Navigatsioonitee

Konkurents


ELi konkurentsieeskirjade eesmärk on ettevõtjatele õiglaste ja võrdsete tingimuste tagamine, jättes samas ruumi ka innovatsioonile, ühtlustatud standarditele ja väikeettevõtjate arengule.

Konkurents peab olema aus

Mahalaadimine veoautolt © Imageselect

Mõned rahvusvahelised kolimisfirmad on saanud trahvi hinnakokkulepete eest.

ELi eeskirjade kohaselt ei või ettevõtjad:

 • omavahel hindades kokku leppida ega turge jagada;
 • kuritarvitada valitsevat seisundit konkreetsel turul väiksemate konkurentide eemaletõrjumiseks; 
 • ühineda, kui selle tulemusel saavutavad nad turu üle kontrolli.
  Praktikas hoitakse sellega ära ainult väike osa ühinemisi. Suured ettevõtjad, kellel on laialdane äritegevus ELis, ei või ühineda ilma Euroopa Komisjoni eelneva heakskiiduta isegi juhul, kui nad asuvad väljaspool ELi. 

Väikeettevõtjate kaistmine

Suurtel ettevõtjatel on keelatud kasutada oma läbirääkimispositsiooni, et kehtestada tingimused, mis raskendavad nende tarnijate või klientide kauplemist nende konkurentidega. Komisjon võib sellise käitumise eest ettevõtjatele trahve määrata (ja teebki seda), sest see toob kaasa kõrgemad hinnad ja/või väiksema valiku tarbijate jaoks.

ELi poolne konkurentsivastase tegevuse uurimine ei hõlma üksnes kaupu, vaid ka vabade elukutsete esindajaid ning teenuseid, sealhulgas finantsteenuseid, jaepangandust ja krediitkaarte.

Sulgemiseelses seisundis olevatele ettevõtjatele tunnustust ei jagata

Komisjon jälgib ka seda, kui palju toetust (riigiabi) annavad ettevõtjatele ELi liikmesriigid näiteks järgmisel kujul:

 • laenud ja toetused;
 • maksusoodustused;
 • soodushindadega kaubad ja teenused;
 • valitsuse tagatised, mis lihtsustavad ettevõtjal laenusaamist võrreldes konkurentidega.

Abi puhul on oht, et võidakse eelistada tihedalt seotud seaduslikke huve nende arvelt, kes konkureerivad omal riisikol, kusjuures arve tasub maksumaksja. Selliste teenimatute toetuste vähendamine on odav ja tõhus viis, kuidas muuta Euroopa õiglasemaks ja edendada majanduskasvu.

Paindlikud eeskirjad 

Eeskirju kohaldatakse arukalt ja paindlikult. Eelkõige hinnatakse seda, kas tarbijad saavad kasu või tekitatakse kahju teistele ettevõtjatele. Näiteks võivad valitsused aidata raskustes olevaid või uusi ettevõtjaid, kui neil on reaalne võimalus saada kasumlikuks ja niimoodi päästa ning isegi luua töökohti. Keelatud on aga anda abi raskustes olevatele ettevõtjatele, kellel ei ole lootust saada elujõuliseks.

Erandid üldisest reeglist on järgmised:

 • ettevõtjad, kes teevad koostööd kogu turgu hõlmava ühtse tehnilise standardi väljatöötamiseks;
 • väikesed koostööd tegevad ettevõtjad, et nad saaksid suurtega paremini konkureerida;
 • teadusuuringute ja innovatsiooni alased algatused;
 • regionaalarengu projektid.

Hiljutised juhtumid

Euroopa Komisjoni üks väljapaistvam konkurentsijuhtum on seotud USA arvutihiiglase Microsoftiga. Komisjon määras Microsoftile trahvi selle eest, et ta sidus eri liiki tarkvara ühte paketti. Komisjon leidis, et Microsoft oli tarbijate suhtes ebaaus, kuna võttis neilt valikuvõimaluse, hoidis hindu kunstlikult kõrgel tasemel ning lämmatas uuendused tarkvaratööstuses.

3D visand autost ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Võitlus autoosade kartellide vastu toob kasu nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele.

Komisjon määras hiljuti trahvi mitmele autoosade tootjale, kes leppisid salaja kokku kasseerida sõidukite tootjatelt kuullaagrite ja juhtmeköidiste eest ülemääraselt, mis kajastus lõpuks tarbija jaoks autode kõrgemas hinnas. 

Kontroll ja tasakaalustamine

Komisjonil on ulatuslikud volitused uurida ja tõkestada ELi konkurentsieeskirjade rikkumisi. Nende volituste kasutamise üle teostab sisekontrolli ja rakendab tasakaalustamismehhanismi ning viib läbi täieliku kohtuliku läbivaatamise Euroopa Kohus. Ettevõtjad ja ELi liikmesriikide valitsused esitavad seoses komisjoni otsustega pidevalt kaebusi ning mõnikord on edasikaebamine edukas.

Üles

Konkurents

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesAidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?