Mogħdija tan-navigazzjoni

Politika Barranija u ta' Sigurtà


Il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE, li żviluppat gradwalment matul bosta snin, tippermetti lill-UE titkellem u taġixxi bħala entità waħda fi kwistjonijiet dinjin. Dan jagħti lit-28 membru tal-UE ħafna aktar saħħa milli kieku kull membru jrid jimbotta l-politiki tiegħu stess.

It-Trattat ta' Lisbona tal-2009 saħħaħ dan il-qasam ta' politika billi ħoloq

Paċi u sigurtà

Il-politika barranijia u ta' sigurtà tal-UE tfittex li

 • tippreserva l-paċi u ssaħħaħ is-sigurtà internazzjonali
 • tippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali
 • tiżviluppa u tikkonsolida
  - id-demokrazija
  - l-istat tad-dritt
  - ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali.

Diplomazija u sħubija

Osservatur elettorali tal-UE f'post tal-votazzjoni fil-Pakistan fl-2013 - © EU

L-osservaturi elettorali tal-UE fl-elezzjonijiet ġenerali tal-Pakistan tal-2013

L-UE għandha rwol ewlieni fi kwistjonijiet varji mill-programm nukleari tal-Iran u l-istabbilizzazzjoni tas-Somalja u l-Qarn tal-Afrika b'mod ġenerali għat-tisħin globali. Il-politika konġunta barranija u ta' sigurtà tagħha, imfassla biex issolvi l-kunflitti u trawwem il-fehim internazzjonali, hija bbażata fuq id-diplomazija; il-kummerċ, l-għajnuna umanitarja, is-sigurtà u d-difiża ħafna drabi għandhom rwol kumplementari.

L-UE, bħala l-akbar donatur fid-dinja ta' finanzjament għall-iżvilupp, tinsab f'post uniku għall-kooperazzjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Biss biss, il-piż demografiku u ekonomiku ta' blokk ta' 28 nazzjon jagħmilha qawwa maġġuri. Hi l-akbar kummerċjant dinji, bit-tieni munita tad-dinja, l-ewro. It-tendenza lejn deċiżjonijiet konġunti ta' politika barranija ssaħħaħ l-influwenza tagħha.

L-UE żżomm sħubijiet mal-pajjiżi l-oħra ewlenin fid-dinja, inklużi l-qawwiet emerġenti. Tfittex li tiżgura li dawn ir-relazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-interess u l-benefiċċji reċiproki, bi drittijiet u dmirijiet għaż-żewġ naħat.

L-UE jkollha samits regolari mal-Istati Uniti, il-Ġappun, il-Kanada, ir-Russja, l-Indja u ċ-Ċina. Ir-relazzjonijiet internazzjonali tagħha jinkludu

 • l-edukazzjoni
 • l-ambjent
 • is-sigurtà u d-difiża
 • il-kriminalità
 • id-drittijiet tal-bniedem

Missjonijiet għaż-żamma tal-paċi

L-UE bagħtet missjonijiet għaż-żamma tal-paċi f'għadd ta' postijiet fid-dinja fejn hemm l-inkwiet. F'Awwissu tal-2008, l-UE nnegozjat waqfien mill-ġlied bejn il-Ġeorġja u r-Russja, bagħtet osservaturi tal-UE biex jimmonitorjaw is-sitwazzjoni (missjoni ta' sorveljanza tal-UE fil-Ġeorġja RUEnglish) u pprovdiet għajnuna umanitarja lill-persuni spustati minħabba l-ġlied.

Fil-Balkani, l-UE tiffinanzja proġetti maħsuba biex jgħinu 7 pajjiżi jibnu soċjetajiet stabbli. Hemm stabbilita forza qawwija tal-pulizija u l-ġustizzja (EULEX Kosovo SREnglish) biex tgħin fl-iżgurar tal-liġi u l-ordni.

