Državljanstvo EU


Pravice državljanov in njihovo uveljavljanje

Državljani države članice EU so hkrati tudi državljani Evropske unije. Z državljanstvom EU pridobijo nekatere pomembne dodatne pravice in dolžnosti.

Pravice državljanov EU

Pravice državljanov EU so določene v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 20) in v Listini o temeljnih pravicah danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (poglavje V).

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic?

Evropska komisija redno objavlja Poročilo o državljanstvu EU DeutschEnglishfrançais, namenjeno izboljšanju poznavanja državljanskih pravic v javnosti in državnih organih.

Mobilnost v EU

Državljani EU imajo pravico prebivati in se preseliti v katero koli državo EU DeutschEnglishfrançais, ne da bi bili pri tem diskriminirani zaradi svojega državljanstva.

Če izpolnjujete določene pogoje, ki so odvisni od tega, ali delate, študirate itd., se lahko preselite v katero koli državo EU.

Udeležba v političnem življenju EU

Roka oddaja glasovnico v volilno skrinjico, v ozadju zastava © iStockphoto

Vsi državljani EU imajo pravico voliti na volitvah v Evropski parlament.

Vsak državljan EU ima pravico, da se v državi EU, kjer prebiva, udeleži volitev oziroma kandidira DeutschEnglishfrançais na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kot državljani tiste države.

Peticije in pritožbe

Evropskemu parlamentu lahko predložite peticijo English, ki zadeva bodisi zasebno pobudo ali pritožbo bodisi javni interes. Edini pogoj je, da vprašanje sodi na področje pristojnosti EU in državljana neposredno zadeva.

Nad nepravilnim ravnanjem institucije ali organa EU se lahko državljani pritožijo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Državljani se lahko na institucije in svetovalna telesa EU obrnejo tudi neposredno, pri čemer imajo pravico do odgovora v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU English.

Konzularna zaščita

Evropski bankovci in potni list v denarnici © iStockphoto

Državljani EU lahko z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico tri mesece prebivajo v drugi državi članici.

Če državljani EU potrebujejo pomoč v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za konzularno zaščito na veleposlaništvu ali konzulatu katere koli države EU v tej državi, kjer jim bodo lahko pomagali v primeru smrti, nesreče in bolezni, aretacije oziroma priprtja, hudega kriminalnega dejanja in pri vrnitvi v domovino.

Državljanska pobuda

Evropska državljanska pobuda omogoča državljanom, da Evropsko komisijo pozovejo, naj sprejme nov pravni akt. Pobudo mora podpisati vsaj milijon prebivalcev iz vsaj četrtine držav EU.

Aktivna udeležba v političnem življenju EU

EU z različnimi pobudami državljane in organizacije spodbuja, naj dejavno sodelujejo pri razvoju in delovanju Evropske unije. 

  • Program Evropa za državljane Deutsch (de) English (en) français (fr) financira pobude za razprave in mreženje na temo zgodovine, identitete in ciljev EU ter zbiranje mnenj o prihodnji usmeritvi EU.
  • Program Temeljne pravice in državljanstvo English (en) je namenjen ozaveščanju o pravicah državljanov EU.
  • Evropsko leto državljanov (2013) – v letu 2014 se nekatere dejavnosti nadaljujejo, tokrat s posebnim poudarkom na evropskih volitvah (22.–25. maja).
  • Komisija redno organizira javna posvetovanja o pobudah, ki jih pripravlja. Tako lahko vsi evropski prebivalci sodelujejo pri oblikovanju politik.
  • V dialogih z državljani , ki potekajo v mestih po vsej EU, državljani izražajo svoje mnenje in razpravljajo z udeleženci.
  • Sodelovanje s civilno družbo English: Evropska komisija v t.i. strukturiranih dialogih na različnih področjih redno sodeluje s civilno družbo.

Na vrh

Sodno varstvo, državljanstvo, temeljne pravice

Objavljeno oktobra 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska državljanska pobudaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?