EU-borgerskab


Alle statsborgere i et EU-land er automatisk borgere i EU. EU-borgerskabet er et tillæg til det nationale statsborgerskab og giver dig nogle vigtige ekstra rettigheder.

Dine rettigheder som EU-borger

Eurosedler og pas i en pung © iStockphoto

Med et gyldigt pas eller id-kort kan EU-borgere bo i et andet EU-land i op til 3 måneder.

Dine rettigheder som EU-borger er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 20) og i chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V). Du kan læse mere om dine rettigheder på webstederne Dit Europa og Europe Direct.

At bo og flytte i EU

Som EU-borger har du ret til at bo og flytte inden for EU DeutschEnglishfrançais uden at blive udsat for forskelsbehandling på grund af din nationalitet. Du må slå dig ned i et hvilket som helst EU-land, hvis du opfylder visse betingelser. Når du rejser ind i et andet EU-land, kan du f.eks. blive bedt om at vise legitimation, og hvis du vil opholde dig i et andet EU-land i over tre måneder, skal du opfylde bestemte betingelser, afhængigt af om du arbejder, studerer eller lign.

Deltagelse i det politiske liv i EU

Hånd kommer en konvolut i en stemmeboks med EU's flag som baggrund © iStockphoto

Alle EU-borgere har ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget.

Alle EU-borgere har ret til at stemme og stille op DeutschEnglishfrançais til valg til EU-Parlamentet eller til kommunalvalg, uanset hvilket EU-land de bor i og på samme betingelser som landets egne statsborgere.

Klager

Retten til at indgive andragender Deutsch (de) English (en) français (fr) giver dig som EU-borger mulighed for at henvende dig til EU-Parlamentet, hvis du har bekymringer eller klager. Du kan bede Parlamentet beskæftige sig med enten et personligt behov eller en klage eller et spørgsmål i offentlighedens interesse. Spørgsmålet skal falde ind under EU's ansvarsområder, og det skal vedrøre dig direkte.

Hvis du har klager over en af EU's institutioner eller organer, kan du henvende dig til Den Europæiske Ombudsmand.

Du kan også kontakte EU's institutioner og rådgivende organer direkte, og du har ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog.

Konsulær beskyttelse

Hvis du befinder dig i et land uden for EU og har brug for hjælp, har du som EU-borger ret til konsulær beskyttelse fra ethvert EU-lands ambassade eller konsulat. Du kan f.eks. få hjælp, hvis der sker dødsfald, du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, bliver anholdt eller bliver offer for en voldelig forbrydelse eller bliver udvist.

Borgerinitiativet

Det europæiske borgerinitiativ giver dig mulighed for at bede EU-Kommissionen udarbejde lovforslag. Initiativet skal være underskrevet af mindst 1 million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's lande.

Deltagelse i samfundslivet i EU

Udover de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, opfordrer EU alle borgere og organisationer til at spille en aktiv rolle i EU's udvikling. Programmet Europa for Borgerne Deutsch (de) English (en) français (fr) finansierer initiativer på områder som deltagelse og demokrati på EU-plan, interkulturel dialog, beskæftigelse, social samhørighed og bæredygtig udvikling samt EU-politikkernes betydning for samfundet. Programmet grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab English (en) arbejder for EU-borgernes rettigheder.

Borgernes Europaår i 2013 giver mulighed for at informere borgerne om deres EU-rettigheder og få dem i dialog om EU-borgerskabet.

For at fremme EU-borgerskab udgiver Kommissionen en rapport om unionsborgerskab .

Til toppen

Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Det europæiske borgerinitiativEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?