Конкуренция


Правилата на ЕС относно конкуренцията имат за цел да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия.

Конкуренцията трябва да е лоялна

Разтоварване на камион © Imageselect

Някои международни фирми за преместване бяха глобени за фиксиране на цените

Съгласно правилата на ЕС предприятията не могат:

 • да фиксират цени или да разпределят пазари помежду си;
 • да злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар, за да изтласкат от него по-малките конкуренти; 
 • да се сливат, ако това ще им даде контрол над пазара.
  На практика това правило възпрепятства само малък брой сливания. По-големи компании, които извършват значителна стопанска дейност в ЕС, не могат да се сливат без предварителното одобрение на Европейската комисия дори ако седалището им е извън Съюза. 

Защита за малките предприятия

На големите компании е забранено да използват преговорната си сила, за да налагат условия, които биха затруднили техните доставчици или клиенти да развиват търговски отношения с конкурентите им. Комисията може да глобява компании за подобни практики и го прави, защото те водят до по-високи цени и/или по-малък избор за потребителите.

ЕС разследва антиконкурентни практики не само по отношение на стоките, но и в областта на свободните професии и услугите, включително финансови услуги като банкирането на дребно и кредитните карти.

За безперспективните предприятия няма помощ

Комисията също така следи каква помощ предоставят правителствата на страните от ЕС на предприятията („държавна помощ“), например:

 • заеми и безвъзмездни средства,
 • данъчни облекчения,
 • стоки и услуги на преференциални цени,
 • държавни гаранции, които повишават кредитния рейтинг на дадено предприятие в сравнение с рейтинга на неговите конкуренти.

При тази помощ съществува риск да се облагодетелстват запазените интереси на предприятия с добри връзки в ущърб на предприятията, които се конкурират въз основа на своите качества, а сметката да се поеме от данъкоплатците. Предотвратяването на отпускането на подобни незаслужени субсидии е евтин и ефективен начин за постигане на по-голяма справедливост и за насърчаване на икономическия растеж в Европа.

Гъвкави правила 

Тези правила се прилагат гъвкаво, като се следва здравия разум. Най-важните съображения са дали това е от полза за потребителите или дали ще бъде нанесена вреда на други предприятия. Например правителствата могат да помогнат на предприятия в затруднение или на новосъздадени предприятия, ако има реален шанс те да станат печеливши. По този начин ще бъдат запазени или дори създадени работни места. Това, което не е разрешено, е да се помага на предприятия в лошо състояние, за които няма надежда да станат жизнеспособни.

Сред другите изключения от общите правила са:

 • сътрудничество между предприятия за разработване на единен технически стандарт за пазара като цяло;
 • сътрудничество между малки предприятия с цел подобряване на тяхната способност да се конкурират с по-големите компании;
 • инициативи за научни изследвания и иновации;
 • проекти за регионално развитие.

Неотдавнашни случаи

Едно от най-известните дела на Комисията в областта на конкуренцията е срещу американския компютърен гигант Майкрософт. Комисията глоби компанията за практиката ѝ да обединява различни видове софтуер в един пакет. Тя реши, че „Майкрософт“ не е коректна към потребителите, като ги лишава от избор, поддържа цените изкуствено високи и задушава иновациите в софтуерната индустрия.

Триизмерен чертеж на автомобил ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Борбата с картелите в сектора за производство на автомобилни части е от полза за предприятията и потребителите

Наскоро Комисията глоби и редица производители на автомобилни части, които тайно са се договорили да продават на производители на автомобили лагери за коли и камиони и кабелни снопове на завишени цени, като в крайна сметка това е водело до по-високи цени на автомобилите за потребителите. 

Механизми за контрол

Широките правомощия на Комисията да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС подлежат на редица вътрешни механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз. Компаниите и правителствата от ЕС редовно обжалват — понякога успешно — решения на Комисията.

Нагоре

Конкуренция

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?