Audiovizuális és médiapolitika


Az egyéb termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonlóan az audiovizuális média – a film, a televízió, a videó és a rádió – esetében is bizonyos uniós szabályok garantálják, hogy a termékeket és szolgáltatásokat szabadon és tisztességes körülmények között lehessen forgalmazni az egységes európai piacon, függetlenül azok terjesztési módjától (hagyományos televíziózás, lekérhető szolgáltatások, internet stb.).

Ezt a célt szolgálja az EU audiovizuális és médiapolitikája English, ezen belül is különösen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv English. Emellett az EU a Kreatív Európa program révén megközelítőleg 1,4 milliárd eurónyi forrást ruház be az audiovizuális és kulturális ágazat támogatásába.

Alapszabályok

Child watching TV © Shutterstock

Az uniós szabályozás a gyermekek káros tartalmakkal szembeni védelméről is gondoskodik.

Célok

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv nemzeti jogszabályaik összehangolására kötelezi az uniós tagállamokat annak érdekében, hogy azok:

 • hasonló feltételeket teremtsenek az új audiovizuális médiaszolgáltatások számára minden országban;
 • gondoskodjanak a gyermekek és a fogyasztók védelméről;
 • megóvják a médiapluralizmust English;
 • ne engedjenek teret a faji és vallási alapú gyűlöletnek;
 • megőrizzék a kulturális sokszínűséget;
 • biztosítsák a nemzeti médiaszabályozók függetlenségét.

Módszerek

Minden uniós országnak be kell tartania bizonyos minimumkövetelményeket a következő területeken:

 • Reklám- és promóciós tevékenységek – az alapvető és specifikus szabályok mellett egyes termékek (pl. alkohol- és dohánytermékek, gyógyszerek) esetében korlátozásokat kell alkalmazni, a reklámidő óránként nem lehet több, mint 12 perc.
 • Kiemelt események – a fontos eseményeket, például az olimpiai játékokat és a futball-világbajnokságot elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára, hogy ne csak a fizetős csatornákon lehessen figyelemmel követni azokat;
 • A kiskorúak védelme – az erőszakos vagy pornográf műsorokat késő éjszaka szabad közvetíteni, vagy korlátozni kell a hozzáférést szülői felügyeleti eszközök segítségével;
 • Az európai filmipar és audiovizuális tartalmak támogatása – a műsoridőnek legalább a felét Európában készült filmek és televíziós műsorok számára kell fenntartani. A lekérhető szolgáltatásoknak szintén népszerűsíteniük kell az európai alkotásokat;
 • Fogyatékossággal élő személyek – a médiavállalkozásokat ösztönzni kell arra, hogy audiovizuális tartalmaikat a látás- és hallássérült nézők számára is hozzáférhetővé tegyék.

A Bizottság egy 2013-ban rendezett nyilvános konzultáció keretében megvizsgálta azt is, hogyan hasznosítható Európa szempontjából a hagyományos televíziózás és az internet közeledésének tendenciája English.

Az európai tartalmak népszerűsítése

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv English a kulturális sokféleség megóvása érdekében az alábbiakkal támogatja az európai filmek és egyéb audiovizuális tartalmak előállítását és terjesztését:

 • előírja a műsorszolgáltatók számára, hogy a műsoridőnek legalább a felét Európában készült filmek és televíziós műsorok számára tartsák fent (a hírműsorok, sportesemények, játékok, hirdetések, illetve a teletext- és teleshopping-szolgáltatások nem számíthatók bele a fenntartott műsoridőbe);
 • a lekérhető szolgáltatásoknak is szerepet kell kapniuk az európai alkotások népszerűsítésében. Az uniós tagországoknak joguk van arra, hogy meghatározzák az európai tartalmak részesedési arányát a lekérhető szolgáltatások kínálatában, vagy másként gondoskodjanak arról, hogy e tartalmak kiemelt helyen szerepeljenek a kínálatban. Ezenkívül arra is kötelezhetik a lekérhető szolgáltatás nyújtó cégeket, hogy pénzügyi hozzájárulással segítsék az európai alkotások előállítását és/vagy terjesztését.

Nemzetközi szerepvállalás: az EU aláírta a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményt, és mentességet kapott a kultúra területén a WTO szabadkereskedelmi szabályai alól (a „kulturális kivétel” elve), ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a filmek és más kulturális termékek behozatalát.

Közszolgálati műsorszolgáltatás

Az EU tagországai elkötelezték magukat a közszolgálati műsorszolgáltatás mellett. Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés megerősíti, hogy a közcélú műsorszolgáltatásnak nagy szerepe van a – piaci alapon nem biztosítható – demokratikus, társadalmi és kulturális szükségletek kielégítésében, és a médiapluralizmus megőrzésében.

A közszolgálati műsorszolgáltatóknak nyújtott támogatások ezért mentesülnek az állami támogatásokra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól – feltéve, hogy ezek a támogatások közszolgálati célokat szolgálnak, és nem jelentenek tisztességtelen előnyt a magánkézben lévő műsorszolgáltatókkal szemben.

A Kreatív Európa program

A 7 éves időszakra szóló Kreatív Európa program célja Európa kulturális és kreatív iparágainak megerősítése. A program keretében legalább:

 • 250 000 művész és kulturális szakember,
 • 2 000 filmszínház,
 • 800 film és
 • 4 500 könyv fordítása részesül uniós támogatásban.

A Kreatív Európa program egy új pénzügyi garanciaeszközt is magába foglal, melynek révén az iparágban működő kisvállalkozások 750 millió euróig terjedő bankkölcsönhöz juthatnak.

Film studio © Shutterstock

Az EU támogatja az európai filmipart.

A program céljai

 • Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének és gazdagságának megóvása és népszerűsítése;
 • a gazdasági növekedés ösztönzése;
 • a kulturális és kreatív iparágak támogatása, hogy azok meg tudjanak birkózni a digitális korszak és a globalizáció kihívásaival;
 • új nemzetközi lehetőségek, piacok és célközönségek megnyerése.

Filmművészeti örökség

Az EU támogatja a tagállamok együttműködését a kultúrtörténeti jelentőségű alkotások gondozása és megóvása terén – és ez a filmművészeti alkotásokra is vonatkozik. E törekvés jegyében az Európai Parlament és a Tanács ajánlást intézett a tagállamokhoz, melyben Európa mozgóképörökségének English módszeres összegyűjtését, katalogizálását, megőrzését és helyreállítását szorgalmazza, hogy tovább lehessen adni azt a jövő generációk számára.

Az oldal tetejére

Kulturális és audiovizuális politika

Megjelent: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

 


Az oldal tetejéreSegítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?