Audiovisueel en mediabeleid


Net als voor andere goederen en diensten gelden voor audiovisuele media, film, tv, video en radio, bepaalde EU-wijde regels die ervoor moeten zorgen dat zij onder eerlijke voorwaarden vrij kunnen circuleren op de Europese interne markt, ongeacht het distributiekanaal (traditionele tv, video op aanvraag, internet, enz.)

Dit is het doel van het audiovisueel en mediabeleid English van de EU en meer in het bijzonder van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten English. Bovendien investeert de EU via haar programma Creatief Europa ongeveer 1,4 miljard euro in de sectoren audiovisuele media en cultuur.

Basisregels

Kind kijkt tv © Shutterstock

De EU beschermt kinderen tegen niet voor hun leeftijd geschikte tv-programma's.

Doelstellingen

Op grond van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten moeten de EU-landen hun beleid op elkaar afstemmen om:

 • in alle landen vergelijkbare voorwaarden voor nieuwe audiovisuele media te scheppen
 • kinderen en consumenten te beschermen
 • het pluralisme van de media English te waarborgen
 • religieuze en rassenhaat te bestrijden
 • de culturele diversiteit te beschermen
 • voor onafhankelijke toezichthouders op de media te zorgen

Aanpak

Elk land wordt geadviseerd de volgende minimumnormen te hanteren:

 • Reclame moet aan basisregels, specifieke regels en beperkingen voor bepaalde producten (zoals alcohol, tabak en geneesmiddelen) voldoen en er mag niet meer dan 12 minuten reclame per uur zijn.
 • Bepaalde evenementen, zoals de Olympische Spelen of het WK voetbal, moeten door iedereen te bekijken zijn, en niet alleen via betaal-tv.
 • Jeugdige kijkers moeten worden beschermd voor gewelddadige of pornografische programma's door deze laat op de avond uit te zenden of ontoegankelijk te maken via de afstandsbediening.
 • Europese films en audiovisuele producties moeten worden bevorderd door minstens de helft van de tv-zendtijd te reserveren voor Europese films en programma's. Europese producties moeten ook via on-demanddiensten worden aangeboden.
 • Mensen met een handicap: producties moeten ook toegankelijk worden gemaakt voor slechthorenden en slechtzienden.

De Commissie is via een openbare raadpleging in 2013 ook nagegaan wat de gevolgen zijn van de vervaging van de grenzen tussen traditionele tv en internet English.

Bevordering van Europese producties

De richtlijn Audiovisuele mediadiensten English bevordert de culturele diversiteit door de productie en distributie van Europese films en andere audiovisuele programma's te bevorderen:

 • Omroepen moeten minstens de helft van hun zendtijd vullen met Europese films en programma's (maar dit geldt niet voor nieuws, sportevenementen, spelletjes, advertenties, teletekst en teleshopping).
 • Ook bij on-demanddiensten moeten Europese producties worden gestimuleerd. De EU-landen kunnen in hun on-demandgids een bepaald percentage voor Europese producties reserveren, maar mogen deze ook op een andere prominente manier in de gids onder de aandacht brengen. Zij kunnen van de on-demandaanbieders ook een financiële bijdrage vragen voor de vervaardiging en/of aankoop van Europese producties.

In internationaal verband is de EU partij bij het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen. Zij heeft bovendien een uitzondering bedongen op de vrijhandelsregels van de WTO (de "culturele uitzondering"), waardoor EU-landen beperkingen mogen stellen aan de invoer van culturele producties zoals films.

Publieke omroepen

De EU-landen maken zich sterk voor de publieke omroepen. Het Verdrag van Amsterdam van 1999 erkent hun rol bij het voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften en het voorkomen dat de tv-markt wordt gedomineerd door een of enkele grote spelers.

Daarom gelden de strenge regels voor staatssteun van de EU niet voor overheidssteun voor de publieke omroepen, voor zover het geld wordt gebruikt voor publieke doelstellingen en het particuliere omroepen niet onevenredig benadeelt.

Programma Creatief Europa

Het programma Creatief Europa met een looptijd van zeven jaar moet de culturele en creatieve sector in Europa versterken door subsidie te verlenen aan:

 • 250.000 kunstenaars en cultuurwerkers
 • 2.000 bioscopen
 • 800 films
 • 4.500 boekvertalingen

Het programma gaat ook voor in totaal maximaal 750 miljoen euro garant staan voor bankleningen aan kleine bedrijven in de sector.

Filmstudio © Shutterstock

De EU steunt Europese filmmakers.

Programmadoelstellingen

 • de culturele en taalkundige diversiteit in Europa beschermen en promoten
 • bijdragen tot de economische groei
 • de culturele en creatieve sector helpen zich aan te passen aan het digitale tijdperk en de globalisering
 • zorgen voor nieuwe internationale kansen, markten en doelgroepen

Cinematografisch erfgoed

De EU stimuleert haar lidstaten samen te werken bij de instandhouding en bescherming van belangrijke culturele werken. Dat geldt ook voor films. Daarom heeft zij er in een aanbeveling op aangedrongen dat het Europees cinematografisch erfgoed English systematisch wordt verzameld, gecatalogiseerd, bewaard en gerestaureerd, om het aan toekomstige generaties te kunnen doorgeven.

Naar boven

Cultuur en audiovisuele media

Gepubliceerd in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?