Конкуренция


С правилата на ЕС относно конкуренцията се цели да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия.

Конкуренцията трябва да е лоялна

Двама души разтоварват камион © Imageselect

Някои международни фирми за преместване бяха глобени за фиксиране на цените.

Съгласно правилата на ЕС предприятията не могат:

 • да фиксират цени или да разпределят пазари помежду си;
 • да злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар, за да изтласкат от него по-малките конкуренти;
 • да се сливат, ако това ще им даде контрол над пазара. На практика това правило възпрепятства само малък брой сливания. По-големи компании, които извършват значителна стопанска дейност в ЕС, не могат да се сливат без предварителното одобрение на Европейската комисия дори ако седалището им е извън Съюза.

Комисията може да се съгласи дадена компания да има монопол при определени обстоятелства – например, когато става дума за скъпа инфраструктура („естествени монополи“) или когато е важно да се гарантира публична услуга. В същото време:

 • компаниите монополисти трябва да могат да покажат, че се отнасят лоялно към останалите компании;
 • естествените монополи трябва да предоставят инфраструктурата си на разположение на всички потребители;
 • печалбите от предоставянето на публична услуга не могат да бъдат използвани за субсидиране на търговски операции и по този начин да се подбиват цените на конкурентите.

Големите не могат да експлоатират малките

В търговските си отношения с по-малки фирми големите компании не могат да използват преговорната си сила, за да налагат условия, които биха затруднили техните доставчици или клиенти да развиват търговски отношения с конкурентите им. Комисията може да глобява компании за подобна практика и го прави.

ЕС разследва антиконкурентни практики не само по отношение на стоките, но и в областта на свободните професии и услугите, включително финансови услуги като банкирането на дребно и кредитните карти.

Монтьор поправя автомобил © Carofoto

Конкуренцията в областта на ремонта на автомобили е по-голяма благодарение на ЕС.

За безперспективните няма помощ

Комисията следи също така каква помощ предоставят правителствата на страните от ЕС на предприятията („държавна помощ“), например:

 • заеми и безвъзмездни средства
 • данъчни облекчения
 • стоки и услуги на преференциални цени
 • правителствени гаранции, които повишават кредитния рейтинг на дадена компания в сравнение с нейните конкуренти.

Правителствата не могат при никакви обстоятелства да предоставят държавна помощ под каквато и да е форма на предприятия в лошо състояние, за които няма изгледи да станат икономически жизнеспособни.

Изключения

Възможни са някои изключения от общите правила:

 • на предприятия може да бъде позволено да си сътрудничат в разработването на единен технически стандарт за пазара като цяло;
 • на по-малки предприятия може да бъде разрешено да си сътрудничат, ако това подобрява тяхната способност да се конкурират с по-големите компании;
 • на правителства може да бъде разрешено да отпуснат помощ, ако има реален шанс предприятие в затруднение (или новосъздадено предприятия) в крайна сметка да стане печелившо и ако това е в интерес на ЕС (например защото се запазват или създават работни места).

Най-важните съображения са дали това е изгодно за потребителите или дали ще бъде нанесена вреда на други предприятия. Комисията често разрешава помощи за научни изследвания и иновации, за регионално развитие и за малки предприятия, тъй като те са в съответствие с общите цели на Съюза.

Практически ползи

Едно от най-известните дела на Европейската комисия в областта на конкуренцията е срещу американския компютърен гигант Майкрософт. Комисията глоби „Майкрософт“ за практиката ѝ да обединява различни видове софтуер в един пакет. Тя реши, че „Майкрософт“ не е коректна към потребителите, лишавайки ги от избор, поддържайки цените изкуствено високи и задушавайки иновациите в софтуерната индустрия.

Комисията се намеси и в автомобилния сектор, за да се увеличи прозрачността при ценообразуването, което доведе до значително по-малки разлики в цените преди начисляване на данъци в целия ЕС.

Комисията също така предприе мерки, за да стане възможно даден дистрибутор да може да продава различни марки автомобили, дистрибуторите да могат да извършват дейност в повече от една страна от ЕС и неоторизирани дистрибутори да могат да продават части и да извършват ремонти.

Механизъм за контрол

Широките правомощия на Комисията да разследва и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС подлежат на контрол от Съда на Европейския съюз. Компаниите и правителствата на страните от ЕС редовно обжалват – понякога успешно – решения на Комисията.

Нагоре

Конкуренция

Публикувано през юли 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?