Mogħdija tan-navigazzjoni

L-awdjoviżiv u l-midja


Bħall-oġġetti u s-servizzi l-oħra, il-midja awdjoviżiva - film, TV, vidjow, radju - huma suġġetti għal ċerti regoli li japplikaw għall-UE kollha biex ikun żgurat li jistgħu jiċċirkolawbla problemi u b'mod ġust fis-suq uniku Ewropew, irrispettivament minn kif jitwasslu (TV tradizzjonali, vidjo-fuq-talba, internet, eċċ.).

Dan hu l-għan tal-politika awdjoviżiva u tal-midja tal-UE English, u b'mod partikolari tad-direttiva tas-servizzi tal-midja awdjoviżivi English. Barra minn hekk l-UE qed tinvesti madwar €1.4 biljun fis-setturi awdjoviżiv u kulturali permezz tal-programm tagħha Ewropa Kreattiva .

Regoli bażiċi

Child watching TV © Shutterstock

Ir-regoli tal-UE jipproteġu lit-tfal minn materjal li jagħmel il-ħsara.

Għanijiet

Id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżivi teħtieġ li l-pajjizi tal-UE jikkoordinaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali ma' xulxin sabiex:

 • joħolqu kondizzjonijiet komparabbli fil-pajjiżi kollha għall-midja awdjoviżivi emerġenti
 • jipproteġu lit-tfal u lill-konsumaturi
 • jissalvagwardjaw il-pluraliżmu fil-midja English
 • jiġġieldu il-mibegħda razzjali u dik reliġjuża
 • jikkonservaw id-diversità kulturali
 • jiżguraw li r-regolaturi tal-midja nazzjonali jibqgħu indipendenti.

Metodi

Kull pajjiż hu mħeġġeġ isegwi standards minimi għal dan li ġej:

 • Ir-reklamar u l-promozzjoni - regoli bażiċi, regoli speċifiċi u restrizzjonijiet għal ċertu prodotti (p.e. l-alkoħol, it-tabakk u l-mediċina) u mhux aktar minn 12-il minuta ta' riklami għal kull siegħa.
 • Avvenimenti magħżula - avvenimenti ewlenin bħall-Olimpijadi jew it-Tazza tad-Dinja tal-futbol għandhom ikunu disponibbli għal udjenza kbira, u mhux jixxandru biss fuq l-istazzjonijiet tat-TV bi ħlas
 • Il-protezzjoni tat-tfal - skedar tard billejl ta' programmi vjolenti jew pornografiċi, jew aċċess limitat permezz ta' apparat għall-kontroll mill-ġenituri.
 • Il-promozzjoni ta' films u kontenut awdjoviżwali Ewropej - tal-inqas nofs il-ħin tax-xandir fuq it-TV għall-films u l-programmi tat-televixin Ewropej. Is-servizzi ta' vidjow-fuq-talba għandhom jippromwovu x-xogħlijiet Ewropej.
 • Nies b'diżabbilità - il-kumpaniji tal-midja huma mħeġġa sabiex il-kontenut awdjoviżwali tagħhom ikun aċċessibbli għan-nies li għandhom problemi ta' viżta u ta' smigħ.

Il-Kummissjoni esplorat ukoll l-implikazzjonijiet għall-Ewropa tal-konverġenza bejn it-TV tradizzjonali u l-internet Englishpermezz ta' konsultazzjoni pubblika fl-2013.

Nippromwovu l-kontenut Ewropew

Id-direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi Englishtippromwovi d-diversità kulturali billi tappoġġja l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' films u kontenut awdjoviżwali ieħor Ewropew:

 • rekwiżit għax-xandara li jiddedikaw tal-inqas nofs il-ħin tax-xandir tagħhom għall-films u l-programmi Ewropej (esklużi l-aħbarijiet, l-avvenimenti sportivi, il-logħob, ir-reklamar u s-servizzi tat-teletext u telebejgħ).
 • Is-servizzi ta' vidjow-fuq-talba wkoll għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej: Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jirriżervaw ċertu sehem għall-kontenut Ewropew fil-katalgi fuq-talba jew inkella jiżguraw li tali kontenut ikun muri b’mod prominenti fil-katalgi. Jistgħu wkoll jimponu kontribuzzjoni finanzjarja fuq il-fornituri tal-VOD, għall-produzzjoni u/jew ix-xiri ta’ xogħlijiet bħal dawn.

Fl-isfera internazzjonali, l-UE hi parti mill-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali u assigurat eżenzjoni mir-regoli ta’ kummerċ ħieles tad-WTO (“eżenzjoni kulturali”), li tintitola lill-pajjiżi tal-UE biex joħolqu limiti fuq l-importazzjoni tal-oġġetti kulturali bħal films.

Ix-xandir ta’ servizz pubbliku

Il-membri tal-UE għandhom impenn lejn is-servizzi tax-xandir pubbliku - it-Trattat ta' Amsterdam tal-1999 jirrikonoxxi r-rwol tagħhom billi jipprovdi għall-bżonnijiet demokratiċi, soċjali u kulturali li mhumiex mogħtija mis-suq, u billi jevita milli l-industrija tiġi ddominata minn xi attur wieħed kbir jew aktar.

Għal dan l-għan, l-għotjiet tal-gvern għax-xandara pubbliċi huma eżentati mir-regoli stretti tal-UE dwar is-sussidji tal-Istat – bil-kundizzjoni li l-finanzjament jiġi użat għal għanijiet ta’ servizz pubbliku u ma jissarrafx f'żvantaġġ inġust għax-xandara privati.

Il-programm Ewropa Kreattiva

Il-programm Ewropa Kreattiva li hu mifrux fuq 7 snin għandu l-għan li jsaħħaħ is-setturi kulturali u kreattiv Ewropej billi jipprovdi finanzjament tal-inqas għal:

 • 250,000 artist u professjonist kulturali
 • 2,000 ċinema
 • 800 film
 • 4,500 traduzzjonijiet ta' kotba.

Se jniedi wkoll faċilità ta' garanzija finanzjarja ġdida li tippermetti lin-negozji żgħar fis-settur li jkollhom aċċess għal €750 miljun f'self mill-banek.

Film studio © Shutterstock

L-UE tappoġġja lil min jaħdem il-films Ewropej.

Għanijiet tal-programm

 • Is-salvagwardja u l-promozzjoni tad-diversità u r-rikkezza kulturali u lingwistiċi Ewropej.
 • Stimolu tat-tkabbir ekonomiku.
 • Għajnuna lis-setturi kulturali u kreattivi sabiex jadattaw għall-era diġitali u l-globalizzazzjoni.
 • Ftuħ ta' opportunitajiet, swieq u udjenzi internazzjonali ġodda.

Wirt tal-films

L-UE tinkoraġġixxi lill-pajjiżi membri tagħha biex jikkooperaw fil-konservazzjoni u fis-salvagwardja ta' xogħlijiet ewlenin ta’ importanza kulturali – u dan jinkludi ċ-ċinema. Għal dan il-għan l-UE ħarġet Rakkomandazzjoni li titlob sabiex il-wirt Ewropew tal-film English jinġabar, jinżamm f'katalogu, jiġi ppreservat u rrestawrat b'mod metodiku - sabiex ikun jista' jingħadda lil ġenerazzjonijiet futuri.

Fuq

Kultura u awdjoviżiv

Ippubblikat Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?