Ευρωπαϊκή ιθαγένεια


Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκείτε

Όλοι οι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτομάτως και πολίτες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια σάς δίνει σημαντικά επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας ως πολίτη της ΕΕ αναφέρονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 20) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Κεφάλαιο V).

Χρειάζεστε βοήθεια για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

Για την καλύτερη ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των εθνικών αρχών σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η Επιτροπή εκδίδει τακτικά την έκθεση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης DeutschEnglishfrançais.

Κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα να ζείτε και να κυκλοφορείτε στο εσωτερικό της Ένωσης DeutschEnglishfrançais χωρίς να υφίστασθε διακρίσεις λόγω υπηκοότητας.

Μπορείτε να εγκατασταθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για επαγγελματικούς λόγους, για σπουδές κ.λπ., εφόσον πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Συμμετοχή στην πολιτική ζωή της ΕΕ

Ένα χέρι ρίχνει φάκελο σε κάλπη με φόντο τη σημαία της ΕΕ © iStockphoto

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι DeutschEnglishfrançais στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στις δημοτικές εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν ζει, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Αναφορές και καταγγελίες

Μπορείτε να ζητήσετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο English να επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει, βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και να σας θίγει άμεσα.

Για παράπονα που αφορούν παραπτώματα οργάνων ή φορέων της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης English.

Προξενική προστασία

Χαρτονομίσματα ευρώ και διαβατήριο σε πορτοφόλι © iStockphoto

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζήσουν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ έως και 3 μήνες, εφόσον διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα.

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σε περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, πράξης βίας και επαναπατρισμού.

Πρωτοβουλία πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ.

Ενεργός συμμετοχή στη δημόσια ζωή της ΕΕ

Διάφορες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τους πολίτες και τις οργανώσεις να παίζουν ενεργό ρόλο στην ΕΕ: 

  • Το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" Deutsch (de) English (en) français (fr) χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη δικτύωση για θέματα όπως η ιστορία, η ταυτότητα και οι στόχοι της Ένωσης, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν απόψεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της ΕΕ.
  • Το πρόγραμμα "Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια" English (en) προωθεί τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.
  • Ορισμένες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών (2013) θα συνεχιστούν και το 2014, δίνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη έμφαση στις Ευρωεκλογές (22-25 Μαΐου).
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει τακτικά δημόσιες διαβουλεύσεις για πρωτοβουλίες που προγραμματίζει να αναλάβει, έτσι ώστε κάθε Ευρωπαίος να μπορεί να εκφράσει την άποψή του.
  • Οι Διάλογοι με τους Πολίτες που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όλης της ΕΕ είχαν ως στόχο να ακουστεί η φωνή των πολιτών και να γίνει ανταλλαγή απόψεων.
  • Οι επαφές με την κοινωνία των πολιτών English που αναπτύσσει τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με τη μορφή "δομημένων διαλόγων") σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.

Αρχή σελίδας

Δικαιοσύνη, ιθαγένεια και θεμελιώδη δικαιώματα

Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΠολιτώνEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;