Mogħdija tan-navigazzjoni

Iċ-ċittadinanza tal-UE


Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea huma awtomatikament ċittadini tal-UE. Iċ-ċittadinanza tal-UE tikkomplementa ċ-ċittadinanza nazzjonali u tagħtik xi drittijiet addizzjonali importanti.

Drittijietek bħala ċittadin tal-UE

Karti tal-flus Ewropej u passaport f'kartiera © iStockphoto

B'karta tal-identità jew passaport validu, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jgħixu f'pajjiż ieħor tal-UE għal 3 xhur.

Drittijietek bħala ċittadin tal-UE jinsabu fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 20) u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Kapitolu V). Tista' ssib aktar informazzjoni dwar drittijietek fl-Ewropa Tiegħek u f'Europe Direct.

Ċaqliq u għajxien fl-UE

Bħala ċittadin tal-UE, int għandek id-dritt li tgħix u tiċċaqlaq fl-UE DeutschEnglishfrançais mingħajr ma tkun diskriminat minħabba n-nazzjonalità tiegħek. Tista' tissetilja fi kwalunkwe pajjiż jekk int tissodisfa ċerti kundizzjonijiet. Ngħidu aħna, meta tidħol f'pajjiż ieħor tal-UE tista' tintalab turi identifikazzjoni u, biex tgħix f'pajjiż ieħor għal aktar minn tliet xhur għandek tilħaq ċerti kundizzjonijiet skont jekk intix qed taħdem, tistudja, eċċ.

Parteċipazzjoni fil-ħajja politika tal-UE

Id tpoġġi envelowp f'kaxxa tal-voti bil-bandiera tal-UE fl-isfond © iStockphoto

Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom id-dritt jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt jivvota u joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet DeutschEnglishfrançais għall-Parlament Ewropew jew fl-elezzjonijiet muniċiapli fi kwalunkwe pajjiż tal-UE fejn ikun qed jgħix, bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Ilmenti

Id-dritt għall-petizzjoni Deutsch (de) English (en) français (fr) jippermettilek, bħala ċittadin tal-UE, li tqajjem il-preokkupazzjonijiet jew l-ilmenti tiegħek mal-Parlament Ewropew. Tista' titlob il-Parlament biex jindirizza bżonn jew ilment personali, jew ta' interess pubbliku. Is-suġġett għandu jikkonċerna attività tal-UE u għandu jikkonċernak direttament.

Għall-ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina minn istituzzjoni jew entità tal-UE, tista' tilmenta għand l-Ombudsman Ewropew.

Tista' tikkuntattja wkoll direttament l-istituzzjonijiet tal-UE u l-entitajiet konsultattivi, u int intotlat tingħata tweġiba fi kwalunkwe waħda minn 24 lingwa uffiċjali tal-UE.

Protezzjoni konsulari

Meta tinsab f'pajjiż li mhux fl-UE u jkollok bżonn l-għajnuna, bħala ċittadin tal-UE int għandek dritt għall-protezzjoni konsulari minn ambaxxata jew konsulat ta' kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE. Tingħata l-għajnuna f'sitwazzjonijiet bħal mewt, aċċident jew marda, arrest jew detenzjoni, reat vjolenti u ripatrijazzjoni.

Inizjattiva taċ-ċittadini

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermettilek tistaqsi l-Kummissjoni Ewropea tipprepara proposta għal att legali. Il-petizzjoni għandha tiġi ffirmata minn tal-anqas miljun ċittadin f'tal-anqas kwart tal-pajjiżi tal-UE.

Parteċipazzjoni attiva fil-ħajja ċivika tal-UE

Minbarra d-drittijiet ta' hawn fuq, l-UE tħeġġeġ liċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha biex ikollhom rwol attiv fl-iżvilupp tal-UE. Il-programm l-Ewropa għaċ-Ċittadini Deutsch (de) English (en) français (fr) jiffinanzja inizjattivi f'oqsma bħall-parteċipazzjoni u d-demokrazija fl-UE, id-djalogu bejn il-kulturi, l-impjieg, il-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp sostenibbli u l-impatt tal-politiki tal-UE fuq is-soċjetà. Il-programm għad-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza English (en) jippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.

Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini fl-2013 tipprovdi opportunitajiet biex iċ-ċittadini jiġu informati dwar drittijiethom fl-UE u jipparteċipaw fihom fi djalogu dwar iċ-ċittadinanza tal-UE

Biex tiġi promossa ċ-ċittadinanza tal-UE, il-Kummissjoni tippubblika Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE .

Fuq

FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Inizjattiva Ewropea għaċ-ĊittadiniEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?