EU:n kansalaisuus


Jokainen EU:n jäsenmaan kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus täydentää jäsenmaan kansalaisuutta ja antaa haltijalleen joitakin tärkeitä lisäoikeuksia.

EU:n kansalaisen oikeudet

Euroseteleitä ja passi lompakossa © iStockphoto

EU-kansalainen tarvitsee vain passin tai henkilötodistuksen voidakseen oleskella toisessa EU-maassa enintään kolme kuukautta.

EU:n kansalaisen oikeudet on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (20 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (V luku). Lisätietoa oikeuksista on Sinun Eurooppasi- ja Europe Direct -sivustoilla.

Liikkuminen ja oleskelu EU:ssa

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella EU:n alueella DeutschEnglishfrançais ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Voit muuttaa asumaan mihin tahansa toiseen EU-maahan, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Saapuessasi toiseen EU-maahan sinua voidaan esimerkiksi pyytää todistamaan henkilöllisyytesi. Yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten on myös täytettävä joitakin edellytyksiä riippuen siitä, onko kysymys työskentelystä, opiskelusta jne.

Poliittinen osallistuminen

Käsi pudottamassa vaalikuorta uurnaan, taustalla EU-lippu © iStockphoto

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle DeutschEnglishfrançais Euroopan parlamentin vaaleissa ja kuntavaaleissa siinä EU:n jäsenmaassa, jossa he asuvat, samoin edellytyksin kuin jäsenmaan omilla kansalaisilla.

Kantelut

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus esittää vetoomus Deutsch (de) English (en) français (fr) Euroopan parlamentille. Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua. Aiheen on myös kuuluttava Euroopan unionin toimialaan ja koskettava välittömästi vetoomuksen esittäjää.

Euroopan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun hallinnollisista epäkohdista EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa.

EU:n kansalaiset voivat myös ottaa suoraan yhteyttä EU:n toimielimiin ja muihin elimiin. Heillä on oikeus saada vastaus millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Konsuliapu

Jos EU:n kansalainen tarvitsee apua EU:n ulkopuolisessa maassa, hänellä on oikeus saada konsuliviranomaisten suojelua minkä tahansa EU:n jäsenmaan diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta. Konsuliapu käsittää EU:n kansalaisten kuolemantapaukset, onnettomuus- ja sairaustapaukset, pidätys- ja vangitsemistapaukset sekä väkivaltarikosten uhreille annettavan avun ja vaikeuksiin joutuneiden kotiinkuljettamisen.

Kansalaisaloite

EU:n kansalaiset voivat eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia. Kansalaisaloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenmaita.

Kansalaistoiminta

EU kannustaa kansalaisia ja organisaatioita paitsi hyödyntämään oikeuksiaan myös osallistumaan aktiivisesti EU:n kehittämiseen. Kansalaisten Eurooppa Deutsch (de) English (en) français (fr) -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden aiheena on kansalaisten osallistuminen ja demokratia EU:n tasolla, kulttuurienvälinen vuoropuhelu, työllisyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kestävä kehitys ja EU:n politiikkojen yhteiskunnalliset vaikutukset. Perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman English (en) avulla edistetään EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 kampanjassa tehdään tunnetuksi EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja kutsutaan kansalaiset mukaan keskusteluun.

Euroopan komissio tarkastelee EU:n kansalaisuutta koskevia kysymyksiä julkaisussaan Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen .

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Eurooppalainen kansalaisaloiteEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.