät keinotekoisen korkeina ja ohjelmistoalan tuoteinnovointi hidastui.

Myös autojen hinnoittelukäytännöt ovat tulleet avoimemmiksi komission toimien ansiosta. Autojen verottomien hintojen väliset erot ovat kaventuneet huomattavasti EU:n alueella.

Komission toimien ansiosta autojen jälleenmyyjät voivat lisäksi nyt myydä useampia automerkkejä ja toimia useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Myös valtuuttamattomat jälleenmyyjät voivat nykyisin myydä varaosia ja korjata autoja.

Päätösten valvonta

Komissiolla on laajat valtuudet tutkia EU:n kilpailusääntöjen mahdollisia loukkauksia sekä ryhtyä toimenpiteisiin rikkojia vastaan. Unionin tuomioistuin valvoo päätösten laillisuutta. Yritykset ja jäsenmaat hakevat tuomioistuimelta säännöllisesti muutoksia komission päätöksiin, ja joskus ne myös onnistuvat saamaan muutoksen läpi.

Sivun alkuun

Kilpailu

Julkaistu heinäkuussa 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.