Naršymo kelias

Klimato politika


Kad būtų išvengta pavojingo klimato kaitos masto, tarptautinė bendruomenė sutarė, kad negalima leisti pasaulio temperatūrai pakilti daugiau kaip 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra. Todėl ES deda daug pastangų, kad jos valstybės narės teršalų išmestų mažiau, ir skatina kitus didžiausius teršėjus imtis ryžtingų veiksmų. Be to, ji ieško būdų, kaip prisitaikyti prie neišvengiamų klimato kaitos padarinių.

Keliautojas ledynuose © Digital Vision/Karl Weatherly

Keliautojas ledynuose

Ekologiško ekonomikos augimo skatinimo tikslai

Kovos su klimato kaita veiksmų imantis dabar, galima apsaugoti gyvybes ir išvengti ekonominių nuostolių ilguoju laikotarpiu. Vis didesnė švarių technologijų paklausa taip pat suteikia galimybę modernizuoti Europos ekonomiką ir skatinti ekologišką ekonomikos augimą bei kurti ekologiškas darbo vietas.

2020 metams ES išsikėlė privalomus klimato ir energetikos sričių tikslus:

  • Europos Sąjungoje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu;
  • 20 % visos ES suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių;
  • efektyviau vartoti energiją ir taip pasiekti, kad pirminės energijos būtų suvartojama 20 % mažiau, palyginti su numatomu lygiu.

ES savo išmetamą teršalų kiekį yra pasirengusi iki 2020 m. sumažinti ne 20 %, o net 30 %, jei kitos stipriausios ekonomikos šalys įsipareigotų sąžiningai prisidėti prie visuotinių pastangų.

Ilgainiui reikės gerokai labiau mažinti pasaulyje išmetamą teršalų kiekį, kad būtų išvengta pavojingos klimato kaitos. ES yra įsipareigojusi iki 2050 m. sumažinti savo išmetamų teršalų kiekį 80–95 %, palyginti su 1990 m. lygiu, jei išsivysčiusios šalys drauge dėtų panašias pastangas.

Europos Komisija Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane DeutschEnglishfrançais apžvelgia galimybes, kaip ekonomiškai efektyviausiai pasiekti, kad išmetamų teršalų kiekis būtų sumažintas tokiu mastu.

Komisija taip pat pasiūlė naujus klimato ir energetikos sričių tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m., be kita ko:

  • išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu,
  • padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį iki ne mažiau kaip 27 %,
  • toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Šį pasiūlymą svarsto valstybių narių vyriausybės ir Europos Parlamentas.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais – išmetamų teršalų kiekio mažinimas mažiausiomis sąnaudomis

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – kertinis ES klimato kaitos strategijos akmuo. Ja naudojantis palaipsniui mažiausiomis sąnaudomis mažinamas pramonės išmetamų teršalų kiekis.

Pagal šią 2005 m. pradėtą naudoti sistemą kasmet vis labiau ribojamas teršalų kiekis, kurį į aplinką gali išmesti daug energijos suvartojančios pramonės įmonės, pavyzdžiui, energijos gamybos arba plieno ir cemento įmonės. Bendrovės turi grąžinti leidimus už kiekvieną savo išmetamo CO2 toną. Taip jos nuolat skatinamos mažinti išmetamų teršalų kiekį. Kai kuriems sektoriams tam tikras leidimų skaičius suteikiamas nemokamai, bet vis dažniau įmonės juos turi pirkti aukcione arba anglies dioksido rinkoje.

Rengimasis klimato kaitos padariniams

Net jei nuo šiandienos į aplinką visai nebebūtų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atmosferoje jau esančios dujos ir toliau keistų klimatą ne vieną dešimtmetį. Todėl kitos išeities kaip prisitaikyti prie klimato kaitos nėra. Atsižvelgiant į ateities klimato sąlygas reikia keisti statybos normas, statyti nuo potvynių saugančius įtvirtinimus, išvesti sausroms atsparių augalų veislių ir imtis kitų veiksmų. Komisija parengė strategiją, kuria siekiama skatinti ir palengvinti prisitaikymą visoje ES.

Į puslapio pradžią

Klimato politika

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?