Hospodářská soutěž


Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit podnikům stejné a spravedlivé podmínky pro všechny. EU však zároveň ponechává dostatek prostoru pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků.

Hospodářská soutěž musí být korektní

Vykládka nakládního vozu © Imageselect

Některé mezinárodní stěhovací firmy dostaly pokutu, protože se mezi sebou dohodly na cenách.

Podle právních předpisů EU:

 • podniky nesmějí uzavřít dohody o stanovení cen či si mezi sebou rozdělovat trh
 • podniky nesmějí zneužívat dominantního postavení na konkrétním trhu k tomu, aby vytlačily menší konkurenty 
 • se podniky nesmějí slučovat, pokud by dané sloučení způsobilo, že by měly celý trh pod kontrolou.
  V praxi tato pravidla stojí v cestě sloučení podniků pouze v malém množství případů. Větší společnosti, které mají v EU velký obrat, se nemohou sloučit, aniž by od Evropské komisedostaly zelenou. To se týká i podniků, které mají sídlo mimo EU. 

Ochrana malých podniků

Velké podniky nesmějí zneužívat svou silnější vyjednávací pozici ke stanovování podmínek, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jeho konkurenty. Komise může (a skutečně tak činí) za takové jednání ukládat sankce, jelikož toto jednání spotřebitelům zvyšuje ceny a/nebo omezuje výběr.

EU vyšetřuje praktiky narušující hospodářskou soutěž i v souvislosti s výkonem svobodných povolání a poskytováním služeb, včetně finančních, jako je například retailové bankovnictví, nebo služeb souvisejících s poskytováním kreditních karet.

Nulová podpora pro neprosperující podniky

Komise rovněž sleduje, jaký objem finančních prostředků vlády členských zemí na podnikatelský segment vynaloží. Tato forma státní podpory zahrnuje například

 • půjčky a subvence
 • daňové úlevy
 • zboží a služby prodávané a poskytované za preferenční sazby
 • vládní záruky, které posilují úvěrový rating společnosti a zvyšují jejich důvěryhodnost v porovnání s konkurencí

Riziko této pomoci spočívá v tom, že může zvýhodnit propojené partikulární zájmy na úkor těch, kteří konkurují pouze na základě svých vlastních zásluh, přičemž účet za toto zvýhodnění je vystaven daňovému poplatníkovi. Takovým omezením nezasloužených dotací lze levně a efektivně z Evropy vytvořit korektnější prostor a podporovat při tom hospodářský růst.

Flexibilní pravidla 

Pravidla je třeba uplatňovat rozumně a flexibilně. Hlavním vodítkem při rozhodování je vždy otázka, zda z toho mají prospěch spotřebitelé nebo zda budou jiné podniky poškozeny. Například vlády mohou pomoci podnikům v obtížích – nebo novým projektům – pokud u nich existuje reálná možnost, že budou nakonec ziskové a že se díky tomu zachovají pracovní místa, nebo že dokonce vzniknou nová. Není povoleno pomáhat podnikům, které nemají šanci být životaschopné.

Dalšími výjimkami z obecných pravidel jsou:

 • společnosti, které spolupracují na vytvoření jednotných technických norem pro trh jako celek
 • menší společnosti, které spolupracují, aby mohly lépe konkurovat větším podnikům
 • iniciativy v oblasti výzkumu a inovací
 • projekty regionálního rozvoje

Nedávné případy

Jeden z nejvýznamnějších případů v oblasti hospodářské soutěže, který kdy Komise řešila, se týkal amerického softwarového gigantu – společnosti Microsoft. Komise udělila Microsoftu pokutu za to, že některé softwarové produkty neprodával samostatně, nýbrž pouze ve spojení s jinými produkty. Rozhodla, že se Microsoft dopustil nekalého jednání tím, že spotřebitele připravil o možnost výběru, uměle udržoval vysoké ceny a bránil inovacím v softwarovém průmyslu.

Náčrt designu 3D auta ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Boj proti kartelům výrobců automobilových součástí přinesl prospěch podnikům i spotřebitelům.

Komise nedávno pokutovala řadu výrobců automobilových součástí, kteří se tajně dohodli na tom, že budou výrobcům dodávat valivá ložiska do osobních a nákladních aut za vyšší ceny – což se nakonec promítlo ve vyšších cenách pro spotřebitele. 

Kontroly

Rozsáhlé pravomoci Komise týkající se vyšetřování a postihu v oblasti hospodářské soutěže podléhají systému kolektivních vnitřních kontrol a protivah a rovněž soudnímu přezkumu ze strany Evropského soudního dvora. Podniky a členské státy běžně podávají žaloby proti rozhodnutím Komise a v některých případech také v těchto řízeních uspějí.

Začátek stránky

Hospodářská soutěž

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?