Gnóthaí closamhairc agus na meáin


Dála earraí agus seirbhísí eile, tá na meáin chlosamhairc – scannáin, teilifís, físeáin, raidió – faoi réir rialacha áirithe san AE chun a chinntiú gur féidir iad a chur i saorchúrsaíocht chothrom i margadh aonair an AE, beag beann ar a modh craolta (teilifís traidisiúnta, físeán ar éileamh, idirlíon, etc.)

Sin is aidhm le beartas an AE maidir le gnóthaí closamhairc agus na meáin English, agus go háirithe an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc English. Ina theannta sin, trí Chlár Eoraip na Cruthaitheachta tá an AE ag infheistiú isteach is amach le €1.4 billiún sna hearnálacha closamhairc agus cultúrtha.

Rialacha bunúsacha

Páiste ag amharc ar an teilifís © Shutterstock

Tá rialacha ag an AE le leanaí a chosaint ar ábhar díobhálach.

Cuspóirí

Ceanglaíonn an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska ar thíortha an AE a reachtaíocht náisiúnta a thabhairt i gcomhréir lena chéile chun:

 • go mbeidh dálaí inchomparáide i ngach tír i ndáil le meáin chlosamhairc atá ag teacht chun cinn
 • leanaí agus tomhaltóirí a chosaint
 • iolrachas na meán English a chosaint
 • fuath in aghaidh ciníocha agus creideamh a chomhrac
 • éagsúlacht chultúrtha a chaomhnú
 • a chinntiú go bhfanann rialtóirí náisiúnta na meán neamhspleách.

Modhanna

Spreagtar gach tír le cloí leis na híoschaighdeáin sna cásanna seo a leanas:

 • Fógraíocht agus cur chun cinn – rialacha bunúsacha, rialacha agus srianta sonracha do tháirgí áirithe (e.g. alcól, tobac, cógas) agus 12 nóiméad fógraíochta ar a mhéad in aghaidh na huaire.
 • Imeachtaí liostaithe – ní foláir mór-imeachtaí, mar shampla na Cluichí Oilimpeacha nó an Corn Domhanda Sacair, a bheith ar fáil do lucht féachana leathan, seachas ar chainéil teilifíse nach mór íoc astu amháin.
 • Leanaí a chosaint – cláir fhoréigneacha nó phornaghrafacha a chur ar siúl go déanach san oíche, nó rochtain orthu a shrianadh trí scagairí teaghlaigh.
 • Scannáin agus saothair chlosamhairc na hEorpa a chur chun cinn – a leath den am craoltóireachta teilifíse a chur ar leataobh do scannáin agus cláir teilifíse Eorpacha. Ba cheart saothair Eorpacha a chur chun cinn freisin tríd na seirbhísí físeán ar éileamh.
 • Daoine faoi mhíchumas – spreagtar cuideachtaí na meán lena n-ábhar closamhairc a chur in oiriúint do lucht lagéisteachta agus lagamhairc.

I gcomhairliúchán poiblí a rinne sé in 2013, d'fhiosraigh an Coimisiún freisin an tionchar a bheadh ar an Eoraip ag coinbhéirsiú na teilifíse traidisiúnta agus an idirlín English.

Saothair Eorpacha a chur chun cinn

Cuireann an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc English éagsúlacht chultúrtha chun cinn trí thacú le táirgeadh agus dáileadh scannán agus saothair chlosamhairc Eorpacha eile:

 • Ceanglaítear ar chraoltóirí a leath dá n-am craoltóireachta a chur ar leataobh le haghaidh scannán agus clár Eorpach (cé is moite den nuacht, imeachtaí spóirt, cluichí, fógraíocht, teilithéacs agus seirbhisí teilishiopadóireacht).
 • Ba chóir seirbhísí físeán ar éileamh a bheith ina gcuidiú le saothair Eorpacha a chur chun cinn freisin. Is féidir le tíortha an AE sciar ar leith a chur ar leataobh do shaothair Eorpacha i gcatalóga ar éileamh, nó a chinntiú ar bhealach eile go bhfuil na saothair sin le feiceáil go héasca sna catalóga. Is féidir leo freisin táillí a ghearradh ar sholáthróir seirbhíse físeán ar éileamh, d'fhonn na saothair sin a tháirgeadh agus/nó a cheannach.

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, is páirtí an AE i gCoinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn agus tá sé díolmhaithe ó rialacha saorthrádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO) ( an 'eisceacht chultúrtha') a fhágann go mbíonn tíortha an AE i dteideal srianta a chur i bhfeidhm ar allmhairiú nithe cultúrtha ar nós scannán.

Craoltóireacht seirbhíse poiblí

Tá tíortha an AE tiomanta do sheirbhísí craoltóireachta poiblí. D'aithin Conradh Amstardam 1999 ról na seirbhísí sin chun riar ar riachtanais an daonlathais, riachtanais shóisialta agus chultúrtha nach bhfuil ar fáil tríd an margadh, agus chun an tionscal a chosaint le nach bhfaighidh na gníomhaithe is mó sa tionscal ceannas air.

Chuige sin, tá deontais rialtais do chraoltóirí poiblí díolmhaithe ó rialacha déine an AE maidir le fóirdheontais stáit, ar choinníoll go n-úsáidtear an maoiniú chun críocha na seirbhíse poiblí agus nach gcruthaíonn sé míbhuntáiste mhíchothrom do chraoltóirí príobháideacha.

Clár Eoraip na Cruthaitheachta

Tá an clár seacht mbliana Eoraip na Cruthaitheachta ceaptha earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a neartú trí mhaoiniú a chur ar fáil don mhéid seo a leanas ar a laghad:

 • 250,000 ealaíontóir agus gairmí cultúrtha
 • 2,000 pictiúrlann
 • 800 scannán
 • 4,500 aistriúchán ar leabhair

Seolfaidh an clár freisin áis nua ráthaíochta airgeadais faoina mbeidh gnólachtaí beaga san earnáil in ann rochtain a fháil ar €750 milliún in iasachtaí bainc.

Stiúideo scannán © Shutterstock

Tacaíonn an AE le lucht déanta scannán na hEorpa.

Spriocanna an chláir

 • Éagsúlacht chultúrtha agus teanga na hEorpa agus a saibhreas cultúrtha a chothú agus a chur chun cinn.
 • Fás eacnamaíoch a thiomáint.
 • Cuidiú le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta dul in oiriúint don aois dhigiteach agus don domhandú.
 • Deiseanna, margaí agus lucht féachana nua idirnáisiúnta a chruthú.

Oidhreacht scannánaíochta

Spreagann an AE na Ballstáit le cuidiú a thabhairt mórshaothair a bhfuil tábhacht chultúrtha ag baint leo a chaomhnú agus a chosaint, scannánaíocht san áireamh. Chuige sin, tá Moladh eisithe aige ina n-iarrtar oidhreacht scannánaíochta na hEorpa English a bhailiú, a chatalogú, a chaomhnú agus a athchóiriú ar bhealach críochnúil, ionas go mbeidh sé ar fáil do na glúine atá le teacht.

Barr

Cultúr agus gnóthaí closamhairc

Arna fhoilsiú i Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?