Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα επικοινωνίας


Όπως και στην περίπτωση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι και τα οπτικοακουστικά μέσα - κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο, ραδιόφωνο - υπόκεινται σε ορισμένους πανευρωπαϊκούς κανόνες που εξασφαλίζουν ότι τα σχετικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής τους (παραδοσιακή τηλεόραση, βίντεο κατά παραγγελία, ίντερνετ κ.λπ.).

Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής της ΕΕ για τον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα επικοινωνίας English, και πιο συγκεκριμένα της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων English. Επίσης, η ΕΕ επενδύει 1,4 δισ. ευρώ στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα μέσω του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη" .

Βασικοί κανόνες

Ένα παιδί βλέπει τηλεόραση © Shutterstock

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες προστατεύουν τα παιδιά από βλαβερά θεάματα.

Στόχοι

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ορίζει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συντονίζουν την εθνική τους νομοθεσία, ώστε:

 • να δημιουργούν παρόμοιες συνθήκες σε όλες τις χώρες για τα νεοεμφανιζόμενα οπτικοακουστικά μέσα
 • να προστατεύουν τα παιδιά και τους καταναλωτές
 • να εξασφαλίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης English
 • να καταπολεμούν το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος
 • να διατηρούν την πολιτιστική πολυμορφία
 • να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων επικοινωνίας.

Μέθοδοι

Καλείται κάθε χώρα να υιοθετήσει ορισμένα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τα εξής:

 • Διαφήμιση και προώθηση: βασικοί κανόνες, ειδικοί κανόνες και περιορισμοί για ορισμένα προϊόντα (π.χ. αλκοόλ, καπνός και φάρμακα) και περιορισμός σε 12 λεπτά διαφημιστικού χρόνου ανά ώρα.
 • Σημαντικές εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, και όχι μόνο μέσω τηλεοπτικών συνδρομητικών καναλιών.
 • Προστασία παιδιών: μετάδοση βίαιων ή πορνογραφικών προγραμμάτων αργά τη νύχτα ή περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιου είδους προγράμματα χάρη σε συσκευές που ελέγχονται από τους γονείς.
 • Προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών και ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου: ο μισός τουλάχιστον τηλεοπτικός χρόνος πρέπει να καλύπτεται από ευρωπαϊκές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία πρέπει επίσης να προωθούν ευρωπαϊκά έργα.
 • Άτομα με αναπηρία: οι εταιρείες μέσων επικοινωνίας παροτρύνονται να κάνουν το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο προσιτό σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε επίσης διαβούλευση το 2013 για την εκτίμηση του αντικτύπου που θα είχε στην Ευρώπη η σύγκλιση μεταξύ παραδοσιακής τηλεόρασης και διαδικτύου English.

Προώθηση ευρωπαϊκού περιεχομένου

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων English προωθεί την πλήρη πολιτιστική πολυμορφία στηρίζοντας την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών ταινιών και άλλων μορφών οπτικοακουστικού περιεχομένου:

 • οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να αφιερώνουν τουλάχιστον τον μισό χρόνο μετάδοσης σε ευρωπαϊκές ταινίες και προγράμματα (εκτός από ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαφημίσεις, υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας και τηλεπώλησης).
 • Οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία πρέπει επίσης να συμβάλουν στην προώθηση των ευρωπαϊκών έργων: οι χώρες της ΕΕ μπορούν να διατηρούν ορισμένο μερίδιο για ευρωπαϊκό περιεχόμενο στους καταλόγους παραγγελιών ή να εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο αυτό προβάλλεται επαρκώς στους καταλόγους. Μπορούν ακόμη να επιβάλουν στους παρόχους υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία χρηματοδοτική συμμετοχή στην παραγωγή και/ή αγορά τέτοιων έργων.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και έχει εξασφαλίσει εξαίρεση από τους κανόνες ελεύθερου εμπορίου του ΠΟΕ ("πολιτιστική εξαίρεση"), η οποία επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να θέτουν όρια στις εισαγωγές πολιτιστικών προϊόντων, όπως ταινίες.

Δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για τη λειτουργία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών: η συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) αναγνώρισε ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες ικανοποιούν δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την απόλυτη κυριαρχία ενός ή λίγων ισχυρών παραγόντων στον κλάδο.

Για τον λόγο αυτό, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εξαιρούνται από τους αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές επιδοτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν θέτει σε μειονεκτική θέση τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη"

Το 7ετές πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" αποσκοπεί στην ανάπτυξη του χώρου του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας χρηματοδότηση για τουλάχιστον:

 • 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού
 • 2.000 κινηματογράφους
 • 800 ταινίες
 • 4.500 μεταφράσεις βιβλίων.

Θα εγκαινιαστεί επίσης ένας νέος χρηματοπιστωτικός μηχανισμός, ο οποίος θα δώσει στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια μέχρι και 750 εκατ. ευρώ.

Κινηματογραφικό στούντιο © Shutterstock

Η ΕΕ στηρίζει τους Ευρωπαίους δημιουργούς κινηματογραφικών έργων.

Στόχοι του προγράμματος

 • Προστασία και προώθηση του πολιτιστικού και γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
 • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Βοήθεια στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσμιοποίηση.
 • Άνοιγμα νέων διεθνών ευκαιριών, αγορών και κοινού.

Κινηματογραφική κληρονομιά

Η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της να συνεργάζονται για τη διατήρηση και προστασία σημαντικών έργων με μεγάλη πολιτιστική αξία, μεταξύ των οποίων και κινηματογραφικές ταινίες. Για τον σκοπό αυτό, εξέδωσε σύσταση με την οποία ζητά τη μεθοδική συλλογή, καταλογοποίηση, διατήρηση και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς English ώστε να μπορεί να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές.

Αρχή σελίδας

Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας

Δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2014

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΒοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;