Ιθαγένεια της ΕΕ


Όλοι οι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτομάτως και πολίτες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συμπληρώνει την εθνική υπηκοότητα και σας παρέχει σημαντικά επιπλέον δικαιώματα.

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τα δικαιώματά σας

Ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα και διαβατήριο σε πορτοφόλι © iStockphoto

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ζήσουν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ μέχρι 3 μήνες, εφόσον διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα.

Τα δικαιώματά σας ως πολίτη της ΕΕ αναφέρονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 20) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Κεφάλαιο V). Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στους ιστοτόπους Η Ευρώπη σου και Europe Direct.

Κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα να ζείτε και να κυκλοφορείτε στο εσωτερικό της Ένωσης DeutschEnglishfrançais χωρίς να υφίστασθε διακρίσεις λόγω υπηκοότητας. Μπορείτε να εγκατασταθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εφόσον πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, για να εισέλθετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να επιδείξετε την ταυτότητά σας, ή για να διαμείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ πάνω από τρεις μήνες, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις ανάλογα με το αν εργάζεστε, αν σπουδάζετε κ.λπ.

Συμμετοχή στην πολιτική ζωή

Ένα χέρι ρίχνει φάκελο σε κάλπη με φόντο τη σημαία της ΕΕ © iStockphoto

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις λεγόμενες ευρωεκλογές.

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι DeutschEnglishfrançais στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στις δημοτικές εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν ζει, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Καταγγελίες

Το δικαίωμα αναφοράς Deutsch (de) English (en) français (fr) δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να εκφράσουν την ανησυχία τους για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλουν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει, βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και να σας θίγει άμεσα.

Για παράπονα που αφορούν παραπτώματα οργάνων ή φορέων της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Προξενική προστασία

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σε περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, πράξης βίας και επαναπατρισμού.

Πρωτοβουλία πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ.

Ενεργός συμμετοχή στη δημόσια ζωή

Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα, η ΕΕ ενθαρρύνει όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις να παίζουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΕ. Το πρόγραμμα "Η Ευρώπη για τους πολίτες" Deutsch (de) English (en) français (fr) χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η ενεργός συμμετοχή και η δημοκρατία σε επίπεδο ΕΕ, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο αντίκτυπος των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ στην κοινωνία. Tο πρόγραμμα "Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια" English (en) προωθεί τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 προσφέρει ευκαιρίες ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματα που τους παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, καθώς και ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρύτερο δημόσιο διάλογο για το θέμα αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια , με σκοπό να προωθήσει τα δικαιώματα που αυτή δίνει στους πολίτες.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΠολιτώνEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;