Гражданство на ЕС


Всички граждани на държави-членки на Европейския съюз автоматично получават гражданство на ЕС. Гражданството на ЕС допълва националното гражданство и ви дава някои важни допълнителни права.

Вашите права като гражданин на ЕС

Банкноти евро и паспорт в портфейл © iStockphoto

С валиден паспорт или лична карта гражданите на ЕС могат да живеят в друга страна от Съюза за период до 3 месеца.

Вашите права като гражданин на ЕС са изложени в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 20) и в Хартата за основните права (Глава V). Повече информация за тях можете да намерите на уебсайтовете Вашата Европа и Europe Direct.

Живот и преместване в ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да живеете и да се местите в рамките на Съюза DeutschEnglishfrançais , без да бъдете дискриминирани заради вашата националност. Можете да живеете във всяка страна от ЕС, ако отговаряте на определени условия. Например при влизане в друга страна от ЕС може да поискат от вас да покажете документ за самоличност, а за да живеете в друга държава от Съюза повече от 3 месеца трябва да отговаряте на определени условия в зависимост от това дали работите, учите и пр.

Участие в политическия живот на ЕС

Ръка, пускаща плик в урна на фона на знамето на ЕС © iStockphoto

Всички граждани на ЕС имат право да гласуват на избори за Европейски парламент.

Всеки гражданин на ЕС има право да гласува и да се кандидатира DeutschEnglishfrançais на изборите за Европейски парламент или на общински избори в страната от Съюза, в която живее, при същите условия като нейните граждани.

Жалби

Правото на петиция Deutsch (de) English (en) français (fr) дава възможност на гражданите на ЕС да повдигат въпроси или да подават жалби в Европейския парламент. Можете да поискате от Парламента да обърне внимание на лична потребност или несправедливост, както и на въпрос от обществен интерес. Предметът на жалбата трябва да попада в сферата на дейност на ЕС и да ви засяга пряко.

Жалби, отнасящи се до лошо управление от институция или орган на ЕС, можете да подавате до европейския омбудсман.

Можете също така да се свържете директно с институциите или консултативните органи на ЕС и имате право да получите отговор на всеки от 24-те официални езика в Съюза.

Консулска закрила

Когато се намирате в държава извън ЕС и ви е необходима помощ, като гражданин на Съюза имате право на консулска закрила от посолство или консулство на друга държава от ЕС. Помощ се предоставя в случаи, свързани със смърт, инцидент или болест, арест или задържане, тежко престъпление и репатриране.

Гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива ви позволява да поискате от Европейската комисия да изготви предложение за правен акт. Петицията трябва да бъде подписана от поне 1 млн. граждани от най-малко една четвърт от държавите-членки на ЕС.

Активно участие в обществения живот на ЕС

Освен горепосочените права ЕС насърчава всички граждани и организации да играят активна роля в развитието на Съюза. По програмата „Европа за гражданите Deutsch (de) English (en) français (fr) “ се финансират инициативи в области като участие и демокрация на ниво ЕС, междукултурен диалог, заетост, социално сближаване и устойчиво развитие и ефект на политиките на ЕС върху обществения живот. Чрез програма „Основни права и гражданство English (en) “ се популяризират правата на гражданите на ЕС.

Европейската година на гражданите през 2013 г. дава възможност за информиране на гражданите на ЕС за техните права и за започване на диалог с тях за гражданството на ЕС.

За да популяризира гражданството на ЕС, Комисията публикува Доклад за гражданството на ЕС .

Нагоре

НагореОстанете на линия

Facebook

  • Европейска гражданска инициативаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?