Obywatelstwo UE


Twoje prawa – jak z nich korzystać?

Wszyscy obywatele państw członkowskich UE automatycznie są też obywatelami UE. Jako obywatel UE masz pewne ważne dodatkowe prawa i obowiązki.

Prawa wynikające z obywatelstwa UE

Prawa te zostały określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 20) oraz w Karcie praw podstawowych UE danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (rozdział V).

Potrzebna Ci pomoc w dochodzeniu swoich praw?

Aby pogłębić wiedzę na temat obywatelstwa UE wśród władz publicznych i krajowych Komisja publikuje okresowo sprawozdanie na temat obywatelstwa UE DeutschEnglishfrançais.

Zmiana miejsca pobytu w UE

Obywatele UE mają prawo do przemieszczania się po UE i zamieszkania za granicą DeutschEnglishfrançais – są przy tym chronieni przed dyskryminacją ze względu na narodowość.

Każdy może osiedlić się w dowolnym kraju UE, jeżeli spełnia określone warunki – w zależności od tego, czy pracuje, studiuje, czy znajduje się i innej sytuacji.

Udział w życiu politycznym UE

Hand placing an envelope in a ballot box with the EU flag in the background © iStockphoto

Wszyscy obywatele UE mają prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Każdy obywatel UE ma prawo głosować i kandydować DeutschEnglishfrançais zarówno w wyborach do władz lokalnych, jak i do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele kraju UE, w którym mieszka.

Petycje i skargi

Może zwrócić się z petycją do Parlamentu Europejskiego English o zajęcie się konkretną sprawą w interesie własnym lub w interesie publicznym. Przedmiot sprawy musi być objęty zakresem działalności UE i dotyczyć bezpośrednio osoby składającej petycję.

Skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE można wnosić do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obywatele UE mogą również bezpośrednio kontaktować się z instytucjami i organami doradczymi UE i mają prawo do otrzymania odpowiedzi w jednym z 24 języków urzędowych UE English.

Ochrona konsularna

European banknotes and a passport in a wallet © iStockphoto

Ważny paszport lub dowód tożsamości uprawnia obywateli UE do pobytu w innym kraju UE przez okres do trzech miesięcy.

Kiedy obywatel UE przebywający poza terytorium UE potrzebuje pomocy, ma on prawo do skorzystania z ochrony konsularnej ambasady lub konsulatu każdego kraju UE. Pomoc udzielana jest w takich sytuacjach, jak: zgon, wypadek, choroba, aresztowanie, przestępstwo z użyciem przemocy i repatriacja.

Inicjatywa obywatelska

Istnieje też możliwość grupowego zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przygotowanie projektu aktu prawnego – w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Petycję musi poprzeć na piśmie co najmniej milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE.

Aktywne uczestnictwo w życiu obywatelskim UE

Różne inicjatywy zachęcają obywateli i organizacje do odgrywania aktywnej roli w UE: 

  • „Europa dla Obywateli” Deutsch (de) English (en) français (fr) to program, z którego finansuje się inicjatywy zachęcające do debaty na temat historii UE, jej tożsamości i celów oraz nawiązywania w związku z tym kontaktów, a także służące gromadzeniu opinii na temat kierunków przyszłego rozwoju UE.
  • „Prawa podstawowe i obywatelstwo” English (en) to program, który propaguje prawa obywateli UE.
  • Europejski Rok Obywateli (2013) – w 2014 r. niektóre działania będą kontynuowane, teraz z poświęceniem większej uwagi wyborom do Parlamentu Europejskiego (22-25 maja).
  • Komisja regularnie ogłasza konsultacje społeczne w sprawie planowanych przez siebie inicjatyw, na temat których każdy obywatel UE może się wypowiedzieć.
  • Debaty z obywatelami – odbywają się w miastach w całej UE. Dają możliwość wysłuchania obywateli i służą wymianie poglądów.
  • Kontakty ze społeczeństwem obywatelskim English – regularnie prowadzone przez Komisję „usystematyzowane dialogi” ze społeczeństwem obywatelskim w różnych sferach działalności.

Początek strony

Sprawiedliwość, obywatelstwo, prawa podstawowe

Opublikowano w październiku 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Europejska inicjatywa obywatelskaEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?