Avdiovizualno področje in mediji


Avdiovizualna politika je v pristojnosti držav članic, EU določa zgolj nekatera temeljna pravila in smernice za zaščito splošnih interesov, denimo odprtega trga EU in poštene konkurence.

Televizija in storitve na zahtevo

EU že od leta 1989 uspešno ureja čezmejno oddajanje televizijskih programov. V tem času je že večkrat posodobila pravila, saj je bilo treba upoštevati novejšo ponudbo televizijskih storitev (vključno s televizijskimi storitvami na zahtevo), ki jih omogočajo različne naprave, denimo mobilni telefoni in druge prenosne naprave (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah).

Otrok gleda televizijo © Shutterstock

Predpisi EU ščitijo otroke pred škodljivimi medijskimi vsebinami.

V skladu z direktivo morajo države EU medsebojno uskladiti svoje predpise za uresničevanje naslednjih ciljev:

 • prosto trgovanje na trgu EU s televizijskimi programi in video storitvami na zahtevo;
 • televizijske postaje morajo nameniti vsaj polovico programskega časa evropskim filmom in oddajam, kolikor je to mogoče. Tudi storitve na zahtevo morajo promovirati evropsko produkcijo;
 • zaščita kulturne različnosti in drugih pomembnih ciljev javnega interesa;
 • pomembni dogodki, kot so olimpijske igre in svetovno prvenstvo v nogometu, se prenašajo tudi na javnih televizijskih kanalih, ne samo na plačljivih;
 • zaščita otrok in mladoletnih oseb pred nasilno ali pornografsko vsebino z uvrstitvijo takšnih oddaj na spored pozno zvečer in/ali z omejitvijo dostopa z vgraditvijo zapore v daljinske upravljavce;
 • osebe, ki so v televizijski oddaji izpostavljene nepošteni kritiki, imajo pravico do odgovora in pojasnila;
 • vse avdiovizualne medijske storitve upoštevajo osnovne zahteve glede oglaševanja (spoštovanje človekovega dostojanstva, omejevanje oglaševanja alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov, zdravil itd.);
 • televizijske postaje namenijo oglaševanju največ 12 minut na uro.
Filmski studio © Shutterstock

EU podpira evropske filmske ustvarjalce.

Javna radiotelevizija

Države EU podpirajo storitve javne radiotelevizije. Amsterdamska pogodba iz leta 1999 priznava pomen javne radiotelevizije pri izpolnjevanju demokratičnih, družbenih in kulturnih potreb ter preprečevanju, da bi ena ali več velikih medijskih hiš prevladale na trgu.

Države lahko javno radiotelevizijsko hišo tudi finančno podpirajo, če je financiranje namenjeno opravljanju javnih storitev in če ne ovira običajnih poslovnih dejavnosti ali izkrivlja konkurence med radiotelevizijskimi hišami.

Evropska produkcija (kulturna izjema)

Zaradi bojazni, da bi ameriška produkcija zasedla levji delež na evropskem trgu, direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah zahteva od medijskih hiš, da na program uvrstijo minimalno število evropske produkcije. Čeprav države EU posnamejo več filmov kot Združene države, 75 % prihodka v evropskih kinematografih ustvarijo ameriški filmi.

EU je podpisnica Konvencije UNESCO o zaščiti in spodbujanju kulturne različnosti, zato se je dogovorila za izjemo od predpisov o prosti trgovini Svetovne trgovinske organizacije, da bi zaščitila svojo kulturno različnost in spodbudila lokalno produkcijo. Ta „kulturna izjema“ državam članicam omogoča, da omejijo uvoz kulturnih izdelkov, na primer filmov.

MEDIA 2007–2013

Program MEDIA zagotavlja finančno podporo kakovostnim evropskim filmom in televizijskim oddajam. Namen programa je povečati produkcijo in distribucijo v Evropi ter promovirati evropske filme, druga avdiovizualna dela in nove digitalne tehnologije.

Nov program MEDIA Mundus (2011–2013) English s proračunom 15 milijonov EUR izkorišča vedno večje zanimanje avdiovizualne industrije za svetovno sodelovanje. Na evropske in mednarodne trge prinaša medijske izdelke različnih kultur ter tako povečuje ponudbo za potrošnike. Ustvarja tudi nove poslovne priložnosti za avdiovizualne delavce v Evropi in v svetu.

V obdobju 2014–2020 bo sedanje programe MEDIA in Kultura DeutschEnglishfrançais nasledil program Ustvarjalna Evropa, ki bo zajemal:

 • 210 milijonov evrov vreden program jamstev za posojila, ki bo pomagal malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s področja kulture pridobiti bančna posojila;
 • več kot 900 milijonov evrov za sektorja kinematografije in avdiovizualne produkcije (ki ju zajema tekoči program MEDIA);
 • približno 500 milijonov evrov za kulturo.

Na vrh

Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?