Konkurrence


EU's konkurrenceregler skal sikre fair og lige vilkår for virksomheder og samtidig give plads til innovation, ensartede standarder og udvikling af små virksomheder.

Konkurrencen skal være fair

Der læsses af fra en varevogn © Imageselect

Visse internationale flyttefirmaer har fået bøder for karteldannelse.

Ifølge EU's regler må virksomheder ikke:

 • aftale priser eller dele markeder mellem sig
 • misbruge en dominerende stilling på et bestemt marked til at presse mindre konkurrenter ud 
 • fusionere, hvis de på den måde kan kontrollere markedet.
  Denne regel forhindrer i praksis kun et lille antal fusioner. Større virksomheder, der gør mange forretninger i EU, kan ikke fusionere uden forhåndstilladelse fra EU-Kommissionen – også selv om de har hovedkontor uden for EU. 

Beskyttelse af små virksomheder

Store virksomheder må ikke udnytte deres position på en måde, der gør det svært for deres leverandører eller kunder at handle med deres konkurrenter. Kommissionen kan (hvad den også gør) pålægge virksomhederne bøder for en sådan adfærd, fordi den fører til højere priser og/eller færre valgmuligheder for forbrugerne.

EU's undersøgelser af konkurrencebegrænsende adfærd omfatter ikke kun varer, men også liberale erhverv og tjenesteydelser, herunder finansielle tjenesteydelser, såsom detailbankvirksomhed og kreditkort.

Ingen hjælp til skrantende virksomheder

Kommissionen overvåger også, hvor meget støtte EU-landene giver til erhvervslivet ("statsstøtte"), f.eks.:

 • lån og tilskud
 • skattenedsættelser
 • varer og tjenesteydelser til særpris
 • statsgarantier, som øger en virksomheds kreditværdighed over for konkurrenterne.

Risikoen ved en sådan støtte er, at den kan begunstige velforbundne særinteresser på bekostning af dem, der konkurrerer på grundlag af deres egne fortjenester – og at regningen betales af skatteborgerne. Geninddrivelse af sådanne ufortjente subsidier er en billig og effektiv måde at gøre Europa mere fair på og fremme den økonomiske vækst.

Fleksible regler 

Disse regler anvendes fleksibelt og med brug af sund fornuft. Hovedspørgsmålet er, om forbrugerne vil få en fordel, og om andre virksomheder skades. F.eks. kan regeringer støtte kriseramte virksomheder – eller nye projekter – hvis de har en reel chance for senere at blive rentable, og således bevare eller ligefrem skabe jobs. Der må aldrig gives statsstøtte til en nødstedt virksomhed, som ikke har chance for at blive økonomisk levedygtig.

Der er nogle andre undtagelser fra reglen:

 • virksomheder kan få lov til at samarbejde om at udvikle fælles tekniske standarder for markedet som helhed
 • mindre virksomheder kan få lov til at samarbejde, så de bedre kan klare sig i konkurrencen med større virksomheder
 • forsknings- og innovationsinitiativer
 • regionale udviklingsprojekter

Nylige eksempler

En af Kommissionens vigtigste konkurrencesager handlede om den amerikanske computergigant, Microsoft, som blev pålagt en bøde for at bundte forskellige typer software i én samlet pakke. Kommissionen vurderede, at Microsoft havde behandlet sine kunder urimeligt ved ikke at give dem noget valg, holde priserne kunstigt oppe og kvæle innovationsbestræbelserne i softwareindustrien.

Designudkast af en 3D-bil ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Bekæmpelse af karteller vedrørende bildele gavner både virksomheder og forbrugere.

Kommissionen pålagde for nylig en række fabrikanter af bildele bøder for hemmeligt at have aftalt at tage overpris for lejer og ledningsnet til biler og lastvogne, så forbrugerne i sidste ende skulle betale en højere pris. 

Kontrolforanstaltninger

Kommissionens vide beføjelser med hensyn til at undersøge og standse overtrædelser af EU's konkurrenceregler er underkastet intern kontrol og fuld kontrol fra Domstolens side. Virksomheder og regeringer i medlemslandene anlægger jævnligt sag ved Domstolen og får til tider medhold.

Til toppen

Konkurrence

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?