Navigatsioonitee

ELi kodakondsus


Teie õigused ja nende kasutamine

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud on automaatselt ka ELi kodanikud. ELi kodakondsus annab Teile mõned olulised lisaõigused ja -kohustused.

Euroopa kodakondsusest tulenevad õigused

Need õigused on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 20) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (V peatükk).

Vajate abi seoses oma õigustega?

Selleks et suurendada teadlikkust ELi kodakondsusest nii üldsuse kui ka riiklike ametiasutuste hulgas, avaldab komisjon perioodiliselt aruandeid ELi kodakondsuse kohta DeutschEnglishfrançais.

Teise ELi liikmesriiki elama asumine

ELi kodanikuna on Teil õigus ELis elada ja seal vabalt ringi liikuda DeutschEnglishfrançais, ilma et Teid kodakondsuse põhjal diskrimineeritaks.

Võite elama asuda mis tahes ELi liikmesriiki, kui vastate teatavatele tingimustele, mis sõltuvad sellest, kas Te töötate, õpite jne.

Osalemine ELi poliitilises elus

Käsi ümbrikut hääletuskasti asetamas. Taamal ELi lipp. © iStockphoto

Kõigil ELi kodanikel on õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida DeutschEnglishfrançais nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel selles ELi liikmesriigis, kus ta elab, samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega.

Petitsioonid ja kaebused

Te võite Euroopa Parlamendilt paluda lahendust English kas isiklikule vajadusele või kaebusele või avaliku huviga seotud küsimusele. Teema peab kuuluma ELi tegevusvaldkondade hulka ning olema Teiega otseselt seotud.

ELi institutsioonide või asutuste väärkäitumist käsitlevad kaebused saate esitada Euroopa Ombudsmanile.

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate asutustega ning Teil on õigus saada vastus mis tahes keeles ELi 24 ametliku keele English hulgast.

Konsulaarkaitse

Euroopa pangatähed ja pass rahakotis © iStockphoto

Kehtiva passi või isikutunnistusega saavad ELi kodanikud elada mõnes teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud.

Kui viibite väljaspool ELi ja vajate abi, on Teil ELi kodanikuna õigus konsulaarkaitsele mis tahes ELi liikmesriigi saatkonna või konsulaadi poolt. Võite saada abi sellistes olukordades nagu surmajuhtum, õnnetus või haigus, arest või kinnipidamine, vägivallaga seotud kuritegu või repatrieerimine.

Kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus võimaldab Teil taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti ettepaneku koostamist. Sellele petitsioonile peab alla kirjutama vähemalt 1 miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest.

Osalemine ELi ühiskondlikus elus

Mitmed erinevad algatused julgustavad kodanikke ja organisatsioone osalema aktiivselt ELiga seonduvas. 

  • Programmi „Kodanike Euroopa” Deutsch (de) English (en) français (fr) raames rahastatakse algatusi, mille eesmärk on julgustada arutelusid ning suhtlust liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärkide teemal ning koguda arvamusi ELi võimalike tulevikusuundade kohta.
  • Programmi „Põhiõigused ja kodakondsus” English (en) raames edendatakse ELi kodanike õigusi.
  • Euroopa kodanike aasta (2013) – mõni tegevus jätkub ka 2014. aastal, kuid nüüd on tähelepanu all Euroopa Parlamendi valimised (22.–25. mai).
  • Komisjon korraldab korrapäraselt kavandatavaid algatusi käsitlevaid avalikke konsultatsioone, milles iga eurooplane saab kaasa rääkida.
  • Kõikjal ELi linnades korraldatakse dialooge kodanikega , et neid ära kuulata ning nendega mõtteid vahetada.
  • Kontaktid kodanikuühiskonna tasandil English – komisjoni korrapärane suhtlus („struktureeritud dialoogid”) kodanikuühiskonnaga erinevates tegevusvaldkondades.

Üles

Õigusküsimused, kodakondsus ja põhiõigused

Avaldatud oktoobris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa kodanikualgatusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?