Navigačný riadok

Občianstvo EÚ


Všetci štátni príslušníci členských štátov EÚ sú automaticky občanmi Únie. Občianstvo EÚ dopĺňa občianstvo konkrétnej krajiny a svojim nositeľom ponúka niekoľko ďalších dôležitých práv.

Občianstvo EÚ – vaše práva

Európske bankovky a cestovný pas v peňaženke © iStockphoto

S platným cestovným pasom alebo preukazom totožnosti môžu občania EÚ stráviť v inom členskom štáte až tri mesiace.

Vaše práva občana EÚ sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 20) a v Charte základných práv (kapitola V). Viac informácií o vašich právach nájdete na stránkach Vaša Európa a Europe Direct.

Presťahovanie sa a trvalý pobyt v EÚ

Ako občan EÚ máte právo žiť a pohybovať sa v rámci Únie DeutschEnglishfrançais bez toho, aby ste boli diskriminovaný na základe svojej štátnej príslušnosti. Svoje bydlisko môžete mať v ľubovoľnej krajine EÚ, ak splníte isté podmienky. Pri vstupe do inej krajiny EÚ vás napríklad môžu vyzvať, aby ste preukázali svoju totožnosť, alebo ak chcete ostať v inej krajine Únie dlhšie ako tri mesiace, musíte splniť určité podmienky v závislosti od toho, či pracujete, študujete atď.

Účasť na politickom živote EÚ

Ruka vkladajúca hlasovací lístok do urny, v pozadí vlajka EÚ © iStockphoto

Všetci občania EÚ majú právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

Každý občan EÚ má právo voliť a byť volený DeutschEnglishfrançais do Európskeho parlamentu alebo do orgánov miestnej samosprávy v členskom štáte EÚ, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu.

Sťažnosti

Petičné právo Deutsch (de) English (en) français (fr) umožňuje všetkým občanom EÚ obrátiť sa so svojimi otázkami alebo sťažnosťami na Európsky parlament. Parlament môžete napríklad požiadať o stanovisko k osobnej situácii alebo problému, či k otázke verejného záujmu. Predmetom vašej žiadosti musí byť záležitosť, ktorá spadá do rozsahu činností Únie a ktorá sa vás musí priamo dotýkať.

So sťažnosťami týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ sa môžete obrátiť na európskeho ombudsmana.

Každý občan Únie sa môže priamo obrátiť na ktorúkoľvek inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru v niektorom z 24 úradných jazykov Únie a má právo na odpoveď v tom istom jazyku.

Konzulárna ochrana

Ak sa nachádzate v krajine mimo EÚ a potrebujete pomoc, máte ako občan Únie právo na poskytnutie konzulárnej ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ v danej krajine. Pomoc sa poskytuje v situáciách, ako je napríklad smrť, nehoda alebo ochorenie, zatknutie či zadržanie, násilný trestný čin a repatriácia.

Iniciatíva občanov

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu. Petíciu musí podpísať minimálne 1 milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov Únie.

Aktívna účasť na občianskom živote EÚ

EÚ okrem iného podporuje všetkých občanov a organizácie, aby sa aktívne zapájali do jej rozvoja. Z programu Európa občanom Deutsch (de) English (en) français (fr) sa financujú iniciatívy v oblastiach, ako sú účasť občanov a demokracia na úrovni EÚ, medzikultúrny dialóg, zamestnanosť, sociálna súdržnosť a udržateľný rozvoj a vplyv politík EÚ na spoločnosť. Cieľom programu Základné práva a občianstvo English (en) je propagovať práva občanov EÚ.

Európsky rok občanov v roku 2013 umožňuje informovať občanov o ich právach EÚ a dáva im príležitosť zapojiť sa do dialógu o občianstve EÚ.

Komisia na účel podpory občianstva Únie vydáva Správu o občianstve EÚ .

Na začiatok

Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska iniciatíva občanovEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?