Državljanstvo EU


Državljani države članice Evropske unije so hkrati tudi državljani Evropske unije. Državljanstvo EU dopolnjuje nacionalno državljanstvo in daje nekatere pomembne dodatne pravice.

Pravice državljanov EU

Evrski bankovci in potni list v denarnici © iStockphoto

Državljani EU lahko z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico tri mesece prebivajo v drugi državi članici.

Pravice državljanov EU so določene v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 20) in v Listini o temeljnih pravicah (poglavje V). Več informacij o državljanskih pravicah boste našli na spletnih straneh Tvoja Evropa in Europe Direct.

Mobilnost v EU

Državljani EU imajo pravico prebivati in se preseliti v katero koli državo EU DeutschEnglishfrançais, ne da bi bili pri tem diskriminirani zaradi svojega državljanstva. Če izpolnjujejo določene pogoje, lahko v kateri koli državi EU stalno prebivajo. Pri vstopu v drugo državo EU bo mogoče treba pokazati osebni dokument in za prebivanje v drugi državi EU, ki je daljše od treh mesecev, izpolnjevati nekatere pogoje, glede na to, ali tam delajo, študirajo itd.

Udeležba v političnem življenju EU

Roka oddaja ovojnico v volilno skrinjico, v ozadju zastava © iStockphoto

Vsi državljani EU imajo pravico voliti na volitvah v Evropski parlament.

Vsak državljan EU ima pravico, da se v državi EU, kjer prebiva, udeleži volitev oziroma kandidira na volitvah DeutschEnglishfrançais v Evropski parlament in občinskih volitvah pod enakimi pogoji kot državljani tiste države.

Pritožbe

Državljani EU imajo pravico, da s peticijo opozorijo Deutsch (de) English (en) français (fr) Evropski parlament na nekatera vprašanja ali pritožbe. Gre lahko bodisi za zasebno pobudo ali pritožbo bodisi za javni interes. Edini pogoj je, da vprašanje sodi v obseg dejavnosti EU in državljana neposredno zadeva.

Nad nepravilnim ravnanjem institucije ali organa EU se lahko državljani pritožijo pri varuhu človekovih pravic.

Državljani se lahko na institucije in svetovalna telesa EU obrnejo tudi neposredno, pri čemer imajo pravico do odgovora v kateremkoli od 24 uradnih jezikov EU.

Konzularna zaščita

Če državljani EU potrebujejo pomoč v državi zunaj EU, lahko zahtevajo konzularno zaščito na veleposlaništvu ali konzulatu katerekoli države EU v tej državi, kjer jim bodo lahko pomagali v primeru smrti, nesreče in bolezni, aretacije oziroma priprtja, hudega kriminalnega dejanja in pri vrnitvi v domovino.

Državljanska pobuda

Evropska državljanska pobuda omogoča državljanom, da Evropsko komisijo pozovejo, naj sprejme nov pravni akt. Pobudo mora podpisati vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav EU.

Aktivna udeležba v političnem življenju EU

Poleg zgoraj navedenih pravic Evropska unija spodbuja državljane in organizacije, naj dejavno sodelujejo pri razvoju Evropske unije. S programom Evropa za državljane Deutsch (de) English (en) français (fr) financira pobude v zvezi s participacijo in demokracijo na ravni EU, medkulturnim dialogom, zaposlovanjem, socialno kohezijo in trajnostnim razvojem ter družbenim učinkom politik EU. Program Temeljne pravice in državljanstvo English (en) uveljavlja pravice državljanov EU.

Evropsko leto državljanov 2013 je priložnost za obveščanje državljanov o njihovih pravicah EU in za dialog o državljanstvu EU.

Za spodbujanje državljanstva EU Komisija pripravlja Poročilo o državljanstvu EU .

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska državljanska pobudaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?