Il-mezzi ta' intervent

Uffiċjali minn missjoni ta' EULEX qed jagħti fuljett lil raġel f'karozza - © EU

EULEX tagħti informazzjoni dwar ir-rwol tal-UE fir-rikostruzzjoni fil-Balkani

L-UE ma għandha ebda armata permanenti. Minflok, skont il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni (CSDP) françaisEnglish, hi tiddependi fuq forzi ad hoc mibgħuta mill-pajjiżi tal-UE li jinkludu:

 • operazzjonijiet konġunti ta' diżarm
 • missjonijiet umanitarji u ta' salvataġġ
 • pariri u assistenza fi kwistjonijiet militari
 • prevenzjoni ta' kunflitti u żamma tal-paċi
 • ġestjoni tal-kriżi, p.e. l-istabbiliment tal-paċi u l-istabblizzazzjoni wara l-kunflitt.

Mill-2003 l-UE wettqet xi 30 missjoni ċivili u operazzjonijiet militari fi 3 kontinenti. Kollha kienu reazzjonijiet għall-kriżijiet:

 • l-istabbiliment tal-paċi wara t-tsunami fl-Indoneżja
 • il-protezzjoni tar-refuġjati fil-Mali u r-Repubblika Ċentru-Afrikana
 • il-ġlieda kontra l-piraterija 'l barra mis-Somalja u l-Qarn tal-Afrika françaisEnglish.

Is-sehem tal-UE fis-sigurtà qed jikber.

Minn Jannar 2007, l-UE kienet kapaċi twettaq operazzjonijiet b'reazzjoni rapida b'żewġ gruppi ta' militari konkorrenti b'1,500 suldat il-wieħed. Jekk meħtieġ, tista' tniedi 2 operazzjonijiet kważi fl-istess ħin. Id-deċiżjonijiet ta' skjerament jittieħdu mill-ministri nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE li jiltaqgħu fil-Kunsill tal-UE.

Sħubija lejn il-Lvant

Hekk kif l-UE kibret, il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant u tal-Kawkasu tan-Nofsinhar saru ġirien eqreb. B'mod dejjem aktar, is-sigurtà, l-istabbiltà u l-prosperità tagħhom jaffettwaw tagħna. Kooperazzjoni eqreb bejn l-UE u l-imsieħba Ewropej tal-Lvant - l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bjelorussja, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukraina - hija element ewlieni fir-relazzjonijiet barranin tal-UE.

Rabtiet eqreb: Il-Mediterran u l-Lvant Nofsani

Pulizija trainee Afgana fil-klassi, pulizija qed tkellem lil pulizija ta' EUPOL - © EU

Kors dwar it-tmexxija għall-pulizija nisa fil-Kulleġġ tal-Persunal tal-Pulizija fl-Afganistan

Fid-dawl tar-Rebbiegħa Għarbija fl-2011, l-UE nediet mill-ġdid il-Politika Ewropea tal-Viċinat DeutschEnglishfrançaistagħha biex turi solidarjetà ma dawk li jixtiequ d-demokrazija. Imfassla biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet tal-UE mal-ġirien tagħha fil-Lvant u n-Nofsinhar, il-politika toffri

 • assoċjazzjoni politika
 • integrazzjoni ekonomika
 • żieda fil-mobilità għan-nies.

L-UE tkompli tappoġġja t-tranżizzjoni lejn id-demokrazija fit-Tramuntana tal-Afrika u l-Lvant Nofsani, minkejja l-ħafna instabbiltà politika u l-ekonomiji li qed ibatu.

Task Force bejn l-UE u t-Tuneżija tikkoordina l-appoġġ Ewropew u internazzjonali maħsub biex jgħin lit-Tuneżija fit-tranżizzjoni lejn id-demokrazija u ekonomija aktar b'saħħitha. F'Novembru 2012 ġiet stabbilita Task Force simili bejn l-UE u l-Eġittu.

L-UE tappoġġja l-isforzi internazzjonali għall-paċi fil-Lvant Nofsani b'mod differenti. Dan jiffavorixxi arranġament għall-koeżistenza ta' żewġ stati li permezz tiegħu stat Palestinjan jeżisti maġenb l-Iżrael. L-UE, in-NU, l-Istati Uniti u r-Russja (li flimkien jiffurmaw il-"Kwartett") qed jaħdmu flimkien biex iż-żewġ naħat jilħqu ftehim bejniethom.

