EU-burgerschap


Uw rechten en hoe ze te gebruiken

Bent u onderdaan van een EU-land? Dan bent u automatisch ook EU-burger. Daardoor heeft u een aantal belangrijke extra rechten en plichten.

Uw rechten als EU-burger

Uw rechten staan vermeld in het EU-Verdrag (artikel 20) en het Handvest van de grondrechten (hoofdstuk V).

Worden uw rechten niet gerespecteerd en heeft u hulp nodig?

De Commissie geeft voorlichting over het Europees burgerschap, o.a. door regelmatig een Verslag over het EU-burgerschap DeutschEnglishfrançais te publiceren.

Reizen en wonen in de EU

Als EU-burger hebt u het recht om binnen de EU te reizen en te verhuizen DeutschEnglishfrançais, zonder dat u wordt gediscrimineerd op grond van uw nationaliteit.

U mag in elk EU-land gaan wonen mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag of u werkt, studeert, etc.

Uw stemrecht in de EU

Een hand steekt een envelop in een stembus met een EU-vlag op de achtergrond © iStockphoto

Alle EU-burgers hebben het recht om te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement of bij lokale verkiezingen mag u als EU-burger stemmen en zich kandidaat stellen DeutschEnglishfrançais in het EU-land waar u verblijft, en dit onder dezelfde voorwaarden als de burgers van dat land.

Petities en klachten

U kunt een petitie indienen bij het Europees Parlement English over een persoonlijk verzoek of een kwestie van openbaar belang. Het onderwerp moet vallen binnen de bevoegdheid van de EU, en het moet rechtstreeks betrekking hebben op u.

Klachten over wangedrag door een EU-instelling kunt u indienen bij de Ombudsman.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een EU-instelling, en u hebt recht op een antwoord in het Nederlands (of in een van de andere 24 officiële EU-talen English).

Consulaire bescherming

Europese bankbiljetten en een paspoort in een portefeuille © iStockphoto

Met een geldig paspoort of identiteitskaart kunnen EU-burgers 3 maanden in een ander EU-land gaan wonen.

Als u buiten de EU hulp nodig heeft, kunt u als EU-burger aanspraak maken op consulaire bescherming van de ambassade of het consulaat van om het even welk EU-land. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij een overlijden, ongeval, ziekte, arrestatie, gevangenschap, geweldmisdrijf en repatriëring.

Burgerinitiatief

Via een Europees burgerinitiatief kunt u de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen. U moet daarvoor minstens 1 miljoen handtekeningen verzamelen in minstens een kwart van de EU-landen.

Actieve deelname aan het openbaar leven in de EU

Er lopen allerlei initiatieven om burgers en verenigingen aan te moedigen een actieve rol in de EU te spelen. 

  • Het programma Europa voor de burgers Deutsch (de) English (en) français (fr) financiert debat- en netwerkinitiatieven over de geschiedenis, identiteit en doelstellingen van de EU, die nagaan welke kant de EU volgens haar burgers op moet gaan in de toekomst.
  • Het programma Grondrechten en burgerschap English (en) zet zich in voor de rechten van EU-burgers.
  • Sommige initiatieven in het kader van het Europees Jaar van de burger (2013) lopen door in 2014, maar nu met meer nadruk op de Europese verkiezingen (22-25 mei).
  • De Commissie houdt regelmatig openbare raadplegingen over aankomende initiatieven, zodat alle Europeanen hun mening kunnen geven.
  • Tijdens de burgerdialogen die in de hele EU georganiseerd worden, gaan EU-politici in gesprek met burgers.
  • De Commissie houdt contact met het maatschappelijk middenveld English via gestructureerde dialogen over allerlei onderwerpen.

Naar boven

Justitie, burgerschap, grondrechten

Gepubliceerd in oktober 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

  • Europees burgerinitiatiefEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?