Mogħdija tan-navigazzjoni

Iċ-ċittadinanza tal-UE


Drittijietek – u kif tużahom

Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiż tal-UE huma awtomatikament ċittadini tal-UE. Li tkun ċittadin tal-UE jagħtik drittijiet u responsabbiltajiet addizzjonali importanti .

Drittijietek bħala ċittadin tal-UE

Dawn jinsabu miktubin fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 20) u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (Kapitolu V).

Teħtieġ l-għajnuna biex teżerċita drittijietek?

Biex tqajjem għarfien dwar iċ-ċittadinanza tal-UE kemm fost il-pubbliku kif ukoll fost l-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni minn żmien għal żmien tippubblika Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE DeutschEnglishfrançais.

Ċaqliq u għajxien fl-UE

Bħala ċittadin tal-UE, int għandek id-dritt li tgħix u tiċċaqlaq fl-UE DeutschEnglishfrançais mingħajr ma tkun diskriminat minħabba n-nazzjonalità tiegħek.

Tista' tmur tgħix fi kwalunkwe pajjiż tal-UE jekk tissodisfa ċerti kundizzjonijiet, dan jiddependi dwar jekk intix taħdem, tistudja, eċċ.

Parteċipazzjoni fil-ħajja politika tal-UE

Id tpoġġi envelowp f'kaxxa tal-voti bil-bandiera tal-UE fl-isfond © iStockphoto

Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom id-dritt jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt jivvota u joħroġ bħala kandidat DeutschEnglishfrançais fl-elezzjonijiet kemm muniċipali kif ukoll Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-UE fejn ikun qed jgħix, bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Petizzjonijiet u lmenti

Tista' tagħmel petizzjoni lill-Parlament Ewropew English biex jindirizza bżonn jew ilment personali, jew kwistjoni ta' interess pubbliku. Is-suġġett għandu jikkonċerna attività tal-UE u għandu jikkonċernak direttament.

Għall-ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina minn istituzzjoni jew entità tal-UE, tista' tilmenta għand l-Ombudsman Ewropew.

Tista' tikkuntattja wkoll direttament l-istituzzjonijiet u l-entitajiet konsultattivi tal-UE, u int intotlat tingħata tweġiba fi kwalunkwe waħda minn 24 lingwa uffiċjali tal-UE English.

Protezzjoni konsulari

Karti tal-flus Ewropej u passaport f'kartiera © iStockphoto

B'karta tal-identità jew passaport validu, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jgħixu f'pajjiż ieħor tal-UE għal 3 xhur.

Meta tinsab f'pajjiż li mhux fl-UE u jkollok bżonn l-għajnuna, bħala ċittadin tal-UE għandek dritt għall-protezzjoni konsulari minn ambaxxata jew konsulat ta' kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE. Tingħata l-għajnuna f'sitwazzjonijiet bħal mewt, aċċident jew marda, arrest jew detenzjoni, reat vjolenti u ripatrijazzjoni.

Inizjattiva taċ-ċittadini

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tippermettilek tistaqsi l-Kummissjoni Ewropea sabiex tipprepara proposta għal att legali. Il-petizzjoni għandha tiġi ffirmata minn tal-anqas miljun persuna f'tal-anqas kwart tal-pajjiżi tal-UE.

Parteċipazzjoni attiva fil-ħajja ċivika tal-UE

Diversi inizjattivi jħeġġu liċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet biex ikollhom rwol attiv fl-UE: 

  • Il-programm L-Ewropa għaċ-Ċittadini Deutsch (de) English (en) français (fr) – jiffinanzja l-inizjattivi biex jitħeġġu d-dibattitu u n-netwerking dwar l-istorja, l-identità u l-għanijiet tal-blokk, u biex jinġabru kontribuzzjonijiet dwar id-direzzjoni ġejjiena tal-UE.
  • Id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza English (en) – il-programm li jippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE.
  • Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013) – fl-2014, xi attivitajiet se jkomplu, din id-darba b'aktar enfasi fuq l-elezzjonijiet Ewropej (22-25 ta' Mejju).
  • Il-Kummissjoni tniedi b'mod regolari konsultazzjonijiet pubbliċi dwar inizjattivi li tkun qed tippjana, li fihom kull Ewropew jista' jgħid tiegħu.
  • Id-Djalogi taċ-Ċittadini – li saru fl-ibliet mal-UE kollha, biex nisimgħu liċ-ċittadini u naqsmu magħhom.
  • Il-kuntatti mas-soċjetà ċivili English – l-interazzjoni regolari tal-Kummissjoni ("djalogi strutturati") mas-soċjetà ċivili f'diversi oqsma ta' attività.

Fuq

Ġustizzja, ċittadinanza u drittijiet fundamentāli

Ippubblikati f'Ottubru 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Inizjattiva Ewropea għaċ-ĊittadiniEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?