Klimaatbescherming


Als de temperatuur van de aarde met meer dan 2°C stijgt ten opzichte van pre-industriële tijden, vormt dit een ernstige bedreiging voor de mensheid. Daarom heeft de internationale gemeenschap afgesproken dit te voorkomen. De EU spant zich in om de uitstoot van broeikasgassen in Europa te verminderen en dringt aan op doortastende maatregelen van de andere grote vervuilers. Zij bereidt zich ook voor op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering.

Wandelaar op gletsjer © Digital Vision/Karl Weatherly

Wandelaar op gletsjer

Doelstellingen voor groene groei

Als we ons nu inzetten om het klimaat te beschermen, kan dat ons op lange termijn veel menselijk leed en economische schade besparen. De groeiende vraag naar schone technologie is ook een kans om de Europese economie te moderniseren en te zorgen voor "groene" groei en banen.

De EU heeft zichzelf bindende klimaat- en energiedoelstellingen opgelegd. Tegen 2020 wil zij:

  • de uitstoot van broeikasgassen in de EU verminderen tot minstens 20% onder het niveau van 1990
  • het aandeel van duurzame energie verhogen tot 20% van het energieverbruik in de EU
  • door energie-efficiëntie het energieverbruik met 20% verminderen (in vergelijking met het verwachte niveau zonder maatregelen)

De EU wil zelfs nog verder gaan: als ook de andere grote economieën een redelijke inspanning doen, wil zij de uitstoot tegen 2020 met 30% verminderen.

Op langere termijn zijn wereldwijd nog veel drastischer reducties nodig om een klimaatcatastrofe te voorkomen. De EU heeft zich ertoe verbonden haar uitstoot tegen 2050 met 80-95% te verminderen ten opzichte van 1990, als alle ontwikkelde landen zich daartoe inspannen.

De Europese Commissie beschrijft hoe reducties van die omvang op de voordeligste manier kunnen worden bereikt in haar "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050" DeutschEnglishfrançais.

De Commissie heeft ook nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 voorgesteld. Zij wil onder meer:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderen in vergelijking met het niveau van 1990
  • het aandeel van hernieuwbare energie verhogen tot ten minste 27%
  • de energie-efficiëntie verder verbeteren

Dit voorstel wordt besproken door de regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement.

Emissierechtenhandel: uitstoot goedkoop verminderen

De emissierechtenhandel, de hoeksteen van het klimaatbeleid van de EU, zorgt ervoor dat de uitstoot van de industrie vermindert tegen zo laag mogelijke kosten.

Sinds 2005 geldt er een "plafond" voor de uitstoot van energie-intensieve industrietakken, zoals de productie van elektriciteit, staal en cement. Dat plafond wordt jaarlijks verlaagd. Bedrijven moeten emissierechten afstaan voor iedere ton CO2 die zij uitstoten, waardoor zij voortdurend worden gestimuleerd om die uitstoot te beperken. Sommige sectoren ontvangen een deel van hun emissierechten gratis, maar steeds vaker moeten bedrijven deze kopen op veilingen of op de CO2-markt.

Voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering

Zelfs als de uitstoot vandaag volledig zou stoppen, zouden de al in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen het klimaat nog decennia lang beïnvloeden. We hebben dus geen keuze: we moeten ons aanpassen aan een veranderend klimaat. Allerlei maatregelen zijn nodig, zoals andere bouwvoorschriften, stormvloedkeringen en de ontwikkeling van overstromingsbestendige gewassen. De Commissie heeft een strategie uitgewerkt om de aanpassing in de hele EU te bevorderen en te vergemakkelijken.

Naar boven

Klimaatbescherming

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?