Audiovizual și mass-media


Ca și alte bunuri și servicii, serviciile mass-media audiovizuale - cinematografia, televiziunea, producțiile video, radioul - trebuie să respecte anumite norme europene pentru garantarea circulației libere și echitabile a acestora pe piața unică europeană, indiferent de modul de distribuție (canale TV, video la cerere, internet etc.).

Acesta este obiectivul UE în domeniul mass-media și audiovizual English, în special al Directivei privind serviciile media audiovizuale English. În plus, UE investește aproximativ 1,4 miliarde de euro în sectorul audiovizual și în cel cultural, prin intermediul programului Europa creativă .

Norme fundamentale

Copil uitându-se la televizor © Shutterstock

Normele UE îi protejează pe copii împotriva materialelor cu conținut dăunător.

Obiective

În temeiul Directivei privind serviciile media audiovizuale, statele membre trebuie să își coordoneze legislațiile naționale astfel încât:

 • să creeze condiții comparabile în toate țările pentru noile mass-media audiovizuale;
 • să îi protejeze pe copii și pe consumatori
 • să garanteze pluralismul mediatic English
 • să combată ura rasială și religioasă
 • să conserve diversitatea culturală
 • să asigure independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-media.

Metode

Fiecare țară este încurajată să respecte standarde minime în următoarele domenii:

 • publicitate și promovare - norme generale și specifice, restricții pentru anumite produse (de exemplu, alcoolul, tutunul și medicamentele) și limitarea publicității la 12 minute pe oră
 • evenimente majore, ca Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială de fotbal - trebuie să fie accesibile publicului larg, nu trebuie difuzate doar pe canalele de televiziune cu plată.
 • protecția copiilor - difuzarea la ore târzii a programelor cu conținut violent sau pornografic ori limitarea accesului cu ajutorul unor dispozitive de control parental.
 • promovarea filmelor europene și a conținutului audiovizual european - pe canalele de televiziune, cel puțin jumătate din timpul de emisie trebuie să fie consacrat filmelor și producțiilor TV europene. Serviciile video la cerere ar trebui să promoveze, de asemenea, producțiile europene.
 • persoanele cu handicap - întreprinderile din acest sector sunt încurajate să își facă accesibil conținutul audiovizual persoanelor cu deficiențe de vorbire și de auz.

În 2013, Comisia a lansat o consultare publică pentru a evalua eventualele implicații pentru Europa ale convergenței dintre televiziunea clasică și internet English.

Promovarea conținutului european

Directiva privind serviciile media audiovizuale English promovează diversitatea culturală prin sprijinirea producției și difuzării de filme europene și de alte tipuri de conținut audiovizual:

 • posturile de televiziune trebuie să aloce cel puțin jumătate din timpul lor de emisie filmelor și programelor europene (cu excepția știrilor, a evenimentelor sportive, a jocurilor, a publicității, a serviciilor teletext și a teleshoppingului)
 • serviciile de video la cerere ar trebui să contribuie, la rândul lor, la promovarea producțiilor europene - statele membre pot să rezerve o anumită pondere pentru conținutul european în cataloagele la cerere sau pot să se asigure că acest conținut este afișat în mod vizibil în cataloage. De asemenea, acestea le pot impune prestatorilor de servicii video la cerere o contribuție financiară destinată producției și/sau achiziționării unor astfel de materiale.

La nivel internațional, UE este semnatară a Convenției UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale și a obținut, din partea OMC, o derogare de la normele de liber schimb („excepția culturală”), care le permite țărilor UE să își limiteze importurile de produse culturale, printre care se numără și filmele.

Servicii publice de radiodifuziune

Țările UE sprijină serviciile publice de radiodifuziune. În 1999, Tratatul de la Amsterdam a recunoscut că acestea răspund nevoilor democratice, sociale și culturale care nu pot fi acoperite de piață și că au un rol important în prevenirea dominării acestui sector de către unul sau mai mulți jucători importanți.

În acest sens, subvențiile guvernamentale acordate organismelor publice de radiodifuziune sunt exceptate de la normele stricte ale UE privind ajutoarele de stat, cu condiția ca finanțarea să servească îndeplinirii obiectivelor de serviciu public și să nu dezavantajeze organismele private de radiodifuziune.

Programul „Europa creativă”

Programul „Europa creativă” , cu o durată de 7 ani, vizează consolidarea sectorului culturii și creației din Europa, furnizând sprijin financiar pentru cel puțin:

 • 250 000 de artiști și profesioniști din sectorul cultural
 • 2 000 de cinematografe
 • 800 de filme
 • 4 500 de traduceri literare.

Acest program va crea, de asemenea, un nou mecanism de garanție financiară, prin care întreprinderile mici din acest sector vor avea acces la împrumuturi bancare de până la 750 de milioane de euro.

Studio de film © Shutterstock

UE îi sprijină pe producătorii europeni de film

Obiectivele programului

 • conservarea și promovarea diversității și a bogăției culturale și lingvistice europene
 • stimularea creșterii economice
 • acordarea de sprijin sectorului culturii și creației pentru adaptarea la era digitală și la globalizare
 • facilitarea accesului la noi oportunități, piețe și categorii de public la scară internațională.

Patrimoniul cinematografic

UE încurajează statele membre să colaboreze pentru conservarea și protejarea operelor culturale de importanță majoră, inclusiv a producțiilor cinematografice. În acest scop, UE a emis o recomandare prin care statele membre sunt invitate să colecteze, să catalogheze, să conserve și să restaureze în mod metodic patrimoniul cinematografic european English, pentru a-l transmite generațiilor viitoare.

Începutul paginii

Cultură și audiovizual

Publicată în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: