Działania w dziedzinie klimatu


Aby zmiany klimatu nie osiągnęły niebezpiecznego poziomu, wspólnota międzynarodowa postanowiła, że globalne ocieplenie nie może przekroczyć poziomu 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu uprzemysłowienia. W związku z tym UE dokłada wszelkich starań, aby nakłonić państwa członkowskie i inne kraje zanieczyszczające środowisko do redukcji emisji. Próbuje również uporać się z nieuniknionymi skutkami zmian klimatycznych.

Turysta na lodowcu © Digital Vision/Karl Weatherly

Turysta na lodowcu

Ekologiczny wzrost gospodarczy

Działania na rzecz walki ze zmianami klimatu podejmowane dzisiaj mogą obniżyć koszty społeczne i gospodarcze w przyszłości. Rosnące zapotrzebowanie na czyste technologie sprzyja modernizowaniu europejskiej gospodarki, „ekologicznemu” wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

UE postawiła sobie wiążące cele w zakresie klimatu i energii, które zamierza zrealizować do 2020 r.:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990
  • zwiększenie o 20 proc. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w UE
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii – o 20 proc. w porównaniu z przewidywanym poziomem.

UE zobowiązała się, że do 2020 r. ograniczy emisje o 20–30 proc., jeżeli pozostałe największe gospodarki świata podejmą podobne zobowiązania w tej dziedzinie.

Aby przeciwdziałać niebezpiecznym zmianom klimatu, w dłuższej perspektywie konieczne będą dalsze ograniczenia emisji. W ramach wspólnych wysiłków podejmowanych przez kraje rozwinięte UE zobowiązała się, że do 2050 r. ograniczy emisje o 80-95 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 r.

W „Planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” DeutschEnglishfrançais Komisja Europejska opisała, w jaki sposób można osiągnąć redukcje tej wielkości w jak najbardziej oszczędny sposób.

Komisja zaproponowała również nowe cele w zakresie klimatu i energii, które zamierza zrealizować do 2030 r. Są to:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej do co najmniej 27 proc.
  • dalsza poprawa efektywności energetycznej.

Nad propozycją Komisji dyskutują teraz rządy państw członkowskich i Parlament Europejski.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: jak ograniczyć emisje jak najmniejszym kosztem

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest podstawowym elementem unijnej strategii przeciwdziałania zmianom klimatu. Umożliwia on stopniowe ograniczanie emisji pochodzących z sektora przemysłu w jak najbardziej efektywny pod względem kosztów sposób.

System zaczął działać w 2005 r. Pułap emisji pochodzących z energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł energetyczny, stalowy bądź cementowy, co roku jest obniżany. Z każdą toną emitowanego CO2 przyznana przedsiębiorstwom ilość uprawnień do emisji zmniejsza się. Zatem jest to dla nich stała zachęta do redukcji emisji. Niektóre sektory otrzymują uprawnienia na określoną ilość emisji za darmo, jednak jeśli ich potrzeby są większe, muszą kupić uprawnienia w drodze aukcji lub na tzw. rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Reakcja na skutki zmian klimatu

Nawet jeśli udałoby się ograniczyć wszystkie emisje gazów cieplarnianych, te, które są obecne w atmosferze, nadal będą wpływać na zmiany klimatu w najbliższych dziesięcioleciach. W związku z tym nie ma innego wyjścia, jak dostosowanie się do tych zmian. Należy rozważyć zmiany w przepisach prawa budowlanego uwzględniające warunki klimatyczne w przyszłości, budowanie wałów przeciwpowodziowych czy prace nad odpornymi na suszę roślinami uprawnymi. Komisja opracowała strategię mającą na celu wspieranie i ułatwianie dostosowania się do skutków zmian klimatu w całej UE.

Początek strony

Działania w dziedzinie klimatu

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?