Uniós polgárság


Az Ön jogai és érvényesítésük

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is. Az uniós polgárság fontos többletjogokkal és kötelezettségekkel jár.

Az uniós polgárok jogai

Ezeket a jogokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska V. fejezete rögzíti.

Tudni szeretné, hogyan érvényesítheti jogait?

Az uniós polgársággal kapcsolatos tudnivalóknak a lakosság és a nemzeti hatóságok körében való terjesztése érdekében a Bizottság rendszeresen közzéteszi az uniós polgárságról szóló jelentését DeutschEnglishfrançais.

Letelepedés az Európai Unió tagállamaiban

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába szabadon beutazzon és ott tartózkodjon DeutschEnglishfrançais anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné.

Joga van bármely uniós tagországban letelepedni is, amennyiben megfelel bizonyos kritériumoknak – attól függően, hogy dolgozik, tanulmányokat folytat-e stb.

Részvétel az EU politikai életében

Hand placing an envelope in a ballot box with the EU flag in the background © iStockphoto

Az EU-tagországok állampolgárai részt vehetnek az európai parlamenti választásokon.

Minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy lakóhelyén (függetlenül attól, melyik uniós országban él) szavazzon és jelöltként induljon DeutschEnglishfrançais a helyhatósági és az európai parlamenti választásokon az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett.

Petíciós jog és panasztétel

Önnek joga van petícióval az Európai Parlamenthez fordulni English, akár közérdekű, akár magánérdekű kérdésekben. Petíció az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó, a benyújtót közvetlenül érintő tárgyban nyújtható be.

Az uniós intézményekkel vagy szervekkel kapcsolatos hivatali visszásságok tárgyában az európai ombudsmannál tehet panaszt.

Közvetlenül az uniós intézményekhez és tanácsadó szervekhez is fordulhat. Ilyen esetekben joga van ahhoz, hogy a választ a 24 hivatalos uniós nyelv English közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

Konzuli védelem

European banknotes and a passport in a wallet © iStockphoto

Érvényes útlevél, illetve személyigazolvány birtokában az EU tagországainak állampolgárai jogosultak 3 hónapig másik uniós tagállamban tartózkodni.

Ha egy Unión kívüli országban segítségre szorul, uniós polgárként Ön jogosult arra, hogy bármely másik tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa konzuli védelmet nyújtson Önnek. Az európai polgárok külföldön például baleset vagy betegség esetén, illetve elhalálozással, letartóztatással, elzárással, erőszakos bűncselekménnyel vagy hazatelepítéssel kapcsolatos ügyekben számíthatnak segítségre.

Polgári kezdeményezés

Az európai polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére kérje fel. A polgári kezdeményezést legalább 1 millió – az európai országok legalább egynegyedéből származó – személynek kell aláírnia.

Aktív részvétel az uniós közügyekben

Az EU minden polgárt és szervezetet arra ösztönöz, hogy vállaljon tevékeny szerepet az Unió fejlesztésében: 

  • Az Európa a polgárokért Deutsch (de) English (en) français (fr) program olyan kezdeményezéseket részesít anyagi támogatásban, amelyek az Unió történetéhez, identitásához és céljaihoz, valamint jövőjének alakításához kapcsolódó eszmecserét és kapcsolatépítést szolgálják.
  • Az Alapvető jogok és polgárság English (en) program az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok előmozdítását célozza.
  • A polgárok európai éve (2013) kezdeményezés egyes programjai és tevékenységei 2014-ben is folytatódnak, ezúttal elsősorban az európai választásokra (május 22–25.) összpontosítva.
  • A Bizottság rendszeresen indít nyilvános konzultációkat az általa tervbe vett kezdeményezésekről, ahol minden európai polgár elmondhatja a véleményét.
  • Az EU különböző városaiban megrendezett civil párbeszédek során a Bizottság munkatársai személyes eszmecserét folytatnak a polgárokkal, és meghallgatják véleményüket, javaslataikat.
  • A civil társadalommal való kapcsolattartás English keretében a Bizottság rendszeresen konzultál a civil szervezetekkel a különböző tevékenységi területeken (ez az ún. „strukturált párbeszéd”).

Az oldal tetejére

Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság

Közzétéve 2013 októberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai polgári kezdeményezésEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?