You are here:

Građanstvo EU-a

Vaša prava i kako ih ostvariti

Svi građani države članice EU-a automatski su i građani EU-a. Građanstvo EU-a pruža vam važna dodatna prava i obveze.

Prava građana EU-a

Ta su prava navedena u Ugovoru o funkcioniranju Europske Unijepdf(2 MB) Odaberi prijevod prethodne poveznice  (članak 20.) i Povelji o temeljnim pravima U PDF formatu Odaberi prijevod prethodne poveznice   dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (poglavlje V.).

Trebate li pomoć pri ostvarivanju prava?

Kako bi se ojačala svijest o građanstvu EU-a u javnosti i nacionalnim tijelima, Komisija redovito objavljuje Izvješće o građanstvu EU-apdf(2 MB) Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Kretati se i živjeti u EU-u

Kao građanin EU-a imate pravo živjeti i kretati se unutar EU-a, a da ne budete diskriminirani zbog svojeg državljanstva.

Možete se nastaniti u bilo kojoj državi EU-a ako ispunjavate određene uvjete, ovisno o tome radite li, studirate itd.

Sudjelovanje u političkom životu EU-a

Svaki građanin EU-a ima pravo glasovanja i kandidiranja na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament u državi članici EU-a u kojoj živi pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje.

Predstavke i pritužbe

Europskom parlamentu možete uputiti predstavku za rješavanje pitanja osobne prirode i pritužbi ili pitanja od javnog interesa. Predmet mora biti u nadležnosti EU-a (tj. ne smije biti nešto o čemu se odlučuje na lokalnoj ili nacionalnoj razini) i mora izravno utjecati na vas.

Europskom ombudsmanu možete uputiti pritužbu na propuste institucija ili tijela EU-a.

Možete se i izravno obratiti institucijama ili savjetodavnim tijelima EU-a pri čemu imate pravo na odgovor na jednom od 24 službena jezika EU-a.

Konzularna zaštita

Nalazite li se u zemlji koja nije članica EU-a i zatreba vam pomoć, kao građanin EU-a imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge države članice EU-a ako vaša zemlja nema veleposlanstvo ili konzulat u zemlji koja nije članica EU-a.

Pomoć možete zatražiti u okolnostima kao što su na primjer smrt, nesreća ili bolest, uhićenje ili pritvor, ako ste žrtva kaznenog djela s obilježjem nasilja te u slučaju repatrijacije.

Kako sudjelovati u donošenju politika EU-a?

Građanska inicijativa: određivanje smjera djelovanja

Europskom građanskom inicijativom omogućuje se da od Europske komisije zatražite izradu prijedloga zakona. Inicijativu mora potpisati najmanje milijun ljudi iz najmanje jedne četvrtine država članica EU-a (trenutačno najmanje 7 država članica).

Aktivno sudjelovanje u demokratskom životu EU-a

Raznim inicijativama potiče se građane i organizacije na aktivnu ulogu u EU-u:

  • Cilj programa Europa za građane 2014. – 2020. jest da građani bolje razumiju EU, njegovu povijest i raznolikost, da se ojača svijest o pravima koja daje građanstvo EU-a te da se poveća sudjelovanje u demokraciji na razini EU-a.
  • Program Prava, jednakost i građanstvo 2014. – 2020. podržava projekte za promicanje jednakosti i temeljnih prava, jačanje svijesti o pravima koja daje građanstvo EU-a i poticanje građana na aktivniju ulogu u demokraciji na razini EU-a.
  • Komisija redovito pokreće javna savjetovanja o planiranim inicijativama koje svakom Europljaninu omogućuju da iskaže svoje mišljenje.
  • Dijalozi s građanima održavaju se u gradovima diljem EU-a kako bi se čulo mišljenje građana i raspravljalo o pitanjima koja su im važna.
  • Civilni dijalog odnosi se na rasprave između Komisije i organizacija civilnog društva o različitim temama.