Občanství EU


Znáte svá práva a umíte jich využít?

Všichni státní příslušníci členského státu Unie jsou automaticky občany EU. Z občanství EU vyplývají některá důležitá práva i povinnosti.

Vaše práva vyplývající z občanství EU

Vaše práva jakožto občana EU jsou zakotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 20) a v Listině základních práv danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (hlava V).

Potřebujete poradit, jak se dovolat svých práv? Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

Evropská komise pravidelně zveřejňuje Zprávu o občanství EU DeutschEnglishfrançais, která obsahuje podrobnosti a informace, z nichž může čerpat veřejnost i vnitrostátní orgány.

Svobodný pohyb a pobyt na území EU

Jako občan EU máte právo se pohybovat a pobývat kdekoli na území EU DeutschEnglishfrançais a nesmíte být diskriminováni na základě státní příslušnosti.

Pokud splníte určité podmínky (podle toho, zda chcete studovat, pracovat apod.), můžete se v jiné zemi Unie také usadit.

Účast na politickém životě EU

Volič vhazuje svůj hlasovací lístek do volební urny, v pozadí evropská vlajka © iStockphoto

Všichni občané EU mají právo účastnit se voleb do Evropského parlamentu.

Všichni občané EU mají právo volit a kandidovat DeutschEnglishfrançais ve volbách do Evropského parlamentu nebo v místních volbách, ať už žijí v kterékoli zemi EU. Vztahují se na ně přitom téže podmínky jako na státní příslušníky dané země.

Stížnosti

Se stížností, která se týká osobního problému či věci veřejného zájmu, se lze obrátit na Evropský parlament English. Vlastní téma stížnosti musí spadat do oblasti činnosti EU a musí se týkat daného občana přímo.

Se stížnostmi, které se týkají nesprávných úředních postupů orgánu nebo instituce EU, se lze obracet na evropského veřejného ochránce práv.

Občané EU se rovněž mohou na orgány a instituce EU obracet přímo, přičemž mají nárok na odpověď v kterémkoli ze 24 úředních jazyků English Unie.

Konzulární ochrana

Peněženka, ze které vykukují eurobankovky a cestovní pas © iStockphoto

S platným cestovním pasem nebo průkazem totožnosti mohou občané EU pobývat na území jiného členského státu až po dobu 3 měsíců.

Pokud se nacházíte v zemi, která není členem EU, a potřebujete pomoc, můžete se jako občan EU obrátit na velvyslanectví nebo konzulát kteréhokoli jiného členského státu Unie. Máte totiž nárok na konzulární ochranu. Bude vám poskytnuta pomoc v situacích, jako je úmrtí blízké osoby, nehoda nebo nemoc, zatčení nebo zadržení, násilný trestný čin a repatriace.

Občanská iniciativa

Díky Evropské občanské iniciativě mohou občané vyzvat Evropskou komisi, aby připravila návrh právního předpisu. Petici musí podepsat nejméně 1 milion lidí, kteří pocházejí alespoň ze čtvrtiny členských států EU.

Aktivní účast na občanském životě EU

Občané a organizace jsou povzbuzováni k tomu, aby v Unii zastávali aktivní roli: 

  • Evropa pro občany Deutsch (de) English (en) français (fr) – z tohoto programu se financují iniciativy, které podněcují občanskou účast a diskuzi o historii, identitě a cílech Unie a shromažďují názory na budoucí směřování EU.
  • Základní práva a občanství English (en) – tento program propaguje práva občanů EU.
  • Evropský rok občanů (2013) – některé aktivity, které pokračují i v roce 2014, se zaměřují zejména na evropské volby (22.–25. května).
  • Evropská komise pravidelně pořádá veřejné konzultace o plánovaných iniciativách, ke kterým se mohou vyjádřit všichni Evropané.
  • Dialogy s občany – konají se ve městech po celé Unii a mohou se jich zúčastnit všichni.
  • Kontakty s občanskou společností English – pravidelná setkání představitelů Evropské komise se zástupci občanské společnosti, během kterých diskutují o různých aktivitách (tzv. strukturované dialogy).

Začátek stránky

Spravedlnost, občanství, základní práva

Zveřejněno v říjnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská občanská iniciativaEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?