Combaterea schimbărilor climatice


Pentru ca schimbările climatice să nu atingă praguri periculoase, comunitatea internațională a convenit că încălzirea planetei trebuie să se mențină cu 2°C sub temperaturile înregistrate în perioada preindustrială. Prin urmare, UE depune eforturi semnificative pentru a reduce emisiile statelor membre și pentru a-i stimula pe marii poluatori să ia măsuri drastice. De asemenea, încearcă să facă față impactului inevitabil al schimbărilor climatice.

Drumeț pe un ghețar © Digital Vision/Karl Weatherly

Drumeț pe un ghețar.

Obiective pentru stimularea creșterii ecologice

Dacă luăm, încă de pe acum, măsuri de combatere a schimbărilor climatice, pe termen lung putem salva vieți și reduce costurile economice. Cererea tot mai mare de tehnologii ecologice este totodată o ocazie de a moderniza economia europeană și de a genera creștere și locuri de muncă ecologice.

Până în 2020, UE trebuie să atingă anumite obiective climatice și energetice:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile înregistrate în 1990
  • creșterea cu 20% a ponderii surselor regenerabile în consumul total de energie
  • îmbunătățirea eficienței energetice în scopul reducerii cantității de energie primară consumată cu 20% față de nivelurile estimate.

UE și-a exprimat disponibilitatea de a-și reduce emisiile chiar cu 30% până în 2020, dacă și alte economii mari se angajează să participe, în mod echitabil, la efortul global de reducere.

Pe termen lung, trebuie să avem în vedere reduceri chiar și mai mari, pentru a preveni schimbări climatice periculoase. UE s-a angajat ca, până în 2050, să își reducă emisiile cu 80-95% față de nivelurile din 1990, cu condiția ca țările dezvoltate să participe la efortul colectiv.

Comisia Europeană explică în ce fel se poate ajunge la acest rezultat în mod rentabil în „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” DeutschEnglishfrançais.

Comisia a propus, de asemenea, noi obiective climatice și energetice pentru 2030. Printre acestea se numără:

  • reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelul din 1990
  • creșterea ponderii energiei regenerabile până la cel puțin 27%
  • sporirea, în continuare, a eficienței energetice.

Propunerea este discutată de guvernele UE și de Parlamentul European.

Comercializarea certificatelor de emisii: reducerea emisiilor cu costuri cât mai mici

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) est punctul central al strategiei UE privind combaterea schimbărilor climatice și are ca efect reducerea treptată a emisiilor generate de sectorul industrial, în cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor.

Lansat în 2005, acest sistem prevede diminuarea anuală a „pragului” prevăzut pentru emisiile generate de industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi cele producătoare de electricitate, oțel sau ciment. Întreprinderile trebuie să restituie certificate pentru fiecare tonă de CO2 emisă, ceea ce le stimulează să își reducă permanent emisiile. Unele sectoare primesc gratuit un anumit număr de certificate dar, din ce în ce mai mult, întreprinderile trebuie să le cumpere la licitație sau de pe piața carbonului.

Adaptarea la schimbările climatice

Chiar dacă am înceta, astăzi, să emitem gaze cu efect de seră, cele existente deja în atmosferă vor continua să modifice clima timp de zeci de ani. De aceea, nu avem altă opțiune decât să ne adaptăm la schimbările climatice. De exemplu, putem modifica normele în domeniul construcțiilor, astfel încât acestea să țină cont de viitoarele condiții de mediu, să construim structuri de apărare împotriva inundațiilor și să dezvoltăm culturi rezistente la secetă. Comisia a definit o strategie pentru a promova și facilita adaptarea în UE.

Începutul paginii

Combaterea schimbărilor climatice

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Pe aceeaşi temă

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: