Navigačný riadok

Obchod


Európska únia je najväčšou obchodnou veľmocou na svete – jej podiel na svetovom dovoze a vývoze predstavuje 16.5%. Voľný obchod medzi jej členmi je jedným zo základných stavebných kameňov Európskej únie, ktorá presadzuje aj liberalizáciu svetového obchodu.

Nákladné lietadlo © Van Parys Media

Európsky vývoz smeruje do všetkých kútov planéty.

Obchod ako globálny systém

Svetový obchod sa riadi pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré majú zabezpečiť, že obchodné dohody a záväzky medzi krajinami sú transparentné a spravodlivé.

Obchodná politika EÚ sa vykonáva výlučne na úrovni EÚ. Komisia rokuje o dohodách v mene EÚ v rámci pravidiel WTO. S cieľom udržať globálny systém a umožniť jeho prispôsobenie globálnym zmenám úzko spolupracuje s vládami členských štátov a Európskym parlamentom.

Svetový líder

EÚ je najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb. Zároveň je najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín.

Je aj najväčším jednotným trhom. Európski aj medzinárodní spotrebitelia a investori profitujú z mnohých výhod tejto oblasti voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Vytvorenie spravodlivých a transparentných podmienok

EÚ sa pri rokovaniach o dohodách opiera o svoju celosvetovú sieť obchodných vzťahov. Spolupracuje s veľkým množstvom partnerov, a to najmä prostredníctvom dohôd o voľnom obchode.

Tieto partnerstvá majú za cieľ stimulovať rast a zamestnanosť v EÚ prostredníctvom otvorenia nových trhov. Napríklad objem obchodnej výmeny medzi USA a EÚ dosahuje každý deň približne 2 miliardy EUR.

Obchodná politika EÚ sa tiež zameriava na zníženie detskej a nútenej práce, ochranu životného prostredia a obmedzenie výkyvov cien. Systémy, ktoré zabezpečujú transparentnosť a vysledovateľnosť v dodávateľských reťazcoch, sú jedným z príkladov.

V prípade najchudobnejších krajín sveta sa EÚ zameriava na spojenie obchodu a rozvoja. Nižšie dovozné clá, podpora malých vývozných podnikov a poradenstvo v oblasti správy a riadenia sú len niektorými zo spôsobov, ktorými sa prostredníctvom spojenia obchodu a rozvojovej pomoci dá zabezpečiť, že aj tie najchudobnejšie krajiny budú profitovať z rastu založeného na obchode.

Na začiatok

Obchod

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?