EU-medborgarskap


Dina rättigheter och hur du kan använda dem

Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger dig flera viktiga rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter som EU-medborgare

Dina rättigheter som EU-medborgare anges i EUF-fördraget (artikel 20) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna (kapitel V).

Behöver du hjälp att utöva dina rättigheter?

För att informera om EU-medborgarskapet tar kommissionen regelbundet fram en rapport om medborgarskapet DeutschEnglishfrançais.

Att bo och resa i EU

Som EU-medborgare har du rätt att bo och resa i EU DeutschEnglishfrançais utan att diskrimineras på grund av din nationalitet.

Du får bosätta dig i vilket EU-land du vill om du uppfyller vissa villkor, beroende på om du t.ex. ska jobba eller studera.

Delta i politiken

Hand som lägger ett kuvert i en valurna med EU-flaggan i bakgrunden © iStockphoto

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet.

Som EU-medborgare har du rätt att rösta och ställa upp DeutschEnglishfrançais i kommunalval och Europaparlamentsval, oavsett var i EU du bor och på samma villkor som landets invånare.

Klagomål

Genom att göra en framställning till Europaparlamentet English kan du framföra personliga klagomål och frågor av allmänt intresse. Det måste dock vara något som gäller EU och som rör dig direkt.

Om du anser att en EU-institution eller ett EU-organ missköter sig kan du klaga hos EU-ombudsmannen.

Du kan också kontakta EU:s institutioner och organ direkt och har då rätt att få svar på något av de 24 officiella EU-språken English.

Konsulärt skydd

Eurosedlar och ett pass i en plånbok © iStockphoto

Med ett giltigt pass eller id-kort kan EU-medborgare bo i ett annat EU-land i upp till tre månader.

Om du befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd även från andra EU-länders ambassader och konsulat. Du kan få hjälp vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport.

EU:s medborgarinitiativ

Genom ett medborgarinitiativ kan du be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Initiativet måste skrivas under av minst en miljon personer från minst en fjärdedel av EU-länderna.

Aktiv delaktighet i samhället

Med olika initiativ uppmuntrar EU organisationer och vanliga människor att spela en aktiv roll EU. 

  • Programmet Ett Europa för medborgarna Deutsch (de) English (en) français (fr) stöder initiativ som uppmuntrar till diskussioner om EU:s historia, identitet, mål och framtida utveckling.
  • Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap English (en) främjar EU-medborgarnas rättigheter.
  • Europaåret för medborgarna (2013) – några av aktiviteterna fortsätter under 2014, med särskilt fokus på EU-valet den 22–25 maj.
  • Kommissionen håller regelbundet samråd om nya initiativ så att alla i EU kan framföra sina synpunkter.
  • Medborgardialoger hålls i städer runtom i EU där kommissionen diskuterar EU-frågor med invånarna.
  • Kontakter med civilsamhället English – kommissionen för en s.k. strukturerad dialog med civilsamhället inom olika områden.

Till början

Rättvisa, medborgarskap och grundläggande rättigheter

Publicerat i oktober 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • EU:s medborgarinitiativEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?