Klimatska politika


Kako bi spriječili klimatske promjene opasnih razmjera, akteri međunarodne zajednice složili su se da globalno zatopljenje ne smije narasti za više od 2° C iznad predindustrijskih globalnih temperatura. Stoga EU ulaže velike napore u smanjivanje emisija država članica i promicanje odlučne akcije drugih glavnih zagađivača. EU osim toga razvija strategiju za borbu protiv neizbježnih učinaka klimatskih promjena.

Planinar na ledenjaku © Digital Vision/Karl Weatherly

Planinar na ledenjaku.

Ciljevima se potiče zeleni rast

Ako odmah započnemo borbu protiv klimatskih promjena, dugoročno ćemo uštedjeti na gospodarskim troškovima i troškovima ljudi. Osim toga, sve veća potražnja za čistim tehnologijama pruža priliku da se modernizira europsko gospodarstvo, stvara zeleni rast i otvaraju radna mjesta.

EU se obvezao da će do 2020. postići ciljeve u području klime i energetike radi sljedećeg:

  • smanjivanja emisije stakleničkih plinova EU-a na barem 20 % ispod razina iz 1990. godine
  • povećanja udjela koji potiče iz obnovljivih izvora na 20 % ukupne potrošnje energije EU-a
  • poboljšanja energetske učinkovitosti s ciljem da se smanji količina upotrijebljene primarne energije za 20 % u odnosu na predviđene razine.

EU je predložio da će povisiti svoj postotak smanjenja emisija s 20 % na 30 % do 2020. ako se druga vodeća svjetska gospodarstva obvežu da će znatno pridonijeti akciji smanjenja emisija na svjetskoj razini.

Dugoročno će biti potrebno znatno veće smanjenje svjetskih emisija kako bi se spriječile opasne klimatske promjene. EU se zalaže da smanji vlastite emisije za 80 – 95 % razine 1990. do 2050. kao dio zajedničkih napora razvijenih zemalja u tu svrhu.

U svom „Planu za gospodarstvo s niskim emisijama ugljika 2050.” DeutschEnglishfrançais Europska komisija objašnjava kako bi se moglo postići tako veliko smanjenje na najekonomičniji način.

Komisija je predložila i nove ciljeve u području klime i energetike za 2030. Oni uključuju sljedeće:

  • smanjenje emmisija stakleničkih plinova za 40 % u usporedbi s razinama 1990.
  • porast udjela obnovljive energije za barem 27 %
  • daljnje poboljšanje energetske učinkovitosti.

O ovom prijedlogu raspravljaju vlade država članica i Europski parlament.

Trgovanje emisijama: smanjivanje emisija uz minimalne troškove

Sustav trgovanja emisijama (EU ETS) kamen je temeljac EU-ove strategije u području klimatskih promjena kojim se uz minimalne troškove postepeno smanjuju emisije industrijskog izvora.

Sustav je pokrenut 2005. i u njegovu se okviru svake godine snižava gornja granica emisija energetski intenzivnih industrija kao što su industrije za proizvodnju energije, čelika i cementa. Poduzeća imaju obvezu predati kvote za svaku tonu emitiranog CO2, što im pruža neprekidan poticaj za smanjivanje emisija. Nekim se sektorima besplatno dodjeljuje određena količina kvota, no poduzeća ih sve češće moraju kupovati na dražbama ili tržištu ugljika.

Priprema na posljedice klimatskih promjena

Čak i kad bi sve emisije stakleničkih plinova danas prestale, one koje su već u atmosferi nastavile bi još desetljećima uzrokovati klimatske promjene. Prema tome, nemamo izbora nego da se prilagodimo klimatskim promjenama. Za to su potrebne mnoge vrste djelovanja, od izmjena građevinskih propisa da bi se uzele u obzir klimatske promjene do izgradnje infrastrukture za zaštitu od poplava i razvoja kultura otpornih na sušu. Komisija je utvrdila strategiju za poticanje i omogućivanje prilagodbe diljem Europe.

Vrh

Klimatska akcija

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?