EU:n kansalaisuus


EU:n kansalaisen oikeudet

Jokainen EU:n jäsenmaan kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus antaa haltijalleen joitakin tärkeitä lisäoikeuksia ja -velvollisuuksia.

EU:n kansalaisen oikeudet

EU:n kansalaisen oikeudet on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (20 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (V luku).

Tarvitsetko apua oikeuksiesi käyttämisessä?

Euroopan komissio julkaisee säännöllisin väliajoin katsauksen EU:n kansalaisuuteen DeutschEnglishfrançais. Tavoitteena on lisätä niin kansallisten viranomaisten kuin suuren yleisönkin tietoa EU:n kansalaisuuteen liittyvistä asioista.

Liikkuminen ja oleskelu EU:ssa

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella EU:n alueella DeutschEnglishfrançais ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.

Voit muuttaa asumaan mihin tahansa toiseen EU-maahan, jos tietyt edellytykset täyttyvät – riippuen siitä, onko kysymys työskentelystä, opiskelusta jne.

Poliittinen osallistuminen

Käsi pudottamassa vaalikuorta uurnaan, taustalla EU-lippu © iStockphoto

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle DeutschEnglishfrançais sekä Euroopan parlamentin vaaleissa että kuntavaaleissa siinä EU:n jäsenmaassa, jossa he asuvat, samoin edellytyksin kuin jäsenmaan omilla kansalaisilla.

Vetoomukset ja kantelut

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille English. Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua. Aiheen on myös kuuluttava Euroopan unionin toimialaan ja koskettava välittömästi vetoomuksen esittäjää.

Euroopan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun hallinnollisista epäkohdista EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa.

EU:n kansalaiset voivat myös ottaa suoraan yhteyttä EU:n toimielimiin ja muihin elimiin. Heillä on oikeus saada vastaus millä tahansa EU:n virallisella kielellä English.

Konsuliapu

Euroseteleitä ja passi lompakossa © iStockphoto

EU:n kansalainen tarvitsee vain passin tai henkilötodistuksen voidakseen oleskella toisessa EU-maassa enintään kolme kuukautta.

Jos EU:n kansalainen tarvitsee apua EU:n ulkopuolisessa maassa, hänellä on oikeus saada konsuliviranomaisten suojelua minkä tahansa EU:n jäsenmaan diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta. Konsuliapu käsittää EU:n kansalaisten kuolemantapaukset, onnettomuus- ja sairaustapaukset, pidätys- ja vangitsemistapaukset sekä väkivaltarikosten uhreille annettavan avun ja vaikeuksiin joutuneiden kotiinkuljettamisen.

Kansalaisaloite

EU:n kansalaiset voivat eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia. Kansalaisaloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenmaita.

Kansalaistoiminta

EU kannustaa kansalaisia ja organisaatioita osallistumaan aktiivisesti EU:n kehittämiseen. 

  • Kansalaisten Eurooppa Deutsch (de) English (en) français (fr) -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään kansalaisten verkostoitumista ja keskustelua EU:n historiaan, identiteettiin ja tavoitteisiin liittyvistä aiheista ja kootaan heidän näkemyksiään siitä, mihin suuntaan EU:ta olisi tulevaisuudessa kehitettävä.
  • Perusoikeuksia ja kansalaisuutta English (en) koskevan erityisohjelman avulla edistetään EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia.
  • Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 kampanjaa jatketaan osin myös vuonna 2014. Erityisesti keskitytään Euroopan parlamentin vaaleihin (22.–25.5.).
  • Komissio järjestää säännöllisesti julkisia kuulemisia suunnitteilla olevista aloitteista. Kaikilla eurooppalaisilla on näin mahdollisuus osallistua EU-politiikan tekoon.
  • Eri EU-maissa järjestetään kansalaisille suunnattuja keskustelutilaisuuksia , joissa kansalaiset voivat tuoda näkemyksiään esiin.
  • Komissio pitää säännöllisesti yhteyttä kansalaisyhteiskunnan English edustajiin eri aloilla nk. jäsennellyn vuoropuhelun avulla.

Sivun alkuun

Oikeusasiat, kansalaisuus ja perusoikeudet

Julkaistu lokakuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Eurooppalainen kansalaisaloiteEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.