EU-medborgarskap


Dina rättigheter och hur du kan använda dem

Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger dig flera viktiga rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter som EU-medborgare

Dina rättigheter som EU-medborgare anges i EUF-fördraget pdf - 2 MB [2 MB] (artikel 20) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna (kapitel V).

Behöver du hjälp att utöva dina rättigheter?

För att informera om EU-medborgarskapet tar kommissionen regelbundet fram en rapport om medborgarskapet pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Att bo och resa i EU

Som EU-medborgare har du rätt att bo och resa i EU Deutsch (de) English (en) français (fr) utan att diskrimineras på grund av din nationalitet.

Du får bosätta dig i vilket EU-land du vill om du uppfyller vissa villkor, beroende på om du t.ex. ska jobba eller studera.

Delta i politiken

Som EU-medborgare har du rätt att rösta och ställa upp Deutsch (de) English (en) français (fr) i kommunalval och Europaparlamentsval, oavsett var i EU du bor och på samma villkor som landets invånare.

Klagomål

Genom att göra en framställning till Europaparlamentet English (en) kan du framföra personliga klagomål och frågor av allmänt intresse. Det måste vara något som gäller EU (och inte något som beslutas på lokal eller nationell nivå) och som rör dig direkt.

Om du anser att en EU-institution eller ett EU-organ missköter sig kan du klaga hos EU-ombudsmannen.

Du kan också kontakta EU:s institutioner och organ direkt och har då rätt att få svar på något av de 24 officiella EU-språken.

Konsulärt skydd

Om du befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd från andra EU-länders ambassader eller konsulat, om ditt eget land inte är representerat.

Du kan få hjälp vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport.

Vill du påverka EU-politiken?

EU:s medborgarinitiativ

Genom ett medborgarinitiativ kan du be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Initiativet måste skrivas under av minst en miljon personer från minst en fjärdedel av EU-länderna (minst sju länder).

Engagera dig i EU-frågor

Med olika initiativ uppmuntrar EU organisationer och vanliga människor att spela en aktiv roll i EU.

  • Ett Europa för medborgarna 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr) – programmet ska förbättra allmänhetens kunskap om EU, dess historia och mångfald och de rättigheter man har som EU-medborgare. Det ska också få fler att engagera sig i EU-politiken.
  • Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr) – programmet stöder projekt för att främja jämlikhet och grundläggande rättigheter. Det ska öka kunskapen om rättigheterna som EU-medborgare och uppmuntra fler att engagera sig i EU-politiken.
  • Samråd – kommissionen håller regelbundet samråd om nya initiativ så att alla i EU kan framföra sina synpunkter.
  • Medborgardialoger – hålls i städer runtom i EU där kommissionen lyssnar på invånarnas synpunkter och diskuterar frågor som är viktiga för dem.
  • Kontakter med civilsamhället English (en) – diskussioner mellan kommissionen och organisationer i civilsamhället om olika ämnen.

Till början

EU:s kamp mot bedrägerier och korruption

Publicerad i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?