EU-borgerskab


Dine rettigheder – og hvordan du bruger dem

Alle statsborgere i et EU-land er automatisk borgere i EU. Som EU-borger har du nogle vigtige ekstra rettigheder og pligter.

Dine rettigheder som EU-borger

Dine rettigheder er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 20) og i chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V).

Mangler du hjælp til at udøve dine rettigheder?

For at informere såvel borgere som nationale myndigheder bedre om EU-borgerskabet udgiver Kommissionen jævnligt en rapport om unionsborgerskab DeutschEnglishfrançais.

At bo og flytte i EU

Som EU-borger har du ret til at bo og flytte inden for EU DeutschEnglishfrançais uden at blive udsat for forskelsbehandling på grund af din nationalitet.

Du må slå dig ned i et hvilket som helst EU-land, hvis du opfylder visse betingelser, afhængigt af om du arbejder, studerer eller lign.

Deltagelse i det politiske liv i EU

Hånd kommer en konvolut i en stemmeboks med EU's flag som baggrund © iStockphoto

Alle EU-borgere har ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget.

Alle EU-borgere har ret til at stemme og stille op DeutschEnglishfrançais til både kommunalvalg og EU-valg, uanset hvilket EU-land de bor i og på samme betingelser som landets egne statsborgere.

Andragender og klager

Du kan bede Parlamentet Englishbeskæftige sig med enten et personligt behov eller en klage eller et spørgsmål i offentlighedens interesse. Spørgsmålet skal falde ind under EU's ansvarsområder, og det skal vedrøre dig direkte.

Hvis du har klager over en af EU's institutioner eller organer, kan du henvende dig til Den Europæiske Ombudsmand.

Du kan også kontakte EU's institutioner og rådgivende organer direkte, og du har ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog English.

Konsulær beskyttelse

Eurosedler og pas i en pung © iStockphoto

Med et gyldigt pas eller id-kort kan EU-borgere bo i et andet EU-land i op til 3 måneder.

Hvis du befinder dig i et land uden for EU og har brug for hjælp, har du som EU-borger ret til konsulær beskyttelse fra ethvert EU-lands ambassade eller konsulat. Du kan f.eks. få hjælp, hvis der sker dødsfald, du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, bliver anholdt eller bliver offer for en voldelig forbrydelse eller bliver udvist.

Borgerinitiativet

Det europæiske borgerinitiativ giver dig mulighed for at bede EU-Kommissionen udarbejde lovforslag. Initiativet skal være underskrevet af mindst 1 million mennesker fra mindst en fjerdedel af EU's lande.

Deltagelse i samfundslivet i EU

En række initiativer skal tilskynde borgere og organisationer til at spille en aktiv rolle i EU. 

  • Programmet Europa for borgerne Deutsch (de) English (en) français (fr) – finansierer initiativer, der skal fremme debat og netværksarbejde om EU's historie, identitet og mål og give input til EU's kurs fremover.
  • Programmet grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab English (en) – fremmer EU-borgernes rettigheder.
  • Borgernes Europaår (2013) – fortsætter nogle af aktiviteterne i 2014, denne gang med større fokus på EU-valget (22.-25. maj).
  • Kommissionen holder regelmæssigt offentlige høringer om planlagte initiativer, som alle EU-borgere kan deltage i.
  • Borgerdialoger – finder sted i byer over hele EU og giver mulighed for at lytte til og debattere med borgere.
  • Kontakt til civilsamfundet English – Kommissionen fører en såkaldt struktureret dialog med civilsamfundet på en række områder.

Til toppen

Retfærdighed, borgerskab og grundlæggende rettigheder

Offentliggjort i oktober 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Det europæiske borgerinitiativEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?