Uniós polgárság


Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is, akiket ebből fakadóan fontos, az állampolgári jogokat kiegészítő jogok illetnek meg.

Az uniós polgárok jogai

Tárca, benne útlevél és euróbankjegyek © iStockphoto

Érvényes útlevél, illetve személyigazolvány birtokában az EU tagországainak állampolgárai jogosultak arra, hogy 3 hónapig másik uniós tagállamban tartózkodjanak.

Az uniós polgárokat megillető jogokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (20. cikk) és az Európai Unió Alapjogi Chartája (V. fejezet) rögzíti. Ha bővebb információkat szeretne megtudni a jogaival kapcsolatban, látogasson el az Európa Önökért vagy a Europe Direct honlapra.

Letelepedés az Európai Unió valamely tagállamában

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy beutazzon az EU bármely országába, és ott élhessen DeutschEnglishfrançais anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné. Bizonyos feltételekkel Ön az EU bármely országában letelepedhet. Egy másik uniós országba érkezve például előfordulhat, hogy Önnek igazolnia kell a személyazonosságát. Ahhoz, hogy egy másik uniós országban 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodhasson – attól függően, hogy dolgozik vagy tanulmányokat folytat-e – bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie.

Részvétel az EU politikai életében

Szavazatot urnába dobó kéz, háttérben az uniós zászló © iStockphoto

Az EU-tagországok állampolgárai részt vehetnek az európai parlamenti választásokon.

Minden uniós polgárnak joga van arra, hogy szavazzon és jelöltként induljon DeutschEnglishfrançais az európai parlamenti választásokon vagy a lakóhelye szerinti helyhatósági választásokon (függetlenül attól, hogy melyik uniós országban él), és erre ugyanolyan feltételek mellett van lehetősége, mint az adott ország állampolgárainak.

Panasztétel

Az uniós polgároknak a petíciós jog Deutsch (de) English (en) français (fr) révén lehetőségük van arra, hogy az őket foglalkoztató kérdésekkel vagy panaszokkal az Európai Parlamenthez forduljanak. A petíció vonatkozhat közérdekű vagy magánérdekű kérdésekre, és az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó, valamint a nevezett személyeket közvetlenül érintő tárgyban nyújtható be.

Az uniós intézményekkel vagy szervekkel kapcsolatos hivatali visszásságok tárgyában az európai ombudsmannál tehet panaszt.

Ön közvetlenül az uniós intézményekhez és tanácsadó szervekhez is fordulhat. Ilyen esetekben joga van ahhoz, hogy a választ a 24 hivatalos uniós nyelv közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

Konzuli védelem

Amikor egy Unión kívüli országban segítségre van szüksége, akkor uniós polgárként Ön jogosult arra, hogy bármely másik tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa támogatást és konzuli védelmet nyújtson Önnek. A bajba jutott európai polgárok külföldön például elhalálozás, baleset vagy betegség, letartóztatás, elzárás, erőszakos bűncselekmények, illetve hazatelepítés esetén kaphatnak segítséget.

Polgári kezdeményezés

Az európai polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére kérje fel. A polgári kezdeményezést legalább 1 millió – az európai országok legalább egynegyedéből származó – személynek kell aláírnia.

Aktív részvétel az uniós közügyekben

A fent említett jogok odaítélésén kívül az EU minden polgárt és szervezetet arra ösztönöz, hogy vállaljon tevékeny szerepet az Unió fejlesztésében. Az Európa a polgárokért Deutsch (de) English (en) français (fr) program az alábbi területeken indított kezdeményezéseket részesíti anyagi támogatásban: részvétel és a demokrácia ösztönzése az EU szintjén, kultúrák közötti párbeszéd, foglalkoztatás, társadalmi kohézió, fenntartható fejlődés és az uniós szakpolitikai intézkedések társadalmi hatásai. Az Alapvető jogok és polgárság program English (en) az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok ismertetését célozza.

A polgárok európai éve (2013) lehetőségeket biztosít arra, hogy a polgárok minél több mindent megtudjanak uniós jogaikról és párbeszédet folytathassanak az uniós polgárságról.

Az uniós polgárság előmozdítása érdekében a Bizottság átfogó jelentést tett közzé ebben a témában.

Az oldal tetejére

Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai polgári kezdeményezésEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?