Δράση για το κλίμα


Για να μη φτάσει η κλιματική αλλαγή σε επικίνδυνα επίπεδα, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να παραμείνει κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα θερμοκρασιών. Κατά συνέπεια, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες, αφενός, για μείωση των εκπομπών από τα κράτη μέλη και, αφετέρου, για λήψη δραστικών μέτρων από άλλα μεγάλα κράτη-ρυπαντές. Λαμβάνει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Περιηγητής σε παγετώνα © Digital Vision/Karl Weatherly

Περιηγητής σε παγετώνα.

Θέσπιση στόχων για την "πράσινη" ανάπτυξη

Η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να μειώσει μακροπρόθεσμα το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες δίνει επίσης την ευκαιρία για εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και δημιουργία «πράσινης» ανάπτυξης και απασχόλησης.

Για το 2020 η ΕΕ έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με σκοπό:

  • τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
  • την αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής κατανάλωσης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές κατά 20%
  • τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί η χρήση της πρωτογενούς ενέργειας κατά 20 % σε σχέση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Η ΕΕ έχει προσφερθεί να εντείνει σταδιακά τη μείωση των εκπομπών της, από 20 % σε 30 % έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες σημαντικές οικονομίες θα δεσμευτούν να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση των εκπομπών.

Στο απώτερο μέλλον θα χρειαστούν πολύ δραστικότερες μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών για να αποτραπεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές της κατά σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050 στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση των εκπομπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει πώς θα μπορούσε να επιτύχει μειώσεις αυτού του μεγέθους με τον πιο αποδοτικό τρόπο στο έγγραφό της "Χάρτης πορείας για μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2050" DeutschEnglishfrançais.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει νέους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται οι εξής:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
  • αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 27%
  • συνέχιση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η πρόταση αυτή συζητείται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών: μείωση των εκπομπών με το ελάχιστο κόστος

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, οδηγώντας σταδιακά στη μείωση των εκπομπών της βιομηχανίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, που ξεκίνησε το 2005, μειώνεται κάθε χρόνο το «ανώτατο όριο» που έχει οριστεί για τις εκπομπές ενεργοβόρων βιομηχανιών, όπως οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, χάλυβα και τσιμέντου. Οι εταιρείες πρέπει να επιστρέφουν δικαιώματα για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν, κάτι που αποτελεί για αυτές μόνιμο κίνητρο για ελαχιστοποίηση των εκπομπών τους. Ορισμένοι κλάδοι λαμβάνουν δωρεάν ένα συγκεκριμένο ποσό δικαιωμάτων, αλλά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα αγοράζουν σε δημοπρασίες ή στην αγορά ανθρακούχων εκπομπών.

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Ακόμη κι αν σταματούσαν σήμερα όλες οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα αέρια που υπάρχουν ήδη στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσουν να αλλάζουν το κλίμα για πολλές δεκαετίες. Συνεπώς, η προσαρμογή μας στην αλλαγή του κλίματος αποτελεί μονόδρομο. Οι απαιτούμενες δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την τροποποίηση των οικοδομικών κανονισμών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές κλιματικές συνθήκες, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και την ανάπτυξη φυτικών ποικιλιών ανθεκτικών στην ξηρασία. Η Επιτροπή εκπόνησε μια στρατηγική για να προωθήσει και να διευκολύνει την προσαρμογή όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Αρχή σελίδας

Δράση για το κλίμα

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΣυναφή θέματα

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;