Audiovizualno područje i mediji


Audiovizualnu politiku stvaraju države članice na nacionalnoj razini. Uloga je EU-a odrediti osnovna temeljna pravila i smjernice za zaštitu zajedničkih interesa, kao što su otvorena tržišta EU-a i pošteno tržišno natjecanje.

Televizija i usluge na zahtjev

EU od 1989. uspješno uređuje prekogranično televizijsko emitiranje. Od tada je EU ažurirao pravila kako bi njima obuhvatio proširenu ponudu TV usluga (uključujući i TV na zahtjev), koje su omogućene raznim uređajima, kao što su mobilni telefoni i tabletna računala (vidi Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama ).

Dijete gleda TV © Shutterstock

Pravilima EU-a djeca su zaštićena od neprikladnih sadržaja.

Direktivom se od država članica zahtijeva usklađenost nacionalih zakonodavstava radi sljedećih ciljeva:

 • slobodno trgovanje televizijskim programima i uslugama na zahtjev na tržištu EU-a
 • ako je moguće, namjena polovine vremena emitiranja europskim filmovima i programima te promicanje europske produkcije putem usluga na zahtjev
 • zaštita kulturne raznolikosti i drugih važnih ciljeva od javnog interesa
 • dostupnost široj publici važnih događaja, kao što su olimpijske igre ili svjetsko nogometno prvenstvo, ne samo putem televizijskih kanala koji se plaćaju
 • zaštita djece i mladih od nasilnog i pornografskog sadržaja uvrštavanjem takvih emisija u program kasno navečer i/ili ograničavanjem pristupa s pomoću uređaja ugrađenog u daljinski upravljač
 • pravo na odgovor strana koje su u televizijskoj emisiji izložene nepoštenoj kritici
 • poštovanje osnovnih pravila oglašivanja pri pružanju svih audiovizualnih medijskih usluga (poštovanje ljudskog dostojanstva, ograničenje oglašivanja alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, lijekova itd.)
 • ograničenje oglašivanja na najviše 12 minuta po satu (dopušteni maksimum).
Filmski studio © Shutterstock

EU podupire europsku filmsku industriju.

Javna radiodifuzija

Države članice podupiru usluge javne radiodifuzije – Ugovorom iz Amsterdama iz 1999. priznaje se značaj javne radiodifuzije u ispunjenju demokratskih, društvenih i kulturnih potreba te sprečavanju dominacije jednog ili više velikih sudionika u sektoru.

Vlade mogu javnim televizijskim nakladnicima odobriti financijsku pomoć uz uvjet da je financiranje namijenjeno obavljanju javnih usluga te da ne ometa uobičajene komercijalne djelatnosti i ne narušava tržišno natjecanje među nakladnicima.

Europski sadržaji (kulturna iznimka)

Zbog bojazni da američka produkcija ne zauzme prevelik dio europskog tržišta, Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama od nakladnika se zahtijeva emitiranje minimalne kvote europskih programa. Iako se u državama članicama snima više filmova nego u Sjedinjenim Državama, 75 % prihoda europskih kinematografa ostvaruju američki filmovi.

Kako bi zaštitio svoju kulturnu raznolikost i promicao lokalnu produkciju, EU, potpisnik UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, osigurao je izuzeće od pravila Svjetske trgovinske organizacije o slobodnoj trgovini. „Kulturnom iznimkom” državama članicama omogućuje se ograničenje uvoza kulturnih proizvoda, na primjer filmova.

Program MEDIA 2007. – 2013.

Programom MEDIA osigurava se financijska potpora za kvalitetne europske filmove i TV programe. Cilj mu je povećati produkciju i distribuciju u Europi te promicati europske filmove, druga audiovizualna djela i nove digitalne tehnologije.

Novi program MEDIA Mundus (2011. – 2013.) English, za koji je osigurano 15 milijuna EUR, koristi povećano zanimanje u audiovizualnom sektoru za globalnu suradnju i mogućnosti koje se u okviru nje nude. Na europska i međunarodna tržišta donosi proizvode različitih kultura te na taj način potrošačima povećava odabir. Osim toga stvara nove poslovne mogućnosti za audiovizualne stručnjake iz Europe i svijeta.

Postojeći programi Kultura DeutschEnglishfrançais i MEDIA u razdoblju 2014. – 2020. bit će zamijenjeni programom Kreativna Europa koji će uključivati:

 • program kreditnih jamstava u visini od 210 milijuna EUR kako bi se banke potaknulo da kreditiraju mala i srednja poduzeća u sektoru kulture
 • više od 900 milijuna EUR za kinematografiju i audiovizualni sektor (obuhvaćeni postojećim programom MEDIA)
 • oko 500 milijuna EUR za kulturu.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?