Navigačný riadok

Občianstvo EÚ


Ako uplatniť vaše práva občana EÚ v praxi

Všetci štátni príslušníci členských štátov EÚ sú automaticky občanmi Únie. Ako občan EÚ máte niektoré ďalšie dôležité práva a povinnosti.

Občianstvo EÚ – vaše práva

Vaše práva občana EÚ sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 20) a v Charte základných práv danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (kapitola V).

Potrebujete pomoc pri uplatňovaní vašich práv?

Na zvýšenie povedomia o občianstve EÚ medzi verejnosťou a vnútroštátnymi orgánmi Komisia pravidelne uverejňuje správu o občianstve EÚ DeutschEnglishfrançais.

Presťahovanie sa a trvalý pobyt v EÚ

Ako občan EÚ máte právo žiť a pohybovať sa v rámci Únie DeutschEnglishfrançais bez toho, aby ste boli diskriminovaný na základe svojej štátnej príslušnosti.

Usadiť sa môžete v ktorejkoľvek krajine EÚ, ak splníte určité podmienky v závislosti od toho, či pracujete, študujete atď.

Účasť na politickom živote EÚ

Ruka vkladajúca hlasovací lístok do urny, v pozadí vlajka EÚ © iStockphoto

Všetci občania EÚ majú právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

Každý občan EÚ má právo voliť a byť volený DeutschEnglishfrançais do Európskeho parlamentu alebo do orgánov miestnej samosprávy v členskom štáte EÚ, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu.

Petície a sťažnosti

Petíciu Európskemu parlamentu môžete podať English vo veci, ktorá sa týka vašej osobnej situácie alebo problému, alebo vo veci verejného záujmu. Predmetom vašej žiadosti musí byť záležitosť, ktorá spadá do rozsahu činností Únie a ktorá sa vás priamo týka.

So sťažnosťami týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ sa môžete obrátiť na európskeho ombudsmana.

Každý občan Únie sa môže priamo obrátiť na ktorúkoľvek inštitúciu a poradný orgán v niektorom z 24 úradných jazykov English Únie a má právo na odpoveď v tom istom jazyku.

Konzulárna ochrana

Európske bankovky a cestovný pas v peňaženke © iStockphoto

S platným cestovným pasom alebo preukazom totožnosti môžu občania EÚ stráviť v inom členskom štáte až tri mesiace.

Ak ste v tretej krajine, v ktorej sa nenachádza veľvyslanectvo alebo konzulát vašej krajiny, a potrebujete pomoc, máte ako občan Únie právo na poskytnutie konzulárnej ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ. Pomoc sa poskytuje v situáciách, ako je napríklad smrť, nehoda alebo ochorenie, zatknutie či zadržanie, násilný trestný čin a repatriácia.

Iniciatíva občanov

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu. Petíciu musí podpísať minimálne 1 milión ľudí z aspoň jednej štvrtiny členských štátov Únie.

Aktívna účasť na občianskom živote EÚ

Existujú rôzne iniciatívy, ktoré podporujú občanov a organizácie, aby sa aktívne zapájali do rozvoja EÚ: 

  • v rámci programu Európa pre občanov Deutsch (de) English (en) français (fr) sa financujú iniciatívy na podporu diskusie a vytvárania sietí o histórii Únie, identite a cieľoch a na získavanie názorov o budúcom smerovaní EÚ,
  • cieľom programu základné práva a občianstvo English (en) je propagovať práva občanov EÚ,
  • iniciatívy v rámci Európskeho roka občanov (2013) naďalej pokračujú aj v roku 2014, pričom sa väčší dôraz kladie na voľby do Európskeho parlamentu (22. – 25. mája),
  • Komisia pravidelne publikuje verejné konzultácie o svojich plánovaných iniciatívach, v ktorých môže každý Európan vyjadriť svoj názor,
  • v mestách v celej EÚ sa konali dialógy s občanmi , kde mala Komisia možnosť vypočuť si ich názory a diskutovať s občanmi,
  • kontakty s občianskou spoločnosťou English predstavujú formu pravidelnej interakcie Komisie s občianskou spoločnosťou v rôznych oblastiach činnosti (tzv. štruktúrované dialógy).

Na začiatok

Spravodlivosť, občianstvo, základné práva

Uverejnené v októbri 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska iniciatíva občanovEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?