Građanstvo EU-a


Svi državljani države članice Europske unije automatski su i građani EU-a. Građanstvom EU-a dopunjuje se nacionalno državljanstvo te se njime ostvaruju važna dodatna prava.

Prava građana EU-a

Europske novčanice i putovnica u novčaniku © iStockphoto

Uz važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu građani EU-a mogu boraviti u nekoj drugoj državi članici EU-a do 3 mjeseca.

Prava koja imate kao građanin EU-a navedena su u Ugovoru o funkcioniranju Europske Unije (članak 20.) i u Povelji o temeljnim pravima (poglavlje V.). Više informacija o svojim pravima možete naći na Vaša Europa i Europe Direct.

Kretati se i živjeti u EU-u

Kao građanin EU-a imate pravo živjeti i kretati se unutar EU-a DeutschEnglishfrançais, a da ne budete diskriminirani zbog svoje nacionalnosti. Možete stvoriti dom u bilo kojoj državi članici EU-a ako ispunjavate određene uvjete. Na primjer, pri ulasku u drugu zemlju EU-a možda ćete morati pokazati osobni dokument, a da biste u drugoj zemlji EU-a mogli boraviti dulje od tri mjeseca, morate ispunjavati određene uvjete ovisno o tome radite li, studirate itd.

Sudjelovanje u političkom životu EU-a

Ruka koja stavlja omotnicu u glasačku kutiju sa zastavom EU-a u pozadini © iStockphoto

Svi građani EU-a imaju pravo glasa na izborima za Europski parlament.

Svaki građanin EU-a ima pravo glasa i kandidiranja DeutschEnglishfrançais na izborima za Europski parlament te na lokalnim izborima u bilo kojoj državi članici EU-a u kojoj živi pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje.

Pritužbe

Pravom na podnošenje predstavki Deutsch (de) English (en) français (fr) omogućuje se da kao građanin EU-a izrazite zabrinutost ili uložite pritužbu Europskom parlamentu. Može biti riječ o problemu ili pritužbi osobne prirode ili pitanju od javnog interesa. Predmet mora biti u okviru djelovanja EU-a i mora se odnositi neposredno na vas.

Pritužbe koje se odnose na propuste institucija ili tijela EU-a možete uputiti Europskom ombudsmanu.

Možete se i izravno obratiti institucijama ili savjetodavnim tijelima EU-a pri čemu imate pravo dobiti odgovor na jednom od 24 službena jezika EU-a .

Konzularna zaštita

Nalazite li se izvan EU-a i zatreba vam pomoć, kao građanin EU-a imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje države članice EU-a. Pomoć vam se može pružiti u okolnostima poput smrti, nesreće ili bolesti, uhićenja ili pritvora, kaznenog djela s obilježjem nasilja i repatrijacije.

Građanska inicijativa

Europskom građanskom inicijativom omogućuje vam se da od Europske komisije zatražite pripremu zakonodavnog prijedloga. Peticiju mora potpisati najmanje milijun građana iz najmanje jedne četvrtine zemalja EU-a.

Aktivno sudjelovanje u građanskom životu EU-a

Osim navedenih prava, EU potiče sve građane i organizacije na aktivnu ulogu u razvoju EU-a. Programom Europa za građane Deutsch (de) English (en) français (fr) financiraju se inicijative u područjima kao što su sudjelovanje i demokracija na razini EU-a, međukulturni dijalog, zapošljavanje, socijalna kohezija i održivi razvoj te društveni učinak politika EU-a. Programom Temeljna prava i građanstvo English (en) promiču se prava građana EU-a.

Europska godina građana 2013. prilika je za informiranje građana o svojim pravima u EU-u i uključivanje u dijalog o građanstvu EU-a.

Kako bi promicala građanstvo EU-a, Komisija objavljuje Izvješće o građanstvu EU-a .

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

  • Europska građanska inicijativaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?