Ilmastotoimet


Koska kansainvälinen yhteisö haluaa estää ilmastonmuutoksen etenemisen vaaralliselle tasolle, se on ottanut tavoitteekseen, että maapallon lämpötila ei saa nousta enempää kuin kaksi celsiusastetta verrattuna esiteollisen ajan tasoon. EU pyrkii toimillaan vähentämään jäsenmaidensa päästöjä ja edistämään muiden merkittävien saastuttajien yhteisiä toimia päästöjen pienentämiseksi. Se puuttuu myös ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin.

Vaeltaja jäätiköllä © Digital Vision/Karl Weatherly

Vaeltaja jäätiköllä.

Vihreää kasvua

Kun ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin ryhdytään nyt, saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä sekä taloudellisessa että inhimillisessä mielessä. Puhtaan teknologian kasvava kysyntä tarjoaa myös tilaisuuden nykyaikaistaa EU:n taloutta ja edistää vihreää kasvua ja työllisyyttä.

EU on asettanut itselleen sitovia ilmasto- ja energiatavoitteita, jotka se haluaa saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on:

  • leikata kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  • nostaa uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuus EU:ssa kulutetusta energiasta 20 prosenttiin
  • vähentää energiankulutusta 20 prosenttia energiatehokkuutta parantamalla.

EU on lupautunut leikkaamaan omia päästöjään 20–30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, jos myös muut maailman suuret taloudet sitoutuvat leikkaamaan omia päästöjään.

Pidemmällä aikavälillä on kaikkialla maailmassa vähennettävä päästöjä paljon radikaalimmin, jotta vaarallinen ilmastonmuutos estetään. EU on sitoutunut vähentämään päästöjään 80–95 prosenttiin vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä, jos muut kehittyneet maat toimivat samansuuntaisesti.

Euroopan komissio esittelee tiedonannossaan "Etenemissuunnitelma — siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" DeutschEnglishfrançais keinoja päästä näin mittaviin vähennyksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Komissio on myös ehdottanut uusia ilmasto- ja energiatavoitteita vuodeksi 2030. Niitä ovat

  • kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta
  • uusiutuvien energialähteiden osuutta lisätään vähintään 27 %
  • energiatehokkuuden parantamista jatketaan.

Tämä ehdotus on parhaillaan jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä.

Päästökauppa: päästöjen vähentäminen kustannustehokkaasti

Päästökauppajärjestelmällä (EU ETS) on keskeinen rooli EU:n ilmastonmuutosstrategiassa, ja sen avulla teollisuuden päästöjä voidaan vähentää asteittain mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Vuonna 2005 käyttöön otetussa järjestelmässä energiavaltaisten teollisuudenalojen, kuten energiantuotannon sekä teräs- ja sementtiteollisuuden, päästökattoja madalletaan vuosittain. Yritysten on palautettava päästöoikeuksiaan jokaista päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohti, mikä on niille jatkuva kannustin minimoida päästöjä. Joillakin aloilla annetaan tietty määrä päästöoikeuksia ilmaiseksi, mutta yhä kasvavassa määrin yritysten on ostettava niitä huutokaupasta tai hiilimarkkinoilta.

Ilmastonmuutoksen seurauksiin varautuminen

Vaikka kaikki kasvihuonekaasujen päästöt loppuisivat välittömästi, ilmakehässä nyt jo olevat päästöt muuttaisivat ilmastoa edelleen vuosikymmenten ajan. Sen vuoksi meidän on pakko sopeutua ilmastonmuutokseen. Tarvitaan monenlaisia toimia: on esimerkiksi muutettava rakennusmääräyksiä vastaamaan tulevia ilmasto-oloja, rakennettava tulvasuojauksia ja kehitettävä kuivuutta kestäviä viljelykasveja. Komissio on laatinut strategian, jonka tavoitteena on edistää ja helpottaa sopeutumista koko EU:ssa.

Sivun alkuun

Ilmastonmuutos

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.