Naršymo kelias

ES pilietybė


Visi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai automatiškai yra ir ES piliečiai. ES pilietybė papildo valstybės narės pilietybę ir suteikia jums tam tikrų svarbių papildomų teisių.

ES pilietybės suteikiamos teisės

Eurų banknotai ir pasas piniginėje © iStockphoto

Turėdami galiojantį pasą arba tapatybės kortelę ES piliečiai kitoje ES šalyje gali gyventi iki 3 mėnesių.

ES piliečių teisės išdėstytos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (20 str.) ir Pagrindinių teisių chartijoje (V skyrius). Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti svetainėse „Jūsų Europa“ ir „Europe Direct“.

Judėjimas ir gyvenimas ES

Kaip ES pilietis turite teisę gyventi ir keliauti Europos Sąjungoje DeutschEnglishfrançais ir nebūti diskriminuojamas dėl savo pilietybės. Jeigu atitinkate tam tikras sąlygas, galite įsikurti bet kurioje ES šalyje. Pavyzdžiui, prieš įvažiuojant į kitą ES šalį jūsų gali būti paprašyta parodyti asmens dokumentus, o jei norėsite joje likti ilgiau nei tris mėnesius, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie priklausys nuo to, ar dirbate, studijuojate ir pan.

Dalyvavimas politiniame ES gyvenime

Į balsavimo urną ES vėliavos fone metamas vokas © iStockphoto

Visi ES piliečiai turi teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Visi ES piliečiai turi teisę balsuoti ir iškelti savo kandidatūrą DeutschEnglishfrançais Europos Parlamento arba vietos savivaldos rinkimuose toje ES šalyje, kurioje gyvena, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Skundai

Teisė teikti peticijas Deutsch (de) English (en) français (fr) – tai jūsų, kaip ES piliečio, teisė kreiptis į Europos Parlamentą, kad išreikštumėte susirūpinimą kuriuo nors klausimu arba pateiktumėte skundą. Į Parlamentą galima kreiptis asmeniniu klausimu ar dėl asmeninės skriaudos arba bendros svarbos klausimu. Klausimas turi priklausyti ES veiklos sričiai ir būti tiesiogiai svarbus peticijos teikėjui.

Skundus dėl ES institucijų ar įstaigų netinkamo administravimo galite teikti Europos ombudsmenui.

Galite kreiptis ir tiesiai į ES institucijas bei patariamuosius organus ir gauti atsakymą bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Konsulinė apsauga

Jei ES nepriklausančioje šalyje viešinčiam ES piliečiui prireikia pagalbos, jis turi teisę prašyti bet kurios ES šalies ambasados arba konsulato konsulinės apsaugos. Pagalbos galima tikėtis mirties, nelaimingo atsitikimo arba ligos, suėmimo arba įkalinimo, smurtinio nusikaltimo ir repatriacijos atvejais.

Piliečių iniciatyva

Europos piliečių iniciatyva suteikia galimybę prašyti Europos Komisijos parengti teisės akto pasiūlymą. Peticiją turi pasirašyti bent 1 milijonas piliečių iš ne mažiau kaip ketvirtadalio ES šalių.

Aktyvus dalyvavimas pilietiniame ES gyvenime

Be minėtų teisių, ES skatina visus piliečius ir organizacijas aktyviai dalyvauti vystant ES. Pagal programą „Europa piliečiams“ Deutsch (de) English (en) français (fr) finansuojamos dalyvavimo ir demokratijos ES lygmeniu, kultūrų dialogo, užimtumo, socialinės sanglaudos, darnaus vystymosi, informavimo apie ES politikos poveikį visuomenei ir kitų sričių iniciatyvos. Pagal Pagrindinių teisių ir pilietybės programą English (en) skatinama geriau užtikrinti ES piliečių teises ir apie jas informuoti.

2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais – tai proga informuoti piliečius apie jų teises ES ir įtraukti juos į dialogą apie ES pilietybę.

Siekdama skleisti informaciją apie ES pilietybę Europos Komisija skelbia ES pilietybės ataskaitą .

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

  • Europos piliečių iniciatyvaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?