Fil-bidu tal-2013 il-programm nukleari tal-Iran kien wieħed mill-aktar sorsi urġenti ta' tensjoni fix-xena internazzjonali. Il-ftehim storiku ta' Novembru mal-komunità internazzjonali kien l-ewwel pass lejn it-tisjib ta' soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Dan kien mertu għar-rwol tal-UE li mexxiet it-taħditiet tal-paċi f'isem il-komunità internazzjonali.

L-Asja u l-Amerika Latina

L-UE qed tkabbar ir-relazzjonijiet mal-gruppi reġjonali fl-Asja u l-Amerika Latina. Mal-imsieħba Asjatiċi li qed jiżviluppaw b'mod rapidu, l-UE ħolqot "sħubijiet aktar b'saħħithom" – bi ftehimiet li jgħaqqdu l-elementi ekonomiċi, politiċi, soċjali u kulturali.

Sħubijiet futuri tal-UE: il-Balkani

Il-Kroazja saret it-28 membru tal-UE f'Lulju 2013, filwaqt li Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro u s-Serbja ġew uffiċjalment aċċettati bħala membri prospettivi. L-Albanija u l-Bosnja-Ħerzegovina applikaw.

L-2013 rat progress importanti fid-djalogu bejn is-Serbja u l-Kosovo. Għalkemm il-Kosovo ddikjara l-indipendenza mis-Serbja fl-2008, l-istatus internazzjonali tiegħu għadu mhux deċiż. Bis-saħħa tal-impenn tal-UE li tmexxi t-taħditiet, f'April 2013 intlaħaq ftehim storiku bejn iż-2 partijiet. Din kienet prova tal-persistenza tal-eks Rappreżentant Għoli Catherine Ashton u l-Prim Ministri tas-Serbja u l-Kosovo, u tal-impenn qawwi tal-UE lejn il-paċi u r-rikonċiljazzjoni fil-Balkani tal-Punent. Wera wkoll li n-nies u l-pajjiżi tal-Ewropa qed ikomplu jfittxu rabtiet eqreb mal-UE.

It-teħid tad-deċiżjonijiet fil-politika barranija tal-UE

L-entità tat-teħid tad-deċiżjonijiet finali fl-Unjoni Ewropea hu l-Kunsill Ewropew li jlaqqa' flimkien il-kapijiet tal-istat u tal-gvern mill-blokk ta' 28 pajjiż membru. Il-Kunsill jiltaqa' 4 darbiet fis-sena biex jiddefinixxi l-prinċipji u l-linji ta' gwida ġenerali ta’ politika.

Ritratt ta' Federica Mogherini fil-Parlament Ewropew

Federica Mogherini, Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / Viċi President tal-Kummissjoni.

Ir-rwol tar-Rappreżentant Għoli huwa li jwassal biex il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE tkun aktar konsistenti. Għaldaqstant, kull xahar hi tmexxi l-laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin (li fiha jiltaqgħu t-28 Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-UE). Tattendi wkoll għall-Kunsill Ewropew u tirrapporta dwar kwistjonijiet ta' affarijiet barranin.

Ħafna mid-deċiżjonijiet ta' politika barranija u ta' sigurtà jeħtieġu l-qbil tal-pajjiżi kollha tal-UE.

Ir-rwol tas-Servizz għall-Azzjoni Esterna (SEAE) hu li jappoġġja r-rwol tar-Rappreżentant Għoli. Hu jaġixxi bħala s-servizz diplomatiku tal-UE. Netwerk ta' aktar minn 139 Delegazzjoni u Uffiċċji mad-dinja kollha jippromwovi u jipproteġi l-valuri u l-interessi tal-Ewropa.

Fuq

FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Ċentru ta' Informazzjoni tal-ENPIEnglish (en)

Twitter

 • Ċentru ta' Informazzjoni tal-ENPIEnglish (en)

Fuq

Temi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?