Audiovizual şi mass-media


Politica audiovizuală este elaborată la nivel naţional de către fiecare guvern în parte. Rolul UE este de a stabili unele reguli şi orientări de bază în domenii de interes comun, precum deschiderea pieţelor UE şi concurenţa loială.

Televiziune şi servicii la cerere

Începând din 1989, UE a reglementat difuzarea transfrontalieră a programelor de televiziune. De atunci, a fost nevoită să actualizeze normele pentru a lua în considerare noile evoluţii în domeniul serviciilor de televiziune - inclusiv televiziunea la cerere - oferite printr-o serie de dispozitive, ca telefoanele mobile şi tabletele (a se vedea Directiva privind serviciile media audiovizuale).

Copil uitându-se la televizor © Shutterstock

Normele UE îi protejează pe copii împotriva materialelor cu conţinut dăunător.

Directiva le cere statelor membre să-şi coordoneze legislaţiile naţionale astfel încât:

 • să nu existe obstacole în calea comercializării libere a programelor de televiziune şi a serviciilor de video la cerere în cadrul pieţei unice
 • canalele de televiziune, acolo unde este posibil, să rezerve cel puţin jumătate din timpul lor de emisie pentru filme şi programe produse în Europa; serviciile la cerere să promoveze, de asemenea, producţiile europene
 • să fie protejată diversitatea culturală şi alte obiective importante de interes public
 • evenimente majore, ca Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială la fotbal, să fie vizionate de o audienţă mare, nu doar pe canalele de televiziune cu plată
 • copiii şi adolescenţii să fie protejaţi împotriva programelor violente sau pornografice, prin programarea acestora la ore târzii din noapte şi/sau prin limitarea accesului prin intermediul unui dispozitiv încorporat în telecomanda televizorului
 • cei criticaţi pe nedrept în cadrul unei transmisii televizate să aibă dreptul la replică
 • toate serviciile media audiovizuale să respecte norme minime referitoare la publicitate (respectul faţă de demnitatea umană, restricţii privind reclamele la alcool, tutun şi medicamente etc.)
 • posturile de televiziune să nu transmită mai mult de 12 minute de publicitate pe oră (durata maximă autorizată).
Studio de film © Shutterstock

UE îi sprijină pe producătorii europeni de film.

Serviciul public de radiodifuziune

Ţările UE sprijină serviciile publice de radiodifuziune. În 1999, Tratatul de la Amsterdam a recunoscut că acestea răspund nevoilor democratice, sociale şi culturale şi că au un rol important în prevenirea dominării acestui sector de către unul sau mai mulţi jucători mari.

Guvernele pot sprijini financiar radiodifuziunile publice, cu condiţia ca finanţarea să fie folosită în scopul îndeplinirii obiectivului de serviciu public şi să nu împiedice desfăşurarea operaţiunilor comerciale normale sau să distorsioneze concurenţa dintre posturile de televiziune.

Conţinut european (excepţia culturală)

Directiva privind serviciile media audiovizuale le impune posturilor de televiziune o cotă minimă de programe europene. Această măsură reflectă temerile existente cu privire la faptul că producţiile americane ar putea domina piaţa europeană. Deşi ţările Uniunii Europene produc mai multe filme decât Statele Unite ale Americii, 75% din veniturile cinematografelor europene provin din difuzarea filmelor americane.

UE este semnatară a Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală şi, pentru a-şi proteja propria diversitate culturală şi promova producţiile locale, a obţinut din partea Organizaţiei Mondiale a Comerţului o derogare de la normele care reglementează liberul schimb. Cunoscută sub numele de „excepţia culturală”, aceasta le permite statelor membre să-şi limiteze importurile de produse culturale precum filmele.

MEDIA 2007-2013

Programul MEDIA oferă sprijin financiar pentru filmele şi programele TV europene de calitate. Scopul său este de a stimula realizarea, distribuirea şi promovarea filmelor europene, a altor producţii audiovizuale şi a noilor tehnologii digitale în Europa.

Noul program MEDIA Mundus (2011-2013), cu un buget de 15 milioane de euro English, valorifică interesul în creştere al sectorului audiovizual faţă de cooperarea la nivel mondial şi faţă de oportunităţile pe care aceasta le oferă. De asemenea, diversifică oferta aducând mai multe produse culturale pe pieţele europene şi internaţionale și creează noi oportunităţi de afaceri pentru lucrătorii în domeniu din Europa şi din lume.

În perioada 2014-2020, programul Europa Creativă va înlocui actualele programe Cultura DeutschEnglishfrançais şi MEDIA, urmând să includă:

 • un sistem de garantare a împrumuturilor de 210 milioane de euro, menit să stimuleze acordarea de credite către IMM-urile din sectorul cultural
 • peste 900 de milioane de euro pentru sectorul cinematografic şi cel audiovizual (actualul program MEDIA)
 • aproximativ 500 de milioane de euro pentru cultură.

Începutul paginii

Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: