Mogħdija tan-navigazzjoni

Azzjoni favur il-klima


Biex it-tibdil fil-klima ma jitħalliex jilħaq livelli perikolużi, il-komunità internazzjonali qablet li t-tisħin globali għandu jinżamm taħt iż-2°C imqabbla mat-temperatura pre-industrijali. Għalhekk l-UE qed taħdem bi sħiħ biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-pajjiżi membri tagħha u biex tippromwovi azzjoni qawwija minn pajjiżi niġġiesa oħrajn ewlenin. Hi qed tindirizza wkoll l-effetti inevitabbli tal-impatti tat-tibdil fil-klima.

Ħajker fuq glaċier © Digital Vision/Karl Weatherly

Ħajker fuq glaċier.

Miri li jħeġġu t-tkabbir ekoloġiku

Azzjoni meħuda issa biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima tista' tiffranka spejjeż umani u ekonomiċi fit-tul. Id-domanda dejjem tikber għal teknoloġiji nodfa toffri wkoll opportunità biex tiġi mmodernizzata l-ekonomija tal-Ewropa u jinħolqu tkabbir u impjiegi "ħodor".

Għall-2020 l-UE stabbilixxiet għaliha nnfisha miri vinkolanti għall-klima u l-enerġija sabiex:

  • jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra fl-UE tal-anqas b'20% anqas mil-livelli tal-1990
  • jiżdied għal 20% l-ammont tal-konsum tal-enerġija fl-UE li tiġi minn sorsi rinnovabbli
  • titjieb l-effiċjenza tal-enerġija biex jitnaqqas l-ammont ta’ enerġija primarja użata għal 20% meta mqabbel mal-livelli previsti.

L-UE offriet li żżid fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tagħha minn 20% għal 30% sal-2020 jekk l-ekonomiji ewlenin l-oħrajn jimpenjaw ruħhom li jnaqqsu s-sehem ġust tagħhom fl-isforz globali għat-tnaqqis.

Fit-tul ta’ żmien, ħafna aktar tnaqqis tal-emissjonijiet globali se jkun meħtieġ sabiex jiġi evitat tibdil perikoluż fil-klima. L-UE hi impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet bi 80-95% tal-livelli tal-1990 sal-2050 bħala parti minn sforz kollettiv mill-pajjiżi żviluppati biex jagħmlu l-istess.

Il-Kummissjoni Ewropea tiddeskrivi kif hi tista' twettaq tnaqqis ta' dan id-daqs b'mod kosteffettiv fil-"Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' karbonju fl-2050" DeutschEnglishfrançais.

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll miri għodda dwar il-klima u l-enerġija għall-2030. Dawn jinkludu:

  • it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra b'40% meta mqabbla mal-livelli tal-1990.
  • iż-żieda tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-anqas b'27%
  • it-tkomplija fit-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija.

Din il-proposta qed tiġi diskussa mill-gvernijiet Membri u l-Parlament Ewropew.

Negozjar ta' emissjonijiet: it-tnaqqis tal-emissjonijiet bl-anqas infiq

L-Iskema tal-Iskambju tal-Emissjonijiet (EU ETS) hi l-bażi tal-istrateġija tal-UE għat-tibdil fil-klima, u bil-mod il-mod qed tnaqqas l-emissjonijiet mill-industrija bl-anqas infiq.

Bis-sistema, imnedija fl-2005, “limitu” fuq l-emissjonijiet mill-industriji b'użu intensiv ta' enerġija bħall-impjanti tal-enerġija, impjanti tal-azzar u tas-siment jitnaqqas kull sena. Il-kumpaniji jridu jċedu l-kwoti għal kull tunnellata ta’ CO2 li jipproduċu, billi jingħataw inċentiv permanenti biex jitnaqqsu emissjonijiet. Xi setturi jirċievu ċertu ammont ta’ kwoti bla ħlas, iżda l-kumpaniji jeħtiġilhom aktar u aktar jixtruhom bl-irkant jew mis-suq tal-karbonju.

Inħejju ruħna għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima

Anki jekk l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kollha kellhom jieqfu llum, dawk li diġà qegħdin fl-atmosfera se jkomplu bit-tibdil tal-klima għad-deċennji ta’ snin li ġejjin. Għalhekk ma għandna ebda għażla ħlief li nadattaw għat-tibdil fil-klima. It-tipi ta’ azzjoni meħtieġa jvarjaw mill-bidla fir-regolamenti dwar il-bini biex jitqiesu l-kundizzjonijiet futuri tal-klima, sal-bini ta’ difiżi kontra l-għargħar u l-iżvilupp ta’ prodotti tar-raba' reżistenti għan-nixfa. Il-Kummissjoni stabbilixxiet strateġija biex tippromwovi u tiffaċilita l-adattament mal-UE kollha.

Fuq

Azzjoni favur il-klima

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqTemi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?