ES pilsonība


Jūsu tiesības un to izmantošana

Visi ES dalībvalstu pilsoņi automātiski ir arī ES pilsoņi. ES pilsonība jums piešķir dažas būtiskas papildu tiesības un pienākumus.

ES pilsoņu tiesības

Tās ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā un Pamattiesību hartas danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska V nodaļā.

Jums vajadzīga palīdzība, lai īstenotu šīs tiesības?

Komisija regulāri publicē ziņojumu par ES pilsonību DeutschEnglishfrançais, lai labāk informētu valsts un publiskās iestādes par ES pilsonības jautājumiem.

Pārcelšanās uz dzīvi citā ES valstī

Jums kā ES pilsonim ir tiesības pārcelties uz dzīvi citā ES valstī DeutschEnglishfrançais, netiekot diskriminētam jūsu valstspiederības dēļ.

Jūs varat apmesties jebkurā ES dalībvalstī, ja atbilstat noteiktiem nosacījumiem, kas ir atkarīgi no tā, vai esat darba ņēmējs, students u. tml.

Dalība ES politiskajā dzīvē

Roka ievieto aploksni vēlēšanu urnā, fonā redzams ES karogs © iStockphoto

Visiem ES pilsoņiem ir tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru DeutschEnglishfrançais Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas ES valstī, ievērojot tādus pašus noteikumus kā šīs valsts pilsoņiem.

Lūgumraksti un sūdzības

Jūs varat iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu English par problēmu, kas attiecas uz jums personīgi vai uz sabiedrību kopumā. Lūgumrakstam jābūt par jautājumu, kas ietilpst ES darbības jomā un skar jūs personiski.

Sūdzības par kādas ES iestādes vai struktūras nepareizu rīcību adresējiet Eiropas Ombudam.

Jūs varat tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, un jums ir tiesības saņemt atbildi jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām English.

Konsulārā aizsardzība

Eiro naudaszīmes un pase naudas makā © iStockphoto

ES pilsoņi var dzīvot citā ES dalībvalstī līdz 3 mēnešiem gadā, ja viņiem ir derīga pase vai identifikācijas karte.

Ja nokļūstat nepatikšanās, atrazdamies ārpus ES robežām, jums ir tiesības uz konsulāro aizsardzību, ko varat lūgt jebkuras ES valsts vēstniecībā vai konsulātā. Palīdzība var tikt sniegta tādās situācijās kā nāve, nelaimes gadījums, slimība, apcietināšana, aizturēšana, vardarbīgs noziegums, kā arī repatriācija.

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iespēja pieprasīt Eiropas Komisijai, lai tā izstrādā tiesību akta priekšlikumu. Šī prasība ir jāparaksta vismaz 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES valstu.

Piedalīšanās ES pilsoniskajā dzīvē

Ir dažādas iniciatīvas, kas iedzīvotājus un organizācijas mudina aktīvi piedalīties ES norisēs. 

  • No programmas “Eiropa pilsoņiem Deutsch (de) English (en) français (fr) ” finansē iniciatīvas, kuras rosina sadarboties un diskutēt par ES vēsturi, identitāti un mērķiem, kā arī noskaidrot iedzīvotāju viedokli par turpmākās ES attīstības virzienu.
  • Pamattiesību un pilsonības programma English (en) informē sabiedrību par ES pilsoņu tiesībām.
  • 2013. gadā tika atzīmēts Eiropas Pilsoņu gads. Daži tā pasākumi turpinās arī 2014. gadā, vairāk gan pievēršoties 22.–25. maijā notiekošajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
  • Komisija regulāri rīko sabiedriskas apspriešanas par tās plānotajām iniciatīvām. Tajās ikviens Eiropas iedzīvotājs var paust savu viedokli.
  • Dažādās Eiropas pilsētās notiek Pilsoņu dialoga pasākumi, kuros var uzzināt iedzīvotāju viedokli un diskutēt.
  • Kontakti ar pilsonisko sabiedrību English — regulāra domu apmaiņa, kas dažādās jomās norit starp Komisiju un pilsonisko sabiedrību (strukturēts dialogs).

Uz augšu

Tiesiskums, pilsonība un pamattiesības

Publicēts 2013. gada oktobrī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas pilsoņu iniciatīvaